<< שלישי חמישי
שלישי | 31/03/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
12:00 1 ז'וטאיי טכנולוג'י(8.5+) - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
12:00 2 מעל/מתחת נקודות(177.5) - ז'וטאיי טכנולוג'י/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
12:00 3 ז'וטאיי טכנולוג'י(2.5+) רבע ראשון - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
12:00 4 ז'וטאיי טכנולוג'י(4.5+) מחצית ראשונה - באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60
12:00 5 מעל/מתחת נקודות(43.5) רבע ראשון - ז'וטאיי טכנולוג'י/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
12:00 6 מעל/מתחת נקודות(87.5) מחצית ראשונה - ז'וטאיי טכנולוג'י/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.60 1.70
12:00 7 המנצח/ת - ז'וטאיי טכנולוג'י/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה S,D
3.20 1.10
14:00 8 ארצ'ילנד(5.5+) - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
14:00 9 מעל/מתחת נקודות(178.5) - ארצ'ילנד/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 10 ארצ'ילנד(1.5+) רבע ראשון - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
14:00 11 ארצ'ילנד(2.5+) מחצית ראשונה - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60
14:00 12 מעל/מתחת נקודות(44.5) רבע ראשון - ארצ'ילנד/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 13 מעל/מתחת נקודות(88.5) מחצית ראשונה - ארצ'ילנד/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 14 המנצח/ת - ארצ'ילנד/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
2.35 1.30
21:30 15 ביטורפס - סודרה וינגס ידידות קבוצות S,D
1.45 4.00 3.20
21:30 16 ביטורפס - סודרה וינגס(1+) ידידות קבוצות 00
2.05 3.80 2.00
21:30 17 סך הכל שערים(2-3) - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות S,D
9.00 2.80 1.25
21:30 18 מעל/מתחת שערים(4.5) - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות S,D
1.75 1.50
21:30 19 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות 00
1.50 1.90
21:30 20 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות 00
1.25 2.40
21:30 21 מחצית ראשונה - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות 00
1.75 2.55 3.35
21:30 22 מחצית שנייה - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות 00
1.65 2.95 3.20
21:30 23 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות 00
2.50 3.90 1.70
21:30 24 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ביטורפס/סודרה וינגס ידידות קבוצות 00
1.10 2.75