<< ראשון שני שלישי רביעי
ראשון | 31/05/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
08:00 16 אס.קיי. ווייברנס - הנווה איגלס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.60 1.70
08:00 17 דוסאן - לוטה ג'יאנטס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.40 2.00
08:00 18 סמסונג ליונס - אנ.סי. דינוס בייסבול דרום קוריאה S,D
2.35 1.30
08:00 19 קיא טייגרס - אל.ג'י. טווינס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.65 1.65
08:00 20 קיוום הירוס - קיי.טי. ויז בייסבול דרום קוריאה S,D
1.60 1.70
10:00 21 אנסן גרינרס - גג'ו דרום קוריאנית שניה S,D
3.05 2.65 1.85
10:00 22 אנסן גרינרס(1+) - גג'ו דרום קוריאנית שניה 00
1.55 3.20 3.35
10:00 23 סך הכל שערים(2-3) - אנסן גרינרס/גג'ו דרום קוריאנית שניה S,D
2.60 1.85 3.15
10:00 24 מעל/מתחת שערים(2.5) - אנסן גרינרס/גג'ו דרום קוריאנית שניה 00
1.85 1.50
10:30 25 סיאול - סאונגנאם דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.95 2.65 2.75
10:30 26 סיאול - סאונגנאם(1+) דרום קוריאנית ראשונה 00
3.70 3.25 1.50
10:30 27 סך הכל שערים(2-3) - סיאול/סאונגנאם דרום קוריאנית ראשונה S,D
2.55 1.90 3.45
10:30 28 מעל/מתחת שערים(2.5) - סיאול/סאונגנאם דרום קוריאנית ראשונה 00
1.90 1.45
10:30 29 מחצית ראשונה - סיאול/סאונגנאם דרום קוריאנית ראשונה 00
2.45 1.80 3.40
10:30 30 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - סיאול/סאונגנאם דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.85 2.40 3.10
10:30 31 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - סיאול/סאונגנאם דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.55 2.55 4.10
11:00 32 טאינאן סיטי - טאטונג טיוואנית ראשונה S,D
2.45 3.25 1.85
11:00 33 טאינאן סיטי(1+) - טאטונג טיוואנית ראשונה 00
1.55 3.70 3.05
11:00 34 מעל/מתחת שערים(2.5) - טאינאן סיטי/טאטונג טיוואנית ראשונה 00
1.30 2.30
11:00 35 טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן טיוואנית ראשונה S,D
1.65 3.15 3.05
11:00 36 טיוואן פאואר קומפני - האנג יואן(1+) טיוואנית ראשונה 00
2.65 3.45 1.70
11:00 37 מעל/מתחת שערים(2.5) - טיוואן פאואר קומפני/האנג יואן טיוואנית ראשונה 00
1.40 2.00
12:05 38 יוני-פרזידנט ליונס - רקוטן מונקיס ליגה ראשונה,טייוואן S,D
2.55 1.20
12:05 39 פובון גרדיאנס - צ'ינטראסט בראת'רס ליגה ראשונה,טייוואן S,D
1.75 1.55
12:30 40 סוואן סיטי - פוצן דרום קוריאנית שניה S,D
1.90 2.80 2.75
12:30 41 סוואן סיטי - פוצן(1+) דרום קוריאנית שניה 00
3.35 3.35 1.55
12:30 42 סך הכל שערים(2-3) - סוואן סיטי/פוצן דרום קוריאנית שניה S,D
3.00 1.85 2.55
12:30 43 מעל/מתחת שערים(2.5) - סוואן סיטי/פוצן דרום קוריאנית שניה 00
1.65 1.65
12:30 44 מחצית ראשונה - סוואן סיטי/פוצן דרום קוריאנית שניה 00
2.30 1.90 3.25
12:30 45 צ'ונגנם אסן - סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה S,D
2.65 2.75 1.95
12:30 46 צ'ונגנם אסן(1+) - סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה 00
1.50 3.30 3.70
12:30 47 סך הכל שערים(2-3) - צ'ונגנם אסן/סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה S,D
2.65 1.85 3.05
12:30 48 מעל/מתחת שערים(2.5) - צ'ונגנם אסן/סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה 00
1.80 1.50
12:30 49 מחצית ראשונה - צ'ונגנם אסן/סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה 00
3.25 1.85 2.45
13:00 50 ניקובינג - רוסקילדה דנית שניה S,D
1.55 3.15 3.50
13:00 51 ניקובינג - רוסקילדה(1+) דנית שניה 00
2.45 3.30 1.85
13:00 52 סך הכל שערים(2-3) - ניקובינג/רוסקילדה דנית שניה S,D
3.80 1.75 2.25
13:00 53 מעל/מתחת שערים(2.5) - ניקובינג/רוסקילדה דנית שניה 00
1.50 1.85
13:00 54 אינצ'און יונייטד - פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה S,D
