<< שני שלישי רביעי
שני | 21/06/2021 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
13:00 11 אקיטה - ניגאטה אלבירקס יפנית שניה S,D
3.25 2.65 1.80
13:00 12 אקיטה (1+) - ניגאטה אלבירקס יפנית שניה 00
1.60 3.05 3.40
13:00 13 מעל/מתחת שערים(2.5) - אקיטה/ניגאטה אלבירקס יפנית שניה 00
2.10 1.35
13:00 14 מחצית ראשונה - אקיטה/ניגאטה אלבירקס יפנית שניה 00
3.95 1.70 2.35
13:00 15 חנאן סונגשן - צ'ינגדאו סינית ראשונה S,D
2.25 2.65 2.35
13:00 16 חנאן סונגשן - צ'ינגדאו(1+) סינית ראשונה 00
4.55 3.40 1.35
13:00 17 סך הכל שערים(2-3) - חנאן סונגשן/צ'ינגדאו סינית ראשונה S,D
2.40 1.85 3.10
13:00 18 מעל/מתחת שערים(2.5) - חנאן סונגשן/צ'ינגדאו סינית ראשונה 00
1.95 1.45
13:00 19 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - חנאן סונגשן/צ'ינגדאו סינית ראשונה 00
2.85 1.20
13:00 20 מחצית ראשונה - חנאן סונגשן/צ'ינגדאו סינית ראשונה 00
2.85 1.75 3.00
13:00 23 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - חנאן סונגשן/צ'ינגדאו סינית ראשונה 00
2.90 2.75 1.90
13:00 24 שער ראשון במשחק - חנאן סונגשן/צ'ינגדאו סינית ראשונה 00
1.80 6.25 1.85
15:00 25 גוונג'זו פ.צ - צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה S,D
1.50 3.00 4.20
15:00 26 גוונג'זו פ.צ - צ'ונגצ'ינג ליפאן(1+) סינית ראשונה 00
2.35 3.15 1.95
15:00 27 סך הכל שערים(2-3) - גוונג'זו פ.צ/צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה S,D
3.05 1.90 2.35
15:00 28 מעל/מתחת שערים(2.5) - גוונג'זו פ.צ/צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה 00
1.65 1.65
15:00 29 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - גוונג'זו פ.צ/צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה 00
2.40 1.30
15:00 30 מחצית ראשונה - גוונג'זו פ.צ/צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה 00
1.90 2.00 4.45
15:00 33 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גוונג'זו פ.צ/צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה 00
2.75 2.95 1.85
15:00 34 שער ראשון במשחק - גוונג'זו פ.צ/צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה 00
1.40 8.25 2.45
17:00 35 טארטו - פלורה טאלין ליגה אסטונית S,D
6.25 5.50 1.10
17:00 36 טארטו (1+) - פלורה טאלין ליגה אסטונית 00
3.75 3.45 1.45
17:00 37 מעל/מתחת שערים(2.5) - טארטו/פלורה טאלין ליגה אסטונית 00
1.40 2.05
17:00 38 מחצית ראשונה - טארטו/פלורה טאלין ליגה אסטונית 00
8.00 2.35 1.45
17:00 39 פארנו ואפרוס - טולביק ליגה אסטונית S,D
3.50 3.65 1.45
17:00 40 פארנו ואפרוס (1+) - טולביק ליגה אסטונית 00
2.00 3.50 2.15
17:00 41 מעל/מתחת שערים(2.5) - פארנו ואפרוס/טולביק ליגה אסטונית 00
1.65 1.65
17:00 42 מחצית ראשונה - פארנו ואפרוס/טולביק ליגה אסטונית 00
4.25 1.90 2.00
18:00 43 מטא / לו - ונטספילס לטבית ראשונה S,D
2.05 2.95 2.40
18:00 44 מטא / לו - ונטספילס(1+) לטבית ראשונה 00
4.30 3.30 1.40
18:00 45 מעל/מתחת שערים(2.5) - מטא / לו/ונטספילס לטבית ראשונה 00
1.45 1.90
18:00 46 מחצית ראשונה - מטא / לו/ונטספילס לטבית ראשונה 00
2.65 1.85 3.05
19:00 47 אוקראינה - אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.25 1.75 3.90
19:00 48 אוקראינה - אוסטריה(1+) יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
6.00 4.00 1.20
19:00 49 אוקראינה (1+) - אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.15 4.30 7.00
19:00 50 סך הכל שערים(2-3) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.00 1.75 4.80
19:00 51 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.35 1.30
19:00 52 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.00 1.20
19:00 53 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.55 1.25
19:00 54 מחצית ראשונה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.15 1.55 3.45
19:00 55 מחצית שנייה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.00 1.70 3.10
19:00 56 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
5.80 1.10 6.00
19:00 57 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.20 1.10
19:00 58 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.10 2.45 2.75
19:00 59 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.50 2.85 3.80
