<< שבת ראשון
שבת | 04/04/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
14:00 1 אנרג'טיק בגו מינסק מילואים - פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
3.25 3.35 1.55
14:00 2 אנרג'טיק בגו מינסק מילואים(1+) - פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 3.40 2.45
14:00 3 סך הכל שערים(2-3) - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.30 2.00 1.85
14:00 4 מעל/מתחת שערים(2.5) - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 2.05
14:00 5 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.35 1.80
14:00 6 מחצית ראשונה - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.60 2.15 1.95
14:00 7 מחצית שנייה - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.40 2.55 1.80
14:00 8 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.75
14:00 9 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.95 1.45
14:00 10 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.05
14:00 11 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - אנרג'טיק בגו מינסק מילואים/פ.צ. מינסק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.55 1.25
14:00 12 פ.צ. איסלוץ מילואים - סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.65 3.25 1.80
14:00 13 פ.צ. איסלוץ מילואים(1+) - סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.60 3.65 2.85
14:00 14 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
5.25 2.15 1.65
14:00 15 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.30
14:00 16 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.45 1.75
14:00 17 מחצית שנייה - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.80 2.60 2.00
14:00 18 מחצית ראשונה - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.95 2.20 2.10
14:00 19 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 1.90
14:00 20 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 1.55
14:00 21 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פ.צ. איסלוץ מילואים/סלוצק מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.20 2.35
16:30 22 פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.05 3.15 2.25
16:30 23 פ.צ. ויטבסק מילואים - סמולביצ'י(1+) בלארוסית ליגת מילואים 00
3.45 3.80 1.45
16:30 24 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.85 2.10 1.70
16:30 25 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.20
16:30 26 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.40 1.75
16:30 27 מחצית שנייה - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
2.30 2.55 2.45
16:30 28 מחצית ראשונה - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
2.45 2.15 2.65
16:30 29 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.85
16:30 30 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 1.50
16:30 31 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פ.צ. ויטבסק מילואים/סמולביצ'י בלארוסית ליגת מילואים 00
1.20 2.30
14:00 32 יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד(2.5+) טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
14:00 33 מעל/מתחת נקודות(180.5) - יולון לושגן דינוס/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.70 1.65
14:00 34 יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד(0.5+) רבע ראשון טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
14:00 35 יולון לושגן דינוס - ארצ'ילנד(1.5+) מחצית ראשונה טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60
14:00 36 מעל/מתחת נקודות(42.5) רבע ראשון - יולון לושגן דינוס/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 37 מעל/מתחת נקודות(88.5) מחצית ראשונה - יולון לושגן דינוס/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה 00
1.60 1.70
14:00 38 המנצח/ת - יולון לושגן דינוס/ארצ'ילנד טייוואנית ראשונה S,D
1.45 1.90
14:30 43 ויטאלו - לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה S,D
3.25 2.60 1.80
14:30 44 ויטאלו(1+) - לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה 00
1.60 3.10 3.35
14:30 45 סך הכל שערים(2-3) - ויטאלו/לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה S,D
2.25 1.85 4.15
14:30 46 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויטאלו/לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה 00
2.05 1.40
14:30 47 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ויטאלו/לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה 00
1.70 1.50
14:30 48 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - ויטאלו/לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה 00
2.75 1.20
