בית הדין לעבודה דחה את בקשתה של אירה ויגדורצ’יק לקבלת צו מניעה זמני על פיטוריה מאיגוד ההתעמלות. השופטת יפעת זלמנוביץ’-גיסין החליטה להשאיר את החלטת האיגוד על כנה ולא לתת למאמנת סעד זמני ודחתה את טענותיה על הסף. ויגדורצ’יק אף חויבה בתשלום הוצאות משפט בסך 10,000 שקל. יש לציין, כי מדובר רק בהחלטה בנוגע לבקשתה לקבל צו זמני, ולא בהחלטה בתיק שמתנהל נגד פיטוריה, אך למרות זאת היא צפויה לסיים את תפקידה בסוף החודש.

כזכור, ויגדורצ’יק פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב והציגה שלל טענות נגד פיטוריה. מנגד, היועץ המשפטי של האיגוד, עו”ד רועי רוזן, הבהיר כי היא פוטרה משום שלא הוציאה את נבחרת ההתעמלות לאליפות העולם, בגלל יחסי אנוש בעייתיים בינה לבין המנהל המקצועי ובגלל תצוגה לא מרשימה של הנבחרת בגראנד פרי חולון.

השופטת לא התרשמה מדבריה של ויגדורצ’יק, שטענה בין היתר כי ההחלטה לפטר אותה נבעה משיקולים פוליטיים והייתה לא עניינית, אך קבעה כי “פיטורים פוליטיים הם תמונת מראה של מינויים פוליטיים. המבקשת לא טענה, לא כל שכן הוכיחה, ולו ברמה הלכאורית, כי קיים דפוס חוזר של מעורבות פוליטית במינויים ופיטורים. המבקשת לא הצביעה ולו על מקרה אחד נוסף בו פיטר המשיב, באמצעות ההנהלה, איש מקצוע מטעמים פוליטיים. הטלת ספק ביושרם של חברי הנהלת האיגוד מחייבת ראיות נחרצות מאלה שהובאו בפנינו. לא מצאנו, איפוא, כי למבקשת זכות לכאורה לביטול פיטוריה והחזרתה לעבודה”.

אירה ויגדורצ'יק ועורכי הדין (נעם מורנו)

עוד הוסיפה השופטת זלמנוביץ’-גיסין כי היא התרשמה מכך שהשינוי ביחס של ועדת הנבחרות כלפי ויגדורצ’יק “היה הדרגתי ולא קיצוני, ומבוסס על מעשיה, שלא לומר מחדליה, של המבקשת מלמלא את תפקידיה”, זאת משום שהחליטה על דעת עצמה - ובניגוד גמור להחלטת ועדת הנבחרות - שלא לשלוח את הנבחרת לאליפות העולם האחרונה. בית הדין גם לא הסכים להגדיר אותה כ”חושפת שיחתויות”.

במהלך הדיונים בבית הדין הודח גם יו”ר האיגוד רזי פלד ובית הדין התייחס גם לזה. “פיטוריו מחזקים את טענת המשיב (איגוד ההתעמלות, א.מ) כי לא דבק רבב פוליטי בהחלטה על פיטורי המבקשת”. ויגדורצ’יק הציגה את פלד כמי שקובע הכל באיגוד וכי האיגוד עושה דברו, אך בית הדין ציין כי “דווקא פיטוריו של פלד מעידים כי האיגוד אינו סר למרותו. הייתה לחברי ההנהלה הזדמנות פז, עם פיטוריו, לבטל את פיטורי המבקשת ולהחזירה לעבודה. זאת לא עשו”.