19:00 60 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.30 3.15 4.85
19:00 61 יותר קרנות עם יתרון - אוקראינה(0.5+)/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.65 1.65
19:00 62 יותר קרנות עם יתרון - אוקראינה(0.5+)/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.55 1.80
19:00 63 קרן ראשונה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.70 100.0 1.50
19:00 64 קרן אחרונה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.70 100.0 1.50
19:00 65 מעל/מתחת קרנות(10.5) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.60 1.15
19:00 66 מעל/מתחת קרנות(9.5) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.15 1.25
19:00 67 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.05 1.15
19:00 68 הראשונה ל - 3 קרנות - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.00 12.00 1.50
19:00 69 הראשונה ל - 5 קרנות - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.15 2.15 2.15
19:00 72 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.05 2.00 2.45
19:00 73 שער עד דקה 44? כן/לא - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.65 1.65
19:00 74 שער ראשון במשחק - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.00 3.55 2.05
19:00 75 שער אחרון במשחק - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.00 3.55 2.05
19:00 76 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.00 1.40
19:00 77 רומן ירמצ'וק (אוקראינה) - סשה קלז'דיץ' (אוסטריה) יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.20 1.35 4.40
19:00 78 אנדריי יארמולנקו (אוקראינה) - מרסל סביצר (אוסטריה) יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.90 1.30 3.90
19:00 79 רוסלאן מלינובסקי (אוקראינה) - כריסטוף באומגרטנר (אוסטריה) יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
4.40 1.20 4.60
19:00 80 מקדוניה הצפונית - הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
9.00 5.20 1.20
19:00 81 מקדוניה הצפונית (1+) - הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.20 3.40 1.55
19:00 82 מקדוניה הצפונית (2+) - הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.70 3.50 2.65
19:00 83 סך הכל שערים(2-3) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
4.40 1.80 2.00
19:00 84 מעל/מתחת שערים(2.5) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.40 2.05
19:00 85 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.95 1.45
19:00 86 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.55 1.80
19:00 87 מחצית ראשונה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
6.50 2.30 1.50
19:00 88 מחצית שנייה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
6.50 2.80 1.35
19:00 89 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
7.00 1.30 3.00
19:00 90 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.25 1.30
19:00 91 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.00 2.55 2.80
19:00 92 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.70 2.70 3.15
19:00 93 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.40 3.00 4.20
19:00 94 יותר קרנות עם יתרון - מקדוניה הצפונית(3.5+)/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.65 1.65
19:00 95 יותר קרנות עם יתרון - מקדוניה הצפונית(1.5+)/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.70 1.60
19:00 96 קרן ראשונה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.30 100.0 1.20
19:00 97 קרן אחרונה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.30 100.0 1.20
19:00 98 מעל/מתחת קרנות(10.5) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.30 1.20
19:00 99 מעל/מתחת קרנות(9.5) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.90 1.40
19:00 100 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
2.70 1.20
19:00 101 הראשונה ל - 3 קרנות - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.70 15.00 1.10
19:00 102 הראשונה ל - 5 קרנות - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
7.00 3.25 1.25