3.35 2.80 1.65
13:00 55 אינצ'און יונייטד(1+) - פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה 00
1.70 3.10 3.00
13:00 56 סך הכל שערים(2-3) - אינצ'און יונייטד/פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה S,D
2.60 1.90 3.25
13:00 57 מעל/מתחת שערים(2.5) - אינצ'און יונייטד/פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה 00
1.85 1.50
13:00 58 מחצית ראשונה - אינצ'און יונייטד/פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה 00
3.95 1.85 2.15
13:00 59 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אינצ'און יונייטד/פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.90 2.35 3.05
13:00 60 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אינצ'און יונייטד/פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
13:00 61 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אינצ'און יונייטד/פואנג סטילרס דרום קוריאנית ראשונה 00
2.80 2.80 1.90
13:00 62 טולביק - קאליו ליגה אסטונית S,D
4.80 3.35 1.35
13:00 63 טולביק(1+) - קאליו ליגה אסטונית 00
2.25 3.25 2.00
13:00 64 סך הכל שערים(2-3) - טולביק/קאליו ליגה אסטונית S,D
4.40 1.80 2.00
13:00 65 מעל/מתחת שערים(2.5) - טולביק/קאליו ליגה אסטונית 00
1.50 1.85
13:30 66 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה פולנית ראשונה S,D
1.95 2.60 2.80
13:30 67 ויסלה פלוצק - קורונה קיילצה(1+) פולנית ראשונה 00
3.75 3.25 1.50
13:30 68 סך הכל שערים(2-3) - ויסלה פלוצק/קורונה קיילצה פולנית ראשונה S,D
2.85 1.75 2.80
13:30 69 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויסלה פלוצק/קורונה קיילצה פולנית ראשונה 00
1.95 1.45
13:30 70 מחצית ראשונה - ויסלה פלוצק/קורונה קיילצה פולנית ראשונה 00
2.45 1.75 3.40
13:30 71 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ויסלה פלוצק/קורונה קיילצה פולנית ראשונה S,D
2.40 2.35 2.30
13:30 72 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ויסלה פלוצק/קורונה קיילצה פולנית ראשונה S,D
1.80 2.35 3.35
13:30 73 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ויסלה פלוצק/קורונה קיילצה פולנית ראשונה 00
2.90 2.70 1.90
14:00 74 וורסקלה פולטבה - לבוב אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה S,D
1.95 2.65 2.80
14:00 75 וורסקלה פולטבה - לבוב(1+) אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
3.75 3.20 1.50
14:00 76 מעל/מתחת שערים(2.5) - וורסקלה פולטבה/לבוב אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
1.95 1.45
14:00 77 מחצית ראשונה - וורסקלה פולטבה/לבוב אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
2.45 1.75 3.40
14:00 78 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - וורסקלה פולטבה/לבוב אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה S,D
2.00 2.35 2.80
14:00 79 קרפטי לבוב - מריופול אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה S,D
2.75 2.80 1.90
14:00 80 קרפטי לבוב(1+) - מריופול אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
1.55 3.25 3.45
14:00 81 מעל/מתחת שערים(2.5) - קרפטי לבוב/מריופול אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
1.80 1.55
14:00 82 מחצית ראשונה - קרפטי לבוב/מריופול אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
3.35 1.85 2.35
14:00 83 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - קרפטי לבוב/מריופול אוקראינית ראשונה, פלייאוף ירידה S,D
2.50 2.35 2.20
14:00 84 מינכן 1860 - דואיסבורג גרמנית שלישית S,D
2.00 2.80 2.55
14:00 85 מינכן 1860 - דואיסבורג(1+) גרמנית שלישית 00
3.55 3.50 1.45
14:00 86 סך הכל שערים(2-3) - מינכן 1860/דואיסבורג גרמנית שלישית S,D
3.50 1.75 2.35
