<< שישי שבת ראשון שני
שישי | 10/04/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
12:00 1 יולון לושגן דינוס(4.5+) - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60
12:00 2 מעל/מתחת נקודות(173.5) - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.70 1.65
12:00 3 יולון לושגן דינוס(0.5+) רבע ראשון - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
12:00 4 יולון לושגן דינוס(2.5+) מחצית ראשונה - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
12:00 5 מעל/מתחת נקודות(41.5) רבע ראשון - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
12:00 6 מעל/מתחת נקודות(85.5) מחצית ראשונה - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
12:00 7 המנצח/ת - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
2.20 1.35
13:30 8 פ.צ. גורודייה מילואים - דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
7.25 4.45 1.10
13:30 9 פ.צ. גורודייה מילואים(1+) - דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
3.60 3.60 1.45
13:30 10 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
5.25 2.20 1.60
13:30 11 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.35
13:30 12 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.75 1.60
13:30 13 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 1.90
13:30 14 מחצית ראשונה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
6.75 2.50 1.45
13:30 15 מחצית שנייה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
6.75 3.00 1.30
13:30 16 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.55 3.55 1.75
13:30 17 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.65
13:30 18 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 1.55
14:00 19 ז'וטאיי טכנולוג'י(6.5+) - ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.70
14:00 20 מעל/מתחת נקודות(166.5) - ז'וטאיי טכנולוג'י/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.60 1.70
14:00 21 ז'וטאיי טכנולוג'י(0.5+) רבע ראשון - ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
14:00 22 ז'וטאיי טכנולוג'י(3.5+) מחצית ראשונה - ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.60 1.70
14:00 23 מעל/מתחת נקודות(41.5) רבע ראשון - ז'וטאיי טכנולוג'י/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 24 מעל/מתחת נקודות(82.5) מחצית ראשונה - ז'וטאיי טכנולוג'י/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 25 המנצח/ת - ז'וטאיי טכנולוג'י/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
2.45 1.25
15:00 26 סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.45 3.45 3.60
15:00 27 סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים 00
2.20 3.50 2.00
15:00 28 סך הכל שערים(2-3) - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
5.00 2.15 1.65
15:00 29 מעל/מתחת שערים(2.5) - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.25
15:00 30 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 1.55
15:00 31 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.85
15:00 32 מחצית ראשונה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 2.25 3.80
15:00 33 מחצית שנייה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.70 2.65 3.60
15:00 34 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.45 1.80
15:00 35 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.15
15:00 36 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 1.25
17:00 37 טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.20 3.00 2.15
17:00 38 טורפדו זודינו מילואים(1+) - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 3.80 3.80
17:00 39 סך הכל שערים(2-3) - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.30 2.00 1.85
17:00 40 מעל/מתחת שערים(2.5) - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 2.05
17:00 41 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.95 1.45
17:00 42 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.75
17:00 43 מחצית ראשונה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 2.10 2.60
17:00 44 מחצית שנייה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.40 2.45 2.40
17:00 45 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.65 3.25 1.80
17:00 46 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.20
17:00 47 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.45 1.10
19:00 48 נמאן גרודנו - בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
1.70 2.65 3.50
19:00 49 נמאן גרודנו - בלשינה(1+) בלארוסית ראשונה 00
3.20 2.95 1.65
19:00 50 סך הכל שערים(2-3) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
2.15 1.85 3.65
19:00 51 מעל/מתחת שערים(2.5) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.15 1.35
19:00 52 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
3.05 1.20
12:00 53 יולון לושגן דינוס(4.5+) - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60
19:00 53 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.35 1.30
12:00 54 מעל/מתחת נקודות(173.5) - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.70 1.65
19:00 54 מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.30 1.70 4.25
12:00 55 יולון לושגן דינוס(0.5+) רבע ראשון - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
19:00 55 מחצית שנייה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.05 2.00 3.85
12:00 56 יולון לושגן דינוס(2.5+) מחצית ראשונה - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
19:00 56 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
2.15 2.35 2.55
12:00 57 מעל/מתחת נקודות(41.5) רבע ראשון - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 57 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
12:00 58 מעל/מתחת נקודות(85.5) מחצית ראשונה - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 58 יותר קרנות עם יתרון - נמאן גרודנו/בלשינה(1.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.60
12:00 59 המנצח/ת - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
2.20 1.35
19:00 59 מעל/מתחת קרנות(10.5) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.00 1.40
13:30 60 פ.צ. גורודייה מילואים(1+) - דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
3.60 3.60 1.45
19:00 60 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.85 2.65 1.95
13:30 61 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
5.25 2.20 1.60
19:00 61 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
1.80 1.45
13:30 62 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.35
19:00 62 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