19:00 105 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.65 3.30 1.80
19:00 106 שער עד דקה 26? כן/לא - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.65 1.65
19:00 107 שער ראשון במשחק - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.00 14.00 1.20
19:00 108 שער אחרון במשחק - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
3.00 14.00 1.20
19:00 109 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) 00
1.55 1.60
19:00 113 ולרנגה ב' - בארום נורבגית שלישית בית 1 S,D
2.20 3.25 2.05
19:00 114 ולרנגה ב' (1+) - בארום נורבגית שלישית בית 1 00
1.45 3.75 3.55
19:00 115 מעל/מתחת שערים(2.5) - ולרנגה ב'/בארום נורבגית שלישית בית 1 00
1.35 2.20
20:00 120 ריגה - ולמיירה לטבית ראשונה S,D
1.65 3.05 3.25
20:00 121 ריגה - ולמיירה(1+) לטבית ראשונה 00
2.85 3.10 1.75
20:00 122 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריגה/ולמיירה לטבית ראשונה 00
1.30 2.25
20:00 123 מחצית ראשונה - ריגה/ולמיירה לטבית ראשונה 00
2.15 1.85 4.10
20:00 124 אודס ב' - פראם לארביק נורבגית שלישית בית 2 S,D
2.05 3.35 2.15
20:00 125 אודס ב' - פראם לארביק(1+) נורבגית שלישית בית 2 00
3.45 3.80 1.45
20:00 126 מעל/מתחת שערים(2.5) - אודס ב'/פראם לארביק נורבגית שלישית בית 2 00
1.30 2.35
20:00 127 אויגארדן - רוזנבורג ב' נורבגית שלישית בית 2 S,D
1.45 3.65 3.40
20:00 128 אויגארדן - רוזנבורג ב'(1+) נורבגית שלישית בית 2 00
2.15 3.55 1.95
20:00 129 מעל/מתחת שערים(2.5) - אויגארדן/רוזנבורג ב' נורבגית שלישית בית 2 00
1.25 2.45
20:00 139 טאבי - האמרבי טלאנג שבדית שלישית, צפון S,D
2.00 3.10 2.35
20:00 140 טאבי - האמרבי טלאנג(1+) שבדית שלישית, צפון 00
3.30 3.80 1.45
20:00 141 מעל/מתחת שערים(2.5) - טאבי/האמרבי טלאנג שבדית שלישית, צפון 00
1.30 2.25
20:00 142 מחצית ראשונה - טאבי/האמרבי טלאנג שבדית שלישית, צפון 00
2.35 2.20 2.70
20:00 143 סנדסבאל - ואסטרס קיי.אפ. שבדית שניה S,D
1.60 2.95 3.50
20:00 144 סנדסבאל - ואסטרס קיי.אפ.(1+) שבדית שניה 00
2.70 3.20 1.75
20:00 145 מעל/מתחת שערים(2.5) - סנדסבאל/ואסטרס קיי.אפ. שבדית שניה 00
1.65 1.65
20:00 146 מחצית ראשונה - סנדסבאל/ואסטרס קיי.אפ. שבדית שניה 00
2.05 1.95 3.95
21:45 156 בוהמיינס - שמרוק רוברס אירית ראשונה S,D
2.80 2.60 2.00
21:45 157 בוהמיינס (1+) - שמרוק רוברס אירית ראשונה 00
1.45 3.25 3.80
21:45 158 סך הכל שערים(2-3) - בוהמיינס/שמרוק רוברס אירית ראשונה S,D
2.40 1.85 3.10
21:45 159 מעל/מתחת שערים(2.5) - בוהמיינס/שמרוק רוברס אירית ראשונה 00
1.95 1.45
21:45 160 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בוהמיינס/שמרוק רוברס אירית ראשונה 00
2.85 1.20
21:45 161 מחצית ראשונה - בוהמיינס/שמרוק רוברס אירית ראשונה 00
3.40 1.75 2.55
21:45 164 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בוהמיינס/שמרוק רוברס אירית ראשונה 00
2.90 2.70 1.90
21:45 165 שער ראשון במשחק - בוהמיינס/שמרוק רוברס אירית ראשונה 00
2.00 6.00 1.65
21:45 166 דרוגהדה יונייטד - דנדאלק אירית ראשונה S,D
2.90 2.85 1.80
21:45 167 דרוגהדה יונייטד (1+) - דנדאלק אירית ראשונה 00
1.60 3.35 3.15
21:45 168 סך הכל שערים(2-3) - דרוגהדה יונייטד/דנדאלק אירית ראשונה S,D
3.10 1.90 2.35
21:45 169 מעל/מתחת שערים(2.5) - דרוגהדה יונייטד/דנדאלק אירית ראשונה 00
1.65 1.65
21:45 170 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דרוגהדה יונייטד/דנדאלק אירית ראשונה 00
2.40 1.30
21:45 171 מחצית ראשונה - דרוגהדה יונייטד/דנדאלק אירית ראשונה 00
3.35 1.95 2.25
21:45 174 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דרוגהדה יונייטד/דנדאלק אירית ראשונה 00
2.80 3.00 1.85
21:45 175 שער ראשון במשחק - דרוגהדה יונייטד/דנדאלק אירית ראשונה 00
2.00 8.75 1.55
21:45 176 דרי סיטי - סליגו רוברס אירית ראשונה S,D
2.20 2.60 2.40
21:45 177 דרי סיטי - סליגו רוברס(1+) אירית ראשונה 00
4.55 3.35 1.35
21:45 178 סך הכל שערים(2-3) - דרי סיטי/סליגו רוברס אירית ראשונה S,D
2.30 1.85 3.30
21:45 179 מעל/מתחת שערים(2.5) - דרי סיטי/סליגו רוברס אירית ראשונה 00
2.00 1.40
21:45 180 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דרי סיטי/סליגו רוברס אירית ראשונה 00
2.95 1.20
21:45 181 מחצית ראשונה - דרי סיטי/סליגו רוברס אירית ראשונה 00