14:00 87 מעל/מתחת שערים(2.5) - מינכן 1860/דואיסבורג גרמנית שלישית 00
1.60 1.70
14:00 88 מחצית ראשונה - מינכן 1860/דואיסבורג גרמנית שלישית 00
2.45 1.95 3.00
14:30 89 דינמו דרזדן - שטוטגרט גרמנית שניה S,D
5.50 3.50 1.30
14:30 90 דינמו דרזדן(1+) - שטוטגרט גרמנית שניה 00
2.50 3.20 1.85
14:30 91 סך הכל שערים(2-3) - דינמו דרזדן/שטוטגרט גרמנית שניה S,D
3.80 1.75 2.25
14:30 92 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו דרזדן/שטוטגרט גרמנית שניה 00
1.50 1.85
14:30 93 מחצית ראשונה - דינמו דרזדן/שטוטגרט גרמנית שניה 00
5.50 2.15 1.65
14:30 94 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דינמו דרזדן/שטוטגרט גרמנית שניה S,D
2.45 2.35 2.25
14:30 95 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דינמו דרזדן/שטוטגרט גרמנית שניה S,D
1.85 2.35 3.20
14:30 96 יותר קרנות עם יתרון - דינמו דרזדן(2.5+)/שטוטגרט גרמנית שניה 00
1.75 1.60
14:30 97 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו דרזדן/שטוטגרט גרמנית שניה 00
2.70 3.10 1.85
14:30 98 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה S,D
1.70 2.85 3.25
14:30 99 היידנהיים - ארזגבירגה אוהה(1+) גרמנית שניה 00
2.95 3.20 1.65
14:30 100 סך הכל שערים(2-3) - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה S,D
3.30 1.75 2.45
14:30 101 מעל/מתחת שערים(2.5) - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה 00
1.75 1.55
14:30 102 מחצית ראשונה - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה 00
2.15 1.90 3.75
14:30 103 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה S,D
2.20 2.35 2.50
14:30 104 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה S,D
1.70 2.35 3.75
14:30 105 יותר קרנות עם יתרון - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה(1.5+) גרמנית שניה 00
1.55 1.75
14:30 106 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - היידנהיים/ארזגבירגה אוהה גרמנית שניה 00
2.80 2.90 1.85
14:30 107 המבורג - ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
1.30 3.55 5.25
14:30 108 המבורג - ווהן ויסבאדן(1+) גרמנית שניה S,D
1.85 3.30 2.50
14:30 109 סך הכל שערים(2-3) - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
4.40 1.80 2.00
14:30 110 מעל/מתחת שערים(2.5) - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
1.45 1.95
14:30 111 מחצית ראשונה - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה 00
1.65 2.20 5.25
14:30 112 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
3.40 1.25 6.60
14:30 113 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
2.40 1.25
14:30 114 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
1.75 2.55 3.50
14:30 115 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
2.45 2.35 2.25
14:30 116 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
1.85 2.35 3.20
14:30 117 יותר קרנות עם יתרון - המבורג/ווהן ויסבאדן(2.5+) גרמנית שניה 00
1.55 1.80
14:30 118 הראשונה ל-3 קרנות - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה S,D
1.20 35.00 2.60
14:30 119 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - המבורג/ווהן ויסבאדן גרמנית שניה 00
2.70 3.20 1.80
16:00 120 אורשה - פ.צ. גומל בלארוסית שניה S,D
5.25 3.55 1.30
15:00 121 ארסנל דז'רזינסק - נאפטן נובופולוצק בלארוסית שניה S,D
2.40 2.80 2.10
17:00 125 סמורגון - אשמיאני בלארוסית שניה S,D
1.50 2.95 4.00
15:00 127 מונסטר - הלשר גרמנית שלישית S,D
2.65 2.80 1.90
15:00 128 מונסטר(1+) - הלשר גרמנית שלישית 00
1.50 3.40 3.45
15:00 129 סך הכל שערים(2-3) - מונסטר/הלשר גרמנית שלישית S,D
3.55 1.75 2.35
15:00 130 מעל/מתחת שערים(2.5) - מונסטר/הלשר גרמנית שלישית 00
1.65 1.65
