<< שני שלישי חמישי
שני | 30/03/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
12:00 1 באנק אוף טייוואן(5.5+) - ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.65 80:85
12:00 2 מעל/מתחת נקודות(186.5) - באנק אוף טייוואן/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65 80:85
12:00 3 באנק אוף טייוואן(1.5+) רבע ראשון - ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 23:16
12:00 4 באנק אוף טייוואן(3.5+) מחצית ראשונה - ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 38:31
12:00 5 מעל/מתחת נקודות(45.5) רבע ראשון - באנק אוף טייוואן/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65 23:16
12:00 6 מעל/מתחת נקודות(92.5) מחצית ראשונה - באנק אוף טייוואן/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.70 38:31
12:00 7 המנצח/ת - באנק אוף טייוואן/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
2.25 1.30 80:85
14:00 8 טייוואן ביר - יולון לושגן דינוס(10.5+) טייוואנית ראשונה S,D
1.60 1.60 70:91
14:00 9 מעל/מתחת נקודות(178.5) - טייוואן ביר/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה 0D
1.65 1.65 70:91
14:00 10 טייוואן ביר - יולון לושגן דינוס(3.5+) רבע ראשון טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 18:30
14:00 11 טייוואן ביר - יולון לושגן דינוס(5.5+) מחצית ראשונה טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 37:51
14:00 12 מעל/מתחת נקודות(45.5) רבע ראשון - טייוואן ביר/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה 0D
1.65 1.65 18:30
14:00 13 מעל/מתחת נקודות(88.5) מחצית ראשונה - טייוואן ביר/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה 0D
1.60 1.70 37:51
14:00 14 המנצח/ת - טייוואן ביר/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה S,D
1.10 3.30 70:91
20:15 15 ואסטרה אינגלסטד - סקברסיו ידידות קבוצות S,D
4.05 4.80 1.25 1:1
20:15 16 ואסטרה אינגלסטד(1+) - סקברסיו ידידות קבוצות S,D
2.35 4.00 1.75 1:1
20:15 17 סך הכל שערים(2-3) - ואסטרה אינגלסטד/סקברסיו ידידות קבוצות S,D
10.00 3.00 1.20 1:1
20:15 18 מחצית ראשונה - ואסטרה אינגלסטד/סקברסיו ידידות קבוצות S,D
4.35 2.75 1.50 0:0
20:15 19 מחצית שנייה - ואסטרה אינגלסטד/סקברסיו ידידות קבוצות S,D
4.30 3.20 1.40 1:1
20:15 20 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ואסטרה אינגלסטד/סקברסיו ידידות קבוצות S,D
1.55 1.75 0:0
20:15 21 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ואסטרה אינגלסטד/סקברסיו ידידות קבוצות S,D
1.25 2.50 1:1
20:15 22 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ואסטרה אינגלסטד/סקברסיו ידידות קבוצות S,D
2.50 3.95 1.70 1:1
19:45 23 נאשולטה - אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות S,D
5.30 5.25 1.15
19:45 24 נאשולטה(1+) - אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות 00
3.75 4.50 1.30
19:45 25 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - נאשולטה/אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות S,D
1.30 2.30
19:45 26 מחצית ראשונה - נאשולטה/אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות S,D
5.50 3.15 1.35
19:45 27 מחצית שנייה - נאשולטה/אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות S,D
5.50 3.65 1.25
19:45 28 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - נאשולטה/אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות S,D
2.45 4.20 1.65
19:45 29 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - נאשולטה/אסקילטונה ל'ג ידידות קבוצות 00
2.75 1.20
02:00 92 וולטר פרטי - צ'ינאנדגה ניקרגואה ראשונה S,D
1.40 3.25 4.60
02:00 93 וולטר פרטי - צ'ינאנדגה(1+) ניקרגואה ראשונה 00
2.05 3.25 2.20
02:00 94 סך הכל שערים(2-3) - וולטר פרטי/צ'ינאנדגה ניקרגואה ראשונה S,D
3.65 1.90 2.10
02:00 95 מעל/מתחת שערים(2.5) - וולטר פרטי/צ'ינאנדגה ניקרגואה ראשונה 00
1.50 1.85
02:00 96 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - וולטר פרטי/צ'ינאנדגה ניקרגואה ראשונה 00
1.45 1.70
01:00 114 מוניסיפל ג'אלפה - יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה S,D
2.35 2.85 2.10
01:00 115 מוניסיפל ג'אלפה(1+) - יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
1.40 3.50 3.90
01:00 116 סך הכל שערים(2-3) - מוניסיפל ג'אלפה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה S,D
3.10 1.85 2.45
01:00 117 מעל/מתחת שערים(2.5) - מוניסיפל ג'אלפה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
1.65 1.70
01:00 118 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מוניסיפל ג'אלפה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
1.40 1.80
01:00 119 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - מוניסיפל ג'אלפה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
2.95 1.20
01:00 120 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - מוניסיפל ג'אלפה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
2.70 1.20