2.85 1.75 3.05
21:45 184 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דרי סיטי/סליגו רוברס אירית ראשונה 00
2.90 2.70 1.90
21:45 185 שער ראשון במשחק - דרי סיטי/סליגו רוברס אירית ראשונה 00
1.80 5.75 1.90
21:45 186 לונגפורד טאון - ווטרפורד אירית ראשונה S,D
1.95 2.70 2.75
21:45 187 לונגפורד טאון - ווטרפורד(1+) אירית ראשונה 00
3.60 3.30 1.50
21:45 188 סך הכל שערים(2-3) - לונגפורד טאון/ווטרפורד אירית ראשונה S,D
2.60 1.85 2.85
21:45 189 מעל/מתחת שערים(2.5) - לונגפורד טאון/ווטרפורד אירית ראשונה 00
1.85 1.50
21:45 190 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לונגפורד טאון/ווטרפורד אירית ראשונה 00
2.70 1.25
21:45 191 מחצית ראשונה - לונגפורד טאון/ווטרפורד אירית ראשונה 00
2.50 1.80 3.35
21:45 194 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לונגפורד טאון/ווטרפורד אירית ראשונה 00
2.85 2.80 1.90
21:45 195 שער ראשון במשחק - לונגפורד טאון/ווטרפורד אירית ראשונה 00
1.65 6.75 2.00
21:45 196 סט. פטריק - פין הארפס אירית ראשונה S,D
1.45 3.00 4.40
21:45 197 סט. פטריק - פין הארפס(1+) אירית ראשונה 00
2.40 2.95 2.05
21:45 198 סך הכל שערים(2-3) - סט. פטריק/פין הארפס אירית ראשונה S,D
2.55 1.85 2.90
21:45 199 מעל/מתחת שערים(2.5) - סט. פטריק/פין הארפס אירית ראשונה 00
1.85 1.50
21:45 200 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סט. פטריק/פין הארפס אירית ראשונה 00
2.70 1.20
21:45 201 מחצית ראשונה - סט. פטריק/פין הארפס אירית ראשונה 00
1.95 1.85 4.95
21:45 204 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סט. פטריק/פין הארפס אירית ראשונה 00
2.80 2.85 1.90
21:45 205 שער ראשון במשחק - סט. פטריק/פין הארפס אירית ראשונה 00
1.35 6.75 2.65
21:45 206 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - טורינו/דרתונה(9.5+) סל איטלקית שניה - פלייאוף S,D
1.70 1.60
21:45 207 (144.5) כולל הארכות אם יהיו - טורינו/דרתונה סל איטלקית שניה - פלייאוף 00
1.65 1.65
22:00 208 פינלנד - בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
10.00 4.90 1.20
22:00 209 פינלנד (1+) - בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
3.00 3.25 1.65
22:00 210 פינלנד (2+) - בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.65 3.30 2.95
22:00 211 סך הכל שערים(2-3) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
3.60 1.75 2.30
22:00 212 מעל/מתחת שערים(2.5) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.65 1.60
22:00 213 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.45 1.30
22:00 214 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.85 1.50
22:00 215 מחצית ראשונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
6.50 2.05 1.65
22:00 216 מחצית שנייה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
6.25 2.45 1.50
22:00 217 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
7.00 1.25 3.25
22:00 218 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.45 1.25
22:00 219 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.10 2.55 2.65
22:00 220 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.70 2.70 3.10
22:00 221 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.40 3.00 4.15
22:00 222 יותר קרנות עם יתרון - פינלנד(3.5+)/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.75 1.55
22:00 223 יותר קרנות עם יתרון - פינלנד(1.5+)/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.80 1.50
22:00 224 קרן ראשונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.40 100.0 1.20
22:00 225 קרן אחרונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.40 100.0 1.20
22:00 226 מעל/מתחת קרנות(10.5) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.25 1.25
22:00 227 מעל/מתחת קרנות(9.5) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.85 1.40
22:00 228 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.70 1.20
22:00 229 הראשונה ל - 3 קרנות - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
4.40 15.00 1.05
22:00 230 הראשונה ל - 5 קרנות - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
7.20 3.60 1.20