15:00 131 מחצית ראשונה - מונסטר/הלשר גרמנית שלישית 00
3.15 1.90 2.35
15:00 132 ויילה - נסטווד דנית שניה S,D
1.30 3.50 5.50
15:00 133 ויילה - נסטווד(1+) דנית שניה 00
1.90 3.15 2.50
15:00 134 סך הכל שערים(2-3) - ויילה/נסטווד דנית שניה S,D
3.80 1.75 2.25
15:00 135 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויילה/נסטווד דנית שניה 00
1.55 1.75
15:00 136 לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד ליגה אסטונית S,D
1.85 2.95 2.70
15:00 137 לבאדיה טאלין - פיידה לינאמיסקונד(1+) ליגה אסטונית 00
3.15 3.50 1.55
15:00 138 סך הכל שערים(2-3) - לבאדיה טאלין/פיידה לינאמיסקונד ליגה אסטונית S,D
3.75 1.95 2.10
15:00 139 מעל/מתחת שערים(2.5) - לבאדיה טאלין/פיידה לינאמיסקונד ליגה אסטונית 00
1.50 1.85
15:00 140 טפליצה - אופאבה צ'כית ראשונה S,D
1.60 2.75 3.85
15:00 141 טפליצה - אופאבה(1+) צ'כית ראשונה 00
2.85 2.95 1.80
15:00 142 סך הכל שערים(2-3) - טפליצה/אופאבה צ'כית ראשונה S,D
2.50 1.75 3.25
15:00 143 מעל/מתחת שערים(2.5) - טפליצה/אופאבה צ'כית ראשונה 00
2.05 1.40
15:00 144 מחצית ראשונה - טפליצה/אופאבה צ'כית ראשונה 00
2.15 1.75 4.50
15:00 145 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - טפליצה/אופאבה צ'כית ראשונה S,D
3.20 2.35 1.85
15:00 146 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - טפליצה/אופאבה צ'כית ראשונה S,D
2.00 2.35 2.80
16:00 147 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
1.85 2.70 2.90
16:00 148 אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק - ויטבסק(1+) בלארוסית ראשונה 00
3.50 3.20 1.55
16:00 149 סך הכל שערים(2-3) - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
2.75 1.75 2.90
16:00 150 מעל/מתחת שערים(2.5) - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
1.90 1.50
16:00 151 מחצית ראשונה - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.35 1.80 3.50
16:00 152 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
2.40 2.55 2.15
16:00 153 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אנרג'טיק בי.ג'י.יו מינסק/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
1.70 2.70 3.00
16:00 154 וונדסיסל - פרדריקיה דנית שניה S,D
2.00 2.75 2.60
16:00 155 וונדסיסל - פרדריקיה(1+) דנית שניה 00
3.65 3.40 1.45
16:00 156 סך הכל שערים(2-3) - וונדסיסל/פרדריקיה דנית שניה S,D
3.25 1.75 2.50
16:00 157 מעל/מתחת שערים(2.5) - וונדסיסל/פרדריקיה דנית שניה 00
1.70 1.60
16:00 158 קראקוביה - ביאליסטוק פולנית ראשונה S,D
1.80 2.85 2.90
16:00 159 קראקוביה - ביאליסטוק(1+) פולנית ראשונה 00
3.20 3.35 1.55
16:00 160 סך הכל שערים(2-3) - קראקוביה/ביאליסטוק פולנית ראשונה S,D
3.25 1.75 2.50
16:00 161 מעל/מתחת שערים(2.5) - קראקוביה/ביאליסטוק פולנית ראשונה 00
1.65 1.65
16:00 162 מחצית ראשונה - קראקוביה/ביאליסטוק פולנית ראשונה 00
2.25 1.95 3.35
16:00 163 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - קראקוביה/ביאליסטוק פולנית ראשונה S,D
3.05 2.35 1.90
16:00 164 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - קראקוביה/ביאליסטוק פולנית ראשונה S,D
1.95 2.35 2.95
16:00 165 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קראקוביה/ביאליסטוק פולנית ראשונה 00
2.80 2.95 1.85
16:30 166 אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי בורונדי ראשונה S,D
2.00 2.70 2.60
16:30 167 אתלטיקו אקדמי - בוג'ומבורה סיטי(1+) בורונדי ראשונה 00
3.90 3.30 1.45
16:30 168 מעל/מתחת שערים(2.5) - אתלטיקו אקדמי/בוג'ומבורה סיטי בורונדי ראשונה 00
1.90 1.50
16:30 169 בומאמורו - אולימפיק סטאר בורונדי ראשונה S,D
2.30 2.40 2.50
16:30 170 בומאמורו - אולימפיק סטאר(1+) בורונדי ראשונה 00
4.40 3.65 1.35
16:30 171 מעל/מתחת שערים(2.5) - בומאמורו/אולימפיק סטאר בורונדי ראשונה 00
