החלטה מסקרנת בין קירות ביה"ד העליון של ההתאחדות לכדורגל, זאת בתיק 39-23-24, המתייחס לקבוצת הכדורגל הפועל בני פרדיס, מליגה ב' צפון. פרדיס יוצגה בידי עו”ד חלי בן ברוך ועו"ד רועי קרן, שהצליחו להוציא את הפועל בני פרדיס מההחלטה שניתנה בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, שקבעה, דאז, כי הקבוצה מפסיקה פעילותה עד תום העונה וקנס כספי של 20 אלף שקלים הושת עליה.

בהרכב שלושה שופטים, פרופסור מיגל דויטש, עו"ד נזי חלבי ועו"ד דוד יהב, קבעו בפסק הדין, כי במקום הרחקה בפועל, ביחס לשני המשחקים שנותרו בעונה הזו, תבוא הרחקה על תנאי ליתרת העונה הזו, כך שאם לא ייפרע ע"י הפועל בני פרדיס לפחות אחד משלושת פסקי הבוררות שעדיין לא נפרעו עד ליום רביעי, 24/04, תופסק פעילותה של המערערת לאלתר. האמור כפוף להוצאת אישור בכתב על ביצוע התשלום עד ליום 24/04 בשעה 12:00 במשרדי ההתאחדות לכדורגל.

באשר למניעת רישום לשנה הקרובה, הרי שאם המערערת לא תפרע בתוך 30 יום מהיום את כל פסקי הבוררות, היא לא תהיה זכאית להירשם לעונת המשחקים הבאה. אישור בכתב בדבר ביצוע תשלום, יומצא, גם אז, להתאחדות לכדורגל, עד לאותו מועד. ביחס לעונש הקנס, המערערת תשלם קנס של 10,000 שקלים עד למועד הרישום לשנה הבאה וכתנאי לרישום. באם המערערת לא תשלם את פסקי הבוררות, סכום ה-20,000 שקלים יעמוד בעינו.

עורכי דין רועי קרן וחלי בן ברוך (יעל טובאל)עורכי דין רועי קרן וחלי בן ברוך (יעל טובאל)
הגיבו ראשונים לכתבה הוספת תגובה