22:00 231 מעל/מתחת נבדלים (3.5) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.90 1.45
22:00 232 מעל/מתחת נבדלים (1.5) מחצית ראשונה - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.10 1.35
22:00 233 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.70 3.00 1.85
22:00 234 שער עד דקה 28? כן/לא - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.65 1.65
22:00 235 שער ראשון במשחק - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
3.15 8.25 1.20
22:00 236 שער אחרון במשחק - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
3.15 8.25 1.20
22:00 237 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.80 1.40
22:00 238 קווין דה ברוינה (בלגיה) - אדן הזארד (בלגיה) יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
3.00 1.75 2.65
22:00 241 רוסיה - דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
4.40 3.80 1.55
22:00 242 רוסיה (1+) - דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.95 3.05 2.45
22:00 243 רוסיה (2+) - דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.25 4.00 5.00
22:00 244 סך הכל שערים(2-3) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
3.40 1.75 2.40
22:00 245 מעל/מתחת שערים(2.5) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.65 1.65
22:00 246 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.40 1.30
22:00 247 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.85 1.55
22:00 248 מחצית ראשונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
4.20 1.95 2.00
22:00 249 מחצית שנייה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
3.85 2.35 1.80
22:00 250 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
6.20 1.25 3.50
22:00 251 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.45 1.25
22:00 252 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.10 2.45 2.75
22:00 253 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.75 2.65 2.95
22:00 254 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.45 2.95 4.00
22:00 255 יותר קרנות עם יתרון - רוסיה(1.5+)/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.70 1.60
22:00 256 יותר קרנות עם יתרון - רוסיה(0.5+)/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.80 1.55
22:00 257 קרן ראשונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.90 100.0 1.40
22:00 258 קרן אחרונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.90 100.0 1.40
22:00 259 מעל/מתחת קרנות(10.5) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.15 1.25
22:00 260 מעל/מתחת קרנות(9.5) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.80 1.45
22:00 261 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.60 1.20
22:00 262 הראשונה ל - 3 קרנות - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.05 21.00 1.40
22:00 263 הראשונה ל - 5 קרנות - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.80 3.00 1.80
22:00 264 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.80 1.50
22:00 265 מעל/מתחת נבדלים (2.5) מחצית ראשונה - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.25 1.30
22:00 266 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
2.75 3.00 1.85
22:00 267 שער עד דקה 29? כן/לא - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.65 1.65
22:00 268 שער ראשון במשחק - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.30 8.50 1.40
22:00 269 שער אחרון במשחק - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
2.30 8.50 1.40
03:00 270 הימור יתרון ללא הארכות - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס(7+) פלייאוף - NBA S,D
1.75 9.00 1.85
22:00 270 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
1.55 1.65
22:00 271 ארטם דזיובה (רוסיה) - מרטין בריית'וייט (דנמרק) יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
3.20 1.50 3.30
03:00 272 (216) ללא הארכות - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס פלייאוף - NBA 00
1.70 20.00 1.70
22:00 272 אלכסיי מירנצ'וק (רוסיה) - יוסוף פאולסן (דנמרק) יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
