לבית משפט מחוזי מרכז הוגשה היום (שני) בקשה לפירוק של הפועל פתח תקווה על ידי חלק מעובדי המועדון לאור המצב הכספי של הקבוצה והעובדים שלא רואים פתרון באופק. העובדים מבקשים את מינויו של עו”ד נדב לב למפרק זמני לאחר שהקבוצה הגיעה לחדלות פירעון. מדובר למעשה בסיכוי האחרון של הקבוצה להישאר בליגה הלאומית ולא לרדת לליגה א’.

בבקשה נכתב בין היתר: “כנגד החברה עומדת עילת פירוק ברורה ומידית. המועדון חדל פירעון הן במובן התזרימי והן במובן המאזני והוא אינו יכול לפרוע את חובותיו. יתרה מכך, קיים חשש ממשי שאי היעתרות לסעד הזמני המבוקש, עלול להותיר את המבקשים, כמו גם את שאר נושי החברה, מול שוקת שבורה".

דורון גלנט (שחר גרוס)דורון גלנט (שחר גרוס)

"קיימת חשיבות של ממש במינוי מהיר של מפרק זמני לחברה, אשר יאפשר לבחון את ההיתכנות להמשיך ולהפעיל את המועדון כ-"עסק חי". דבר אשר יבטיח, מצד אחד, את המשך פעילותה של החברה לטובת נושיה, ומהצד השני, ימנע שחיקה בערכו של המועדון הנגרמת מהורדת המועדון לליגה א', על פי הבקשה הדחופה".

עוד בבקשה: "מעבר לפן הספורטיבי שבהישארות המועדון בליגה הלאומית, הרי שלהותרת המועדון בליגה הלאומית השלכות כלכליות, שכן הדבר מהווה תנאי הכרחי לזכאות המועדון להקצבות וכספים בסכום כולל של כשני מיליון ש”ח (בין היתר, מענקים הצפויים להתקבל מהטוטו, בגין זכויות שידור משחקים בטלוויזיה ומרכז הספורט)".