1.80 1.55
16:30 175 מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק בורונדי ראשונה S,D
1.15 4.05 7.25
16:30 176 מוסונגטי - אל.אל.בי אקדמיק(1+) בורונדי ראשונה 00
1.55 3.30 3.30
16:30 177 מעל/מתחת שערים(2.5) - מוסונגטי/אל.אל.בי אקדמיק בורונדי ראשונה 00
1.45 1.95
16:30 178 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.35 3.85 5.70
16:30 179 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין(1+) גרמנית ראשונה S,D
2.00 3.15 2.30
16:30 180 סך הכל שערים(2-3) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
3.80 1.90 2.05
16:30 181 מעל/מתחת שערים(2.5) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.40 1.95
16:30 182 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה 00
2.10 1.40
16:30 183 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה 00
1.65 1.70
16:30 184 מחצית ראשונה - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה 00
1.75 2.15 4.65
16:30 185 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
3.10 1.30 6.80
16:30 186 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
2.20 1.30
16:30 187 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.80 2.55 3.30
16:30 188 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
2.10 2.35 2.65
16:30 189 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
16:30 190 יותר קרנות עם יתרון - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין(2.5+) גרמנית ראשונה 00
1.65 1.70
16:30 191 הראשונה ל-3 קרנות - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.10 40.00 3.20
16:30 192 הראשונה ל - 5 קרנות - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.15 5.00 5.60
16:30 193 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.90 1.40
16:30 194 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה 00
2.70 3.15 1.80
16:30 195 שער ראשון במשחק - בורוסיה מינשנגלדבאך/אוניון ברלין גרמנית ראשונה 00
1.30 11.25 2.45
17:00 197 שחטאר דונייצק - דינמו קייב אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות S,D
1.65 2.90 3.25
17:00 198 שחטאר דונייצק - דינמו קייב(1+) אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות 00
2.90 3.15 1.70
17:00 199 סך הכל שערים(2-3) - שחטאר דונייצק/דינמו קייב אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות S,D
2.90 1.75 2.75
17:00 200 מעל/מתחת שערים(2.5) - שחטאר דונייצק/דינמו קייב אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות 00
1.75 1.55
17:00 201 מחצית ראשונה - שחטאר דונייצק/דינמו קייב אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות 00
2.15 1.90 3.80
17:00 202 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שחטאר דונייצק/דינמו קייב אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות S,D
2.25 2.35 2.45
17:00 203 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - שחטאר דונייצק/דינמו קייב אוקראינית ראשונה, פלייאוף אליפות S,D
1.70 2.35 3.75
17:00 204 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה צ'כית ראשונה S,D
2.05 2.65 2.65
17:00 205 בוהמייאנס פראג - בודיוביצה(1+) צ'כית ראשונה 00
3.85 3.35 1.45
17:00 206 סך הכל שערים(2-3) - בוהמייאנס פראג/בודיוביצה צ'כית ראשונה S,D
3.10 1.75 2.60
17:00 207 מעל/מתחת שערים(2.5) - בוהמייאנס פראג/בודיוביצה צ'כית ראשונה 00
1.85 1.50
17:00 208 מחצית ראשונה - בוהמייאנס פראג/בודיוביצה צ'כית ראשונה 00
2.60 1.80 3.20
17:00 209 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בוהמייאנס פראג/בודיוביצה צ'כית ראשונה S,D
2.55 2.35 2.15
17:00 210 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בוהמייאנס פראג/בודיוביצה צ'כית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