4.70 1.30 3.35
22:00 273 אלכסנדר גולובין (רוסיה) - מייקל דמסגארד (דנמרק) יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) 00
5.20 1.20 3.90
03:00 274 (23) כולל הארכות אם יהיו - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס פלייאוף - NBA 00
1.75 9.50 1.75
03:00 275 הימור יתרון רבע ראשון - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס(2+) פלייאוף - NBA 0D
1.70 9.00 1.90
03:00 276 הימור יתרון מחצית ראשונה - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס(4+) פלייאוף - NBA 0D
1.80 9.00 1.80
03:00 277 הראשונה ל-10 נקודות - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס פלייאוף - NBA S,D
1.50 1.85
03:00 278 הראשונה ל-20 נקודות - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס פלייאוף - NBA S,D
1.45 1.90
03:00 279 סל ראשון - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס פלייאוף - NBA S,D
1.75 7.00 1.85
03:00 280 מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו - פילדלפיה 76/אטלנטה הוקס פלייאוף - NBA S,D
1.20 2.50
03:00 281 כולל הארכות אם יהיו - ג'ואל אמביד (פילדלפיה) / טריי יאנג (אטלנטה) (‪‬1+) פלייאוף - NBA 00
1.80 8.00 1.80
03:00 282 כולל הארכות אם יהיו - בן סימונס (פילדלפיה) / קלינט קאפלה (אטלנטה) (‪‬1+) פלייאוף - NBA 00
1.80 8.00 1.80
22:15 282 ויקינגור רקיאוויק - קיי.אר איסלנדית ראשונה S,D
2.25 2.90 2.15
03:00 283 כוכב הפנטזי של המשחק (ראה הסבר) כולל הארכות אם יהיו - בן סימונס (פילדלפיה)/טוביאס האריס (פילדלפיה)/קלינט קאפלה (אטלנטה) פלייאוף - NBA S,D
2.25 2.00 3.30
22:15 283 ויקינגור רקיאוויק (1+) - קיי.אר איסלנדית ראשונה 00
1.40 3.70 3.90
00:00 284 ונצואלה - אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
4.50 3.25 1.55
22:15 284 סך הכל שערים(2-3) - ויקינגור רקיאוויק/קיי.אר איסלנדית ראשונה S,D
3.65 1.95 2.05
00:00 285 ונצואלה (1+) - אקוודור קופה אמריקה, בית ב' 00
2.05 2.85 2.40
22:15 285 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויקינגור רקיאוויק/קיי.אר איסלנדית ראשונה S,D
1.50 1.85
00:00 286 ונצואלה (2+) - אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.20 4.20 5.65
22:15 286 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ויקינגור רקיאוויק/קיי.אר איסלנדית ראשונה 00
2.15 1.35
00:00 287 סך הכל שערים(2-3) - ונצואלה/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
2.55 1.85 2.90
22:15 287 מחצית ראשונה - ויקינגור רקיאוויק/קיי.אר איסלנדית ראשונה 00
2.70 2.00 2.60
00:00 288 מעל/מתחת שערים(2.5) - ונצואלה/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' 00
2.05 1.40
00:00 289 מחצית ראשונה - ונצואלה/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
5.50 1.80 1.95
00:00 290 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ונצואלה/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.95 2.60 2.60
22:15 290 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ויקינגור רקיאוויק/קיי.אר איסלנדית ראשונה 00
2.75 3.10 1.80
00:00 291 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ונצואלה/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.55 2.85 3.60
22:15 291 שער ראשון במשחק - ויקינגור רקיאוויק/קיי.אר איסלנדית ראשונה 00
1.75 10.75 1.70
00:00 292 יותר קרנות עם יתרון - ונצואלה(2.5+)/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' 00
1.65 1.65
00:00 293 שער ראשון במשחק - ונצואלה/אקוודור קופה אמריקה, בית ב' 00
2.85 5.75 1.35
00:15 295 סנטוס - סאו פאולו ברזילאית ראשונה S,D
2.55 2.55 2.15
00:15 296 פארננסה - גויאננשה ברזילאית ראשונה S,D
1.80 2.50 3.40
00:15 297 פורטלזה - פלומיננזה ברזילאית ראשונה S,D
2.00 2.45 2.85
02:30 299 חובנטוד - ספורט רסיפה ברזילאית ראשונה S,D
2.10 2.45 2.70
02:30 300 סי.אס.איי - לונדרינה ברזילאית שנייה S,D
1.75 2.60 3.40
03:00 301 קולומביה - פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.40 3.35 6.05
03:00 301 אינדפנדיינטה ג'וניור - פורטנו אקוודורית שניה S,D
1.60 2.90 3.70
03:00 302 קולומביה - פרו(1+) קופה אמריקה, בית ב' S,D
2.25 3.05 2.10
03:00 303 קולומביה - פרו(2+) קופה אמריקה, בית ב' S,D
4.80 4.20 1.25