1.85 1.55
13:30 63 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.75 1.60
19:00 63 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.80 1.20
13:30 64 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 1.90
19:00 64 שער ראשון במשחק - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
1.55 5.00 2.40
13:30 65 מחצית ראשונה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
6.75 2.50 1.45
13:30 66 מחצית שנייה - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
6.75 3.00 1.30
13:30 67 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.55 3.55 1.75
13:30 68 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.65
13:30 69 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - פ.צ. גורודייה מילואים/דינמו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 1.55
15:00 77 סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.45 3.45 3.60
15:00 78 סלוצק מילואים - פ.צ. ויטבסק מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים 00
2.20 3.50 2.00
15:00 79 סך הכל שערים(2-3) - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
5.00 2.15 1.65
15:00 80 מעל/מתחת שערים(2.5) - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.25
15:00 81 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 1.55
15:00 82 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.85
15:00 83 מחצית ראשונה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 2.25 3.80
15:00 84 מחצית שנייה - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.70 2.65 3.60
15:00 85 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.45 1.80
15:00 86 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.15
15:00 87 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - סלוצק מילואים/פ.צ. ויטבסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 1.25
17:00 88 טורפדו זודינו מילואים - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.20 3.00 2.15
17:00 89 טורפדו זודינו מילואים(1+) - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 3.80 3.80
17:00 90 סך הכל שערים(2-3) - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.30 2.00 1.85
17:00 91 מעל/מתחת שערים(2.5) - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 2.05
17:00 92 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.95 1.45
17:00 93 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.75
17:00 94 מחצית ראשונה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 2.10 2.60
17:00 95 מחצית שנייה - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.40 2.45 2.40
17:00 96 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.65 3.25 1.80
17:00 97 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.20
17:00 98 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - טורפדו זודינו מילואים/אנרג'טיק בגו מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.45 1.10
19:00 99 נמאן גרודנו - בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
1.70 2.65 3.50
19:00 100 נמאן גרודנו - בלשינה(1+) בלארוסית ראשונה 00
3.20 2.95 1.65
19:00 101 סך הכל שערים(2-3) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
2.15 1.85 3.65
19:00 102 מעל/מתחת שערים(2.5) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.15 1.35
19:00 103 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
3.05 1.20
19:00 104 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.35 1.30
19:00 105 מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.30 1.70 4.25
19:00 106 מחצית שנייה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.05 2.00 3.85
19:00 107 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
2.15 2.35 2.55
19:00 108 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
19:00 109 יותר קרנות עם יתרון - נמאן גרודנו/בלשינה(1.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.60
19:00 110 מעל/מתחת קרנות(10.5) - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.00 1.40
19:00 111 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.85 2.65 1.95
19:00 112 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
1.80 1.45
19:00 113 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
1.85 1.55
19:00 114 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
2.80 1.20
19:00 115 שער ראשון במשחק - נמאן גרודנו/בלשינה בלארוסית ראשונה 00
1.55 5.00 2.40
14:00 235 לנדסקרונה - אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
1.45 3.45 3.85
14:00 236 לנדסקרונה - אקילסמינה(1+) ידידות קבוצות S,D
2.15 3.35 2.05
14:00 237 סך הכל שערים(2-3) - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
4.35 2.05 1.80
14:00 238 מעל/מתחת שערים(2.5) - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
1.35 2.10
14:00 239 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.90 1.45
14:00 240 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.55 1.80
14:00 241 מחצית ראשונה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
1.80 2.20 4.05
14:00 242 מחצית שנייה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.65 2.60 3.85
14:00 243 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
2.60 3.35 1.80
14:00 244 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.35 1.95
14:00 245 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
2.30 1.30
08:00 246 צ'ינטראסט בראת'רס 2 - פובון גרדיאנס 2 טייוואן-ליגת הפיתוח S,D
1.40 2.05
14:00 281 לנדסקרונה - אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
1.45 3.45 3.85
14:00 282 לנדסקרונה - אקילסמינה(1+) ידידות קבוצות S,D
2.15 3.35 2.05
14:00 283 סך הכל שערים(2-3) - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
4.35 2.05 1.80
14:00 284 מעל/מתחת שערים(2.5) - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
1.35 2.10
14:00 285 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.90 1.45
14:00 286 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.55 1.80
14:00 287 מחצית ראשונה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות S,D
1.80 2.20 4.05
14:00 288 מחצית שנייה - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.65 2.60 3.85
14:00 289 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
2.60 3.35 1.80
14:00 290 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
1.35 1.95
14:00 291 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - לנדסקרונה/אקילסמינה ידידות קבוצות 00
2.30 1.30
08:00 292 צ'ינטראסט בראת'רס 2 - פובון גרדיאנס 2 טייוואן-ליגת הפיתוח S,D
1.40 2.05