14:30 49 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - ויטאלו/לה מסאגר אנגוזי בורונדי ראשונה 00
1.90 1.45
15:00 54 איסטיקלול - קויאן סופרקאפ טג'יקיסטן S,D
1.35 3.45 4.85
15:00 55 איסטיקלול - קויאן(1+) סופרקאפ טג'יקיסטן 00
2.00 3.10 2.35
15:00 56 סך הכל שערים(2-3) - איסטיקלול/קויאן סופרקאפ טג'יקיסטן S,D
3.30 1.90 2.30
15:00 57 מעל/מתחת שערים(2.5) - איסטיקלול/קויאן סופרקאפ טג'יקיסטן 00
1.55 1.75
15:00 58 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - איסטיקלול/קויאן סופרקאפ טג'יקיסטן 00
1.55 1.60
15:00 59 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - איסטיקלול/קויאן סופרקאפ טג'יקיסטן 00
1.85 1.55
15:30 60 שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.25 3.35 6.50
15:30 61 שחטיאר סוליגורסק - נמאן גרודנו(1+) בלארוסית ראשונה S,D
1.90 2.95 2.60
15:30 62 סך הכל שערים(2-3) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
2.80 1.90 3.00
15:30 63 מעל/מתחת שערים(2.5) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.75 1.55
15:30 64 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
3.10 1.30 6.80
15:30 65 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
2.20 1.30
15:30 66 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.90 2.50 3.10
15:30 67 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.95 2.55 2.65
15:30 68 יותר קרנות עם יתרון - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו(3.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.80 1.50
15:30 69 הראשונה ל-3 קרנות - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.15 35.00 2.90
15:30 70 קרן ראשונה - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
1.30 100.0 2.10
15:30 71 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
2.65 2.90 1.90
15:30 72 מעל/מתחת קרנות(10.5) - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
2.05 1.40
15:30 73 מחצית ראשונה - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
1.70 2.00 6.75
15:30 74 מחצית שנייה - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
1.55 2.30 6.50
15:30 75 שער ראשון במשחק - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
1.25 7.25 3.20
15:30 76 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
2.50 1.25
15:30 77 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - שחטיאר סוליגורסק/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.55 2.85 3.60
16:00 78 קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר בורונדי ראשונה S,D
1.95 2.75 2.65
16:00 79 קיאנזה יונייטד - פלאמבאו דו סנטר(1+) בורונדי ראשונה 00
3.65 3.35 1.50
16:00 80 סך הכל שערים(2-3) - קיאנזה יונייטד/פלאמבאו דו סנטר בורונדי ראשונה S,D
2.80 1.85 2.80
16:00 81 מעל/מתחת שערים(2.5) - קיאנזה יונייטד/פלאמבאו דו סנטר בורונדי ראשונה 00
1.75 1.55
16:00 82 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - קיאנזה יונייטד/פלאמבאו דו סנטר בורונדי ראשונה 00
1.50 1.75
16:00 83 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - קיאנזה יונייטד/פלאמבאו דו סנטר בורונדי ראשונה 00
2.35 1.30
16:00 84 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - קיאנזה יונייטד/פלאמבאו דו סנטר בורונדי ראשונה 00
2.90 1.20
17:00 85 לס ליירס - אתלטיקו אולימפיק בורונדי ראשונה S,D
4.35 3.10 1.45
17:00 86 לס ליירס(1+) - אתלטיקו אולימפיק בורונדי ראשונה 00
2.05 3.10 2.30
17:00 87 סך הכל שערים(2-3) - לס ליירס/אתלטיקו אולימפיק בורונדי ראשונה S,D
3.00 1.85 2.55
17:00 88 מעל/מתחת שערים(2.5) - לס ליירס/אתלטיקו אולימפיק בורונדי ראשונה 00
1.65 1.65
17:00 89 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לס ליירס/אתלטיקו אולימפיק בורונדי ראשונה 00
1.55 1.60
17:00 90 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - לס ליירס/אתלטיקו אולימפיק בורונדי ראשונה 00
1.90 1.50
17:30 91 באטה בוריסוב - רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
1.20 4.00 6.00
17:30 92 באטה בוריסוב - רו ברסט(1+) בלארוסית ראשונה S,D
1.70 3.10 2.90
17:30 93 סך הכל שערים(2-3) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
3.65 2.00 2.20
17:30 94 מעל/מתחת שערים(2.5) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
1.50 1.85
17:30 95 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
3.00 1.30 7.00
17:30 96 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
2.20 1.30
17:30 97 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
1.80 2.55 3.30
17:30 98 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
2.10 2.50 2.45
17:30 99 יותר קרנות עם יתרון - באטה בוריסוב/רו ברסט(2.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.65 1.65