18:00 211 באטה בוריסוב - איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
1.20 3.70 6.25
18:00 212 באטה בוריסוב - איסלוץ'(1+) בלארוסית ראשונה 00
1.70 3.30 2.80
18:00 213 סך הכל שערים(2-3) - באטה בוריסוב/איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
4.00 1.80 2.10
18:00 214 מעל/מתחת שערים(2.5) - באטה בוריסוב/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
1.45 1.90
18:00 215 מחצית ראשונה - באטה בוריסוב/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
1.60 2.20 6.00
18:00 216 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - באטה בוריסוב/איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
2.00 2.55 2.60
18:00 217 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - באטה בוריסוב/איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
1.55 2.80 3.55
18:00 218 קרל זייס ינה - חמניצר גרמנית שלישית S,D
5.50 3.65 1.25
18:00 219 קרל זייס ינה(1+) - חמניצר גרמנית שלישית 00
2.60 3.35 1.75
18:00 220 סך הכל שערים(2-3) - קרל זייס ינה/חמניצר גרמנית שלישית S,D
4.70 1.80 1.95
18:00 221 מעל/מתחת שערים(2.5) - קרל זייס ינה/חמניצר גרמנית שלישית 00
1.40 2.00
18:00 222 מחצית ראשונה - קרל זייס ינה/חמניצר גרמנית שלישית 00
5.50 2.25 1.60
18:00 223 סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב צ'כית שניה S,D
1.35 3.30 4.95
18:00 224 סלייר אנד בלוט ולאסים - באניק סוקולוב(1+) צ'כית שניה 00
2.00 3.20 2.25
18:00 225 סך הכל שערים(2-3) - סלייר אנד בלוט ולאסים/באניק סוקולוב צ'כית שניה S,D
3.50 1.95 2.25
18:00 226 מעל/מתחת שערים(2.5) - סלייר אנד בלוט ולאסים/באניק סוקולוב צ'כית שניה 00
1.55 1.80
18:00 227 מחצית ראשונה - סלייר אנד בלוט ולאסים/באניק סוקולוב צ'כית שניה 00
1.75 2.10 5.00
18:00 228 פראדוביצה - לאבם צ'כית שניה S,D
1.30 3.40 5.25
18:00 229 פראדוביצה - לאבם(1+) צ'כית שניה 00
1.95 3.15 2.40
18:00 230 סך הכל שערים(2-3) - פראדוביצה/לאבם צ'כית שניה S,D
3.45 1.95 2.30
18:00 231 מעל/מתחת שערים(2.5) - פראדוביצה/לאבם צ'כית שניה 00
1.55 1.80
18:00 232 מחצית ראשונה - פראדוביצה/לאבם צ'כית שניה 00
1.70 2.10 5.25
18:30 233 בקה טופולה - יאבור איבניצה סרבית ראשונה S,D
1.10 4.20 8.50
18:30 234 בקה טופולה - יאבור איבניצה(1+) סרבית ראשונה 00
1.45 3.35 3.80
18:30 235 סך הכל שערים(2-3) - בקה טופולה/יאבור איבניצה סרבית ראשונה S,D
3.50 1.75 2.35
18:30 236 מעל/מתחת שערים(2.5) - בקה טופולה/יאבור איבניצה סרבית ראשונה 00
1.45 1.95
18:30 237 מחצית ראשונה - בקה טופולה/יאבור איבניצה סרבית ראשונה 00
1.45 2.30 8.25
18:30 238 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בקה טופולה/יאבור איבניצה סרבית ראשונה S,D
2.95 2.35 1.95
18:30 239 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בקה טופולה/יאבור איבניצה סרבית ראשונה S,D
1.95 2.35 2.95
18:30 240 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה פולנית ראשונה S,D
1.55 2.90 3.70
18:30 241 לכיה גדנסק - ארקה גדיניה(1+) פולנית ראשונה 00
2.65 3.15 1.80
18:30 242 סך הכל שערים(2-3) - לכיה גדנסק/ארקה גדיניה פולנית ראשונה S,D
3.15 1.75 2.55
18:30 243 מעל/מתחת שערים(2.5) - לכיה גדנסק/ארקה גדיניה פולנית ראשונה 00
1.70 1.60
18:30 244 מחצית ראשונה - לכיה גדנסק/ארקה גדיניה פולנית ראשונה 00
2.00 1.95 4.10
18:30 245 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - לכיה גדנסק/ארקה גדיניה פולנית ראשונה S,D
2.25 2.35 2.45
18:30 246 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - לכיה גדנסק/ארקה גדיניה פולנית ראשונה S,D
1.70 2.35 3.75
18:30 247 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לכיה גדנסק/ארקה גדיניה פולנית ראשונה 00
