<< שישי שבת ראשון
שישי | 03/04/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
13:00 1 דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.05 3.05 2.30
13:00 2 דינמו ברסט מילואים - סלאביה מוזיר מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים 00
3.55 3.75 1.45
13:00 3 סך הכל שערים(2-3) - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.40 2.05 1.80
13:00 4 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 2.05
13:00 5 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.65 3.30 1.80
13:00 6 מחצית ראשונה - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.50 2.10 2.70
13:00 7 מחצית שנייה - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.30 2.45 2.50
13:00 8 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.95 1.45
13:00 9 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.80
13:00 10 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דינמו ברסט מילואים/סלאביה מוזיר מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.20
12:00 11 באנק אוף טייוואן(5.5+) - יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.70
12:00 12 מעל/מתחת נקודות(181.5) - באנק אוף טייוואן/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
12:00 13 באנק אוף טייוואן(1.5+) רבע ראשון - יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 22:25
12:00 14 באנק אוף טייוואן(2.5+) מחצית ראשונה - יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 44:46
12:00 15 מעל/מתחת נקודות(45.5) רבע ראשון - באנק אוף טייוואן/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65 22:25
12:00 16 מעל/מתחת נקודות(90.5) מחצית ראשונה - באנק אוף טייוואן/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה 00
1.60 1.70 44:46
12:00 17 המנצח/ת - באנק אוף טייוואן/יולון לושגן דינוס טייוואנית ראשונה S,D
2.40 1.25
13:30 18 באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.40 3.50 3.90
13:30 19 באטה בוריסוב מילואים - פ.צ. רו ברסט מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 3.40 2.40
13:30 20 סך הכל שערים(2-3) - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.90 2.10 1.70
13:30 21 מעל/מתחת שערים(2.5) - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.20
13:30 22 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.40 1.80
13:30 23 מחצית ראשונה - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 2.25 4.05
13:30 24 מחצית שנייה - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.65 2.65 3.85
13:30 25 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.85
13:30 26 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 1.55
13:30 27 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.05
13:30 28 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.45 1.25
13:30 29 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - באטה בוריסוב מילואים/פ.צ. רו ברסט מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
5.75 1.05
14:00 30 שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.15 2.95 2.25
14:00 30 שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.80 3.10 1.75
14:00 31 שאחטיור סוליגורסק מילואים - נמאן גרודנו מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים 00
3.75 3.75 1.40
14:00 31 שאחטיור סוליגורסק מילואים(1+) - נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.60 3.40 2.95
14:00 32 סך הכל שערים(2-3) - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.00 2.00 1.95
14:00 32 סך הכל שערים(2-3) - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
3.80 1.95 2.05
14:00 33 מעל/מתחת שערים(2.5) - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 1.95
14:00 33 מעל/מתחת שערים(2.5) - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 1.90
14:00 34 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.10 1.40
14:00 35 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.65 1.65
14:00 36 מחצית ראשונה - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.20 2.05 2.15
14:00 37 מחצית שנייה - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.00 2.40 2.00
14:00 38 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.65 3.20 1.80
14:00 39 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - שאחטיור סוליגורסק מילואים/נמאן גרודנו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.35 2.00
14:00 40 ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י(10.5+) טייוואנית ראשונה S,D
1.55 1.75
14:00 41 מעל/מתחת נקודות(173.5) - ארצ'ילנד/ז'וטאיי טכנולוג'י טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.70
14:00 42 ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י(2.5+) רבע ראשון טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65
14:00 43 ארצ'ילנד - ז'וטאיי טכנולוג'י(5.5