17:30 101 קרן ראשונה - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.35 100.0 2.00
17:30 102 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
2.60 3.30 1.80
17:30 103 מעל/מתחת קרנות(10.5) - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.95 1.45
17:30 104 מחצית ראשונה - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.60 2.15 6.00
17:30 105 מחצית שנייה - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.45 2.60 6.00
17:30 106 שער ראשון במשחק - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
1.20 11.50 2.95
17:30 107 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה 00
2.10 1.40
17:30 108 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - באטה בוריסוב/רו ברסט בלארוסית ראשונה S,D
1.60 2.80 3.40
19:30 113 דינמו ברסט - סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
1.25 3.45 6.25
19:30 114 דינמו ברסט - סלביה מוזיר(1+) בלארוסית ראשונה S,D
1.85 3.00 2.65
19:30 115 סך הכל שערים(2-3) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
2.90 1.90 2.85
19:30 116 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
1.70 1.60
19:30 117 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
3.00 1.30 7.00
19:30 118 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
1.30 2.20
19:30 119 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
1.80 2.50 3.40
19:30 120 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
2.25 2.50 2.25
19:30 121 יותר קרנות עם יתרון - דינמו ברסט/סלביה מוזיר(2.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.55 1.75
19:30 123 קרן ראשונה - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
1.30 100.0 2.05
19:30 124 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
2.65 3.00 1.90
19:30 125 מעל/מתחת קרנות(10.5) - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
1.80 1.50
19:30 126 מחצית ראשונה - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
1.65 2.00 6.50
19:30 127 מחצית שנייה - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
1.50 2.35 6.25
19:30 128 שער ראשון במשחק - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
1.20 7.75 3.15
19:30 129 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה 00
2.45 1.30
19:30 130 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דינמו ברסט/סלביה מוזיר בלארוסית ראשונה S,D
1.65 2.75 3.15
22:30 131 אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
1.35 3.60 4.20
22:30 132 אוקוטל עד 20 - סבאנאס עד 20(1+) ניקרגואה עד 20 00
2.00 3.30 2.20
22:30 133 סך הכל שערים(2-3) - אוקוטל עד 20/סבאנאס עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
4.20 2.00 1.85
22:30 134 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוקוטל עד 20/סבאנאס עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.40 2.05
22:30 135 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אוקוטל עד 20/סבאנאס עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.40 1.85
22:30 136 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - אוקוטל עד 20/סבאנאס עד 20 ניקרגואה עד 20 00
2.15 1.35
22:30 137 ריאל מדריז עד 20 - מנגואה עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
3.65 3.70 1.40
22:30 138 ריאל מדריז עד 20(1+) - מנגואה עד 20 ניקרגואה עד 20 00
2.10 3.70 2.00
22:30 139 סך הכל שערים(2-3) - ריאל מדריז עד 20/מנגואה עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
6.50 2.40 1.40
22:30 140 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריאל מדריז עד 20/מנגואה עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.20 2.70
22:30 141 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ריאל מדריז עד 20/מנגואה עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.20 2.40
12:00 176 באנק אוף טייוואן(8.5+) - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.70
12:00 177 מעל/מתחת נקודות(171.5) - באנק אוף טייוואן/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
12:00 179 באנק אוף טייוואן(4.5+) מחצית ראשונה - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
12:00 181 מעל/מתחת נקודות(84.5) מחצית ראשונה - באנק אוף טייוואן/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
08:00 183 לג'נדס - די.איי.אס(21.5+) טג'יקיסטנית ראשונה S,D
1.70 1.65
09:45 190 בי.סי. דושנבה - ברקות(21.5+) טג'יקיסטנית ראשונה S,D
1.70 1.65
11:30 197 פאיתון - זורו(9.5+) טג'יקיסטנית ראשונה S,D
1.65 1.65
11:30 203 המנצח/ת - פאיתון/זורו טג'יקיסטנית ראשונה 00
1.10 3.20
13:15 204 דיזל פאואר - בי.סי 33(16.5+) טג'יקיסטנית ראשונה S,D
1.70 1.65