בית המשפט השלום בתל אביב לא קיבל את הטענות של הבעלים לשעבר של הפועל פתח תקווה, דורון גלנט, שבתקופתו המועדון הלך לפירוק, לגבי השיקים שנתן לבטוחה. גלנט פנה לבית המשפט כדי להתגונן בפני ביצוע של שני שיקים על סך 175 אלף שקל כל אחד, שנמסרו לבקרה התקציבית להבטחת תקציב הקבוצה מהעונה החולפת.

הבקרה, באמצעות עו"ד אילון עישר, לא קיבלה את הטענות של גלנט ולמעשה בית המשפט קיבל את הטענות שלה לגבי התנהלות גלנט עם הבטוחות שהפקיד. בית המשפט קבע כי: "אין יסוד לטענה כי המבקש (גלנט, ג.ל.) כיסה את הוצאות הקבוצה בטרם נמסרו השיקים לביצוע”. כמו כן, קבע בית המשפט כי: "המבקש לא הביא ראיה התומכת בטענה כי התקבלו בבקרה התקציבית כספים מכוח זכויות שהמחה".

דורון גלנט (שחר גרוס)דורון גלנט (שחר גרוס)

עוד ציין בית המשפט כי גלנט הודה בחקירתו כי: "שכר עובדי המועדון בגין החודשים דצמבר 2017 ועד פברואר 2018 שולם על ידי הרשות לבקרה תקציבית באמצעות בטוחות שהיו ברשותה. הוא אף אישר כי החל ממרץ 2018 ועד תום העונה, מאי 2018, לא שולם השכר לעובדי המועדון. המבקש לא צירף שום אסמכתא בדבר הסכומים אשר הועברו בפועל, בטרם נמסרה לו האזהרה בתיק ההוצאה לפועל".

בית המשפט איפשר בסופו של דבר לגלנט רשות הגנה מצומצמת מאוד: “האם התקבלו בבקרה התקציבית אצל עופר אורליצקי, עד למועד מסירת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל, ב-27.3.18 כספים שהיה בהם כדי לשלם את שכר השחקנים, המאמנים ובעלי התפקידים אחרים בקבוצה, זאת בהתחשב בתקציב הנכון של הקבוצה לאותה עת".

דורון גלנט (נעם מורנו)דורון גלנט (נעם מורנו)

כתנאי למתן רשות להגן, נדרש גלנט להפקיד בקופת בית המשפט סך של 100 אלף שקל במזומן או בערבות בנקאית עד ליום 1.4.19.