2.75 2.90 1.90
19:00 248 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
7.70 4.70 1.20
19:00 249 פאדרבורן(1+) - בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
2.75 3.45 1.65
19:00 250 סך הכל שערים(2-3) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
5.65 2.00 1.65
19:00 251 מעל/מתחת שערים(2.5) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
1.35 2.15
19:00 252 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה 00
1.85 1.50
19:00 253 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה 00
1.50 1.85
19:00 254 מחצית ראשונה - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה 00
5.50 2.30 1.55
19:00 255 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
8.40 1.30 2.80
19:00 256 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
2.25 1.30
19:00 257 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
1.80 2.50 3.40
19:00 258 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
2.20 2.30 2.55
19:00 259 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
1.70 2.35 3.75
19:00 260 יותר קרנות עם יתרון - פאדרבורן(3.5+)/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה 00
1.55 1.75
19:00 261 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
1.75 1.55
19:00 262 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה 00
2.65 3.35 1.75
19:00 263 שער ראשון במשחק - פאדרבורן/בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה 00
2.70 15.00 1.20
19:00 265 אסביירג - אלבורג דנית ראשונה S,D
3.00 2.70 1.80
19:00 266 אסביירג(1+) - אלבורג דנית ראשונה 00
1.55 3.25 3.30
19:00 267 סך הכל שערים(2-3) - אסביירג/אלבורג דנית ראשונה S,D
2.75 1.90 3.00
19:00 268 מעל/מתחת שערים(2.5) - אסביירג/אלבורג דנית ראשונה 00
1.80 1.55
19:00 269 מחצית ראשונה - אסביירג/אלבורג דנית ראשונה 00
3.50 1.85 2.30
19:00 270 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אסביירג/אלבורג דנית ראשונה S,D
2.10 2.35 2.65
19:00 271 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אסביירג/אלבורג דנית ראשונה S,D
1.65 2.50 3.65
19:00 272 קרבינה - ספרטה פראג צ'כית ראשונה S,D
3.60 2.85 1.60
19:00 273 קרבינה(1+) - ספרטה פראג צ'כית ראשונה 00
1.75 3.05 2.80
19:00 274 סך הכל שערים(2-3) - קרבינה/ספרטה פראג צ'כית ראשונה S,D
2.80 1.75 2.85
19:00 275 מעל/מתחת שערים(2.5) - קרבינה/ספרטה פראג צ'כית ראשונה 00
1.85 1.50
19:00 276 מחצית ראשונה - קרבינה/ספרטה פראג צ'כית ראשונה 00
4.15 1.85 2.10
19:00 277 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - קרבינה/ספרטה פראג צ'כית ראשונה S,D
2.70 2.30 2.10
19:00 278 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - קרבינה/ספרטה פראג צ'כית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
19:55 279 בודפשט הונבד - דברצני הונגרית ראשונה S,D
2.25 2.90 2.15
19:55 280 בודפשט הונבד(1+) - דברצני הונגרית ראשונה 00
1.40 3.65 3.90
19:55 281 סך הכל שערים(2-3) - בודפשט הונבד/דברצני הונגרית ראשונה S,D
4.40 1.80 2.00
19:55 282 מעל/מתחת שערים(2.5) - בודפשט הונבד/דברצני הונגרית ראשונה 00
1.55 1.80
19:55 283 מחצית ראשונה - בודפשט הונבד/דברצני הונגרית ראשונה 00
2.75 2.00 2.60
20:00 284 רו ברסט - דינמו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
3.30 2.80 1.70
20:00 285 רו ברסט(1+) - דינמו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.65 3.20 3.00
20:00 286 סך הכל שערים(2-3) - רו ברסט/דינמו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
3.10 1.75 2.60
20:00 287 מעל/מתחת שערים(2.5) - רו ברסט/דינמו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.55
20:00 288 מחצית ראשונה - רו ברסט/דינמו ברסט בלארוסית ראשונה 00