03:00 304 סך הכל שערים(2-3) - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
2.60 1.85 2.80
03:00 305 מעל/מתחת שערים(2.5) - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
2.05 1.40
03:00 306 מחצית ראשונה - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
2.00 1.80 4.95
03:00 307 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
3.50 1.25 6.20
03:00 308 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
2.40 1.25
03:00 309 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.95 2.50 3.00
03:00 310 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.75 2.65 2.95
03:00 311 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.45 2.95 4.00
03:00 312 יותר קרנות עם יתרון - קולומביה/פרו(2.5+) קופה אמריקה, בית ב' 00
1.70 1.60
03:00 313 הראשונה ל - 3 קרנות - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.20 17.00 2.80
03:00 314 הראשונה ל - 5 קרנות - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.50 3.00 4.00
03:00 315 שער ראשון במשחק - קולומביה/פרו קופה אמריקה, בית ב' 00
1.40 5.50 2.65
03:00 316 לואיס מוריאל (קולומביה) - דובאן זפאטה (קולומביה) קופה אמריקה, בית ב' 00
3.15 1.75 2.55
19:00 317 אוקראינה - אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.25 1.75 3.90
19:00 318 אוקראינה - אוסטריה(1+) יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
6.00 4.00 1.20
19:00 319 סך הכל שערים(2-3) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.00 1.75 4.80
19:00 320 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
2.35 1.30
19:00 321 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אוקראינה/אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.50 2.85 3.80
19:00 322 מקדוניה הצפונית - הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
9.00 5.20 1.20
19:00 323 מקדוניה הצפונית (1+) - הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.20 3.40 1.55
19:00 324 סך הכל שערים(2-3) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
4.40 1.80 2.00
19:00 325 מעל/מתחת שערים(2.5) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.40 2.05
19:00 326 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מקדוניה הצפונית/הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
1.70 2.70 3.15
22:00 327 פינלנד - בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
10.00 4.90 1.20
22:00 328 פינלנד (1+) - בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
3.00 3.25 1.65
22:00 329 סך הכל שערים(2-3) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
3.60 1.75 2.30
22:00 330 מעל/מתחת שערים(2.5) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.65 1.60
22:00 331 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פינלנד/בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.70 2.70 3.10
22:00 332 רוסיה - דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
4.40 3.80 1.55
22:00 333 רוסיה (1+) - דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.95 3.05 2.45
22:00 334 סך הכל שערים(2-3) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
3.40 1.75 2.40
22:00 335 מעל/מתחת שערים(2.5) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.65 1.65
22:00 336 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - רוסיה/דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
1.75 2.65 2.95
00:00 339 ונצואלה - אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
4.50 3.25 1.55
03:00 340 קולומביה - פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.45 3.30 5.50
00:00 353 ונצואלה - אקוודור קופה אמריקה, בית ב' S,D
4.50 3.25 1.55
03:00 354 קולומביה - פרו קופה אמריקה, בית ב' S,D
1.45 3.30 5.50
19:00 355 אוקראינה - אוסטריה יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
3.30 1.80 3.60
19:00 356 מקדוניה הצפונית - הולנד יורו 2020, בית ג' (בהולנד ורומניה) S,D
10.00 5.00 1.20
22:00 357 פינלנד - בלגיה יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
10.00 4.90 1.20
22:00 358 רוסיה - דנמרק יורו 2020, בית ב', (בדנמרק ורוסיה) S,D
4.40 3.80 1.55