בית”ר ירושלים קיבלה היום (רביעי) קנס בגובה 1,500 ש”ח מבית הדין בעקבות הקריאות של אוהדיה כלפי מוחמד הינדי וכן עקב השלכת כוס שתייה למגרש. בבית הדין קבעו שהקריאה “הינדי מז*** כבשים” אינה גזענית, ולפיכך הירושלמים הואשמו בהתנהגות בלתי הולמת ולא בקריאות גזעניות שהיו יכולות לגרור עונש כבד יותר.

בפסק הדין נכתב: “הנאשמת עומדת לדין בגין קריאות אוהדיה כנגד השחקן מוחמד הינדי לאמר "הינדי מ**ין כבשים". סעיף האישום שנבחר על ידי התובע הינו התנהגות בלתי הולמת של קהל האוהדים. אין חולק כי המדובר בקריאה שאף ברף הקריאות במגרשי הכדורגל, הינה חריגה במגעילותה ועל כך לא חולק נציג הנאשמת עו"ד מוזסון”.

עו"ד מוזסון העלה מספר טענות כבדות משקל כנגד ההעמדה לדין בגין אירוע זה: “ראשית אין הוכחה כי המדובר בקריאה גזענית דווקא (למרות שמושא הקריאות הינו שחקן ערבי), אכיפה בררנית – ביטוי זה, מכוער ככל שיהיה, שגור במגרשים ונשמע בקהלים שונים, והתובע בחר להעמיד לדין דווקא את הנאשמת לדין בגין קריאה זו. בנוסף, העמדה לדין בגין קריאות/קללות, דוחות ככל שתהיינה, בלי הוראה מפורשת בתקנון, הינה מדרון חלקלק שיביא להעמדה לדין גורפת ולא לכך התכוון מתקין התקנות”.

רונן מוזסון נציג בית״ר (פרטי)רונן מוזסון נציג בית״ר (פרטי)

הדיין עו”ד גיורא לנדאו טען: “על כן, כאשר אני נדרש כעת להכריע האם הביטוי האמור עולה כדי התבטאות גזענית, כאשר בית הדין קבע בעבר ביחס לביטוי זה שלא ניתן לקבוע חד משמעית שמדובר בביטוי בעל אופי גזעני, אני אקבל את טענת עו"ד מוזסון כי יש מקום ל"דבר מה נוסף" כדי לקבוע שביטוי כלשהו מהווה עבירה על סעיף זה, ופגיעה לבדה "בכבוד האדם" אינה מספקת ואיני מוצא מעבר לכך את הרכיב הנוסף של הגנה על מגזר בר הגנה מובהק במקרה זה.

“לאור האמור לעיל, אני קובע כי הביטוי האמור אינו עולה כדי התבטאות גזענית גם בהגדרתה המורחבת ועל כן אין מקום לשנות את סעיף האישום בכתב האישום. למען הסר ספק יובהר, שוב, כי אין בקביעתי זו משום הכרה בלגיטימיות של הביטוי הדוחה אלא אך ורק קביעה באשר להיותו נופל בגדר עבירת משמעת של קהל האוהדים”.

“באשר להרשעה בהתנהגות בלתי הולמת, אני סבור כי לאור הרחבת סעיף הקריאות הגזעניות אין מקום להרשעה בהתנהגות בלתי הולמת בכל הקשור להתבטאויות קהל האוהדים (כפי שבית הדין נהג לעשות בעבר ביחס לקריאות המוגדרות בסעיף החדש "התבטאויות לא נאותות העושות שימוש בשואה") וכי רק התבטאויות אשר נופלות בגדר סעיף .20יג תוכלנה להיחשב ככאלה אשר יש מקום להעניש בגינן”.

הגיבו ראשונים לכתבה הוספת תגובה