#39 פול יקל
גיל: 23
אוניון ברלין עמדה: בלם

סטטיסטיקה

שחקנים נוספים בסגל
חדשות