3.75 1.90 2.15
20:00 289 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - רו ברסט/דינמו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
2.95 2.35 1.95
20:00 290 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - רו ברסט/דינמו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
1.95 2.35 2.95
20:30 291 מקווה סבץ' - ווזדובאץ סרבית ראשונה S,D
2.35 2.55 2.30
20:30 292 מקווה סבץ'(1+) - ווזדובאץ סרבית ראשונה 00
1.35 3.40 4.85
20:30 293 סך הכל שערים(2-3) - מקווה סבץ'/ווזדובאץ סרבית ראשונה S,D
2.50 1.75 3.25
20:30 294 מעל/מתחת שערים(2.5) - מקווה סבץ'/ווזדובאץ סרבית ראשונה 00
2.05 1.40
20:30 295 מחצית ראשונה - מקווה סבץ'/ווזדובאץ סרבית ראשונה 00
3.00 1.70 3.00
20:30 296 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מקווה סבץ'/ווזדובאץ סרבית ראשונה S,D
2.10 2.30 2.70
20:30 297 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - מקווה סבץ'/ווזדובאץ סרבית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
21:15 298 רייקה - אוסייק גביע קרואטי S,D
1.80 2.75 3.00
21:15 299 רייקה - אוסייק(1+) גביע קרואטי 00
3.30 3.20 1.55
21:15 300 סך הכל שערים(2-3) - רייקה/אוסייק גביע קרואטי S,D
2.85 1.75 2.80
21:15 301 מעל/מתחת שערים(2.5) - רייקה/אוסייק גביע קרואטי 00
1.85 1.50
21:15 302 מחצית ראשונה - רייקה/אוסייק גביע קרואטי 00
2.30 1.85 3.55
22:05 303 אקדמיית פושקש - פרנצוארוש הונגרית ראשונה S,D
2.85 2.90 1.80
22:05 304 אקדמיית פושקש(1+) - פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
1.60 3.40 3.05
22:05 305 סך הכל שערים(2-3) - אקדמיית פושקש/פרנצוארוש הונגרית ראשונה S,D
4.20 1.80 2.05
22:05 306 מעל/מתחת שערים(2.5) - אקדמיית פושקש/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
1.55 1.80
22:05 307 מחצית ראשונה - אקדמיית פושקש/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
3.25 2.00 2.20
00:00 308 ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה קוסטה ריקה ראשונה S,D
1.25 3.75 5.00
00:00 309 ג'יקרל - יוניברסידד דה קוסטה ריקה(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
1.80 3.40 2.50
00:00 310 סך הכל שערים(2-3) - ג'יקרל/יוניברסידד דה קוסטה ריקה קוסטה ריקה ראשונה S,D
4.60 2.10 1.75
00:00 311 מעל/מתחת שערים(2.5) - ג'יקרל/יוניברסידד דה קוסטה ריקה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.35 2.15
00:00 333 מוניסיפל גרסיה - גוואדלופה קוסטה ריקה ראשונה S,D
2.40 2.70 2.15
00:00 334 מוניסיפל גרסיה(1+) - גוואדלופה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.40 3.45 4.15
00:00 335 מעל/מתחת שערים(2.5) - מוניסיפל גרסיה/גוואדלופה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.80 1.55
04:00 336 הרדיאנו - סנטוס דה גוופילס קוסטה ריקה ראשונה S,D
1.25 3.75 5.25
04:00 337 הרדיאנו - סנטוס דה גוופילס(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
1.75 3.30 2.60
04:00 338 מעל/מתחת שערים(2.5) - הרדיאנו/סנטוס דה גוופילס קוסטה ריקה ראשונה 00
1.40 2.00
16:30 339 בורוסיה מינשנגלדבאך - אוניון ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.35 3.85 5.70
19:00 340 פאדרבורן - בורוסיה דורטמונד גרמנית ראשונה S,D
7.70 4.70 1.20
15:45 341 אלשקרט - אררט ירבאן ארמנית ראשונה, פלייאוף אליפות S,D
1.40 3.20 4.35
15:45 342 אלשקרט - אררט ירבאן(1+) ארמנית ראשונה, פלייאוף אליפות 00
2.25 3.00 2.10
15:45 343 מעל/מתחת שערים(2.5) - אלשקרט/אררט ירבאן ארמנית ראשונה, פלייאוף אליפות 00
1.70 1.60
01:00 358 ריאל אסטלי - חינוטגה(5.5+) סל - ניקרגואה S,D
1.70 1.60
03:00 359 לאונס דה מאנאגואה(1.5+) - קוסטה קאריבה סל - ניקרגואה S,D
1.65 1.65
03:30 360 טיפיטפה(8.5+) - סאן איזידרו סל - ניקרגואה S,D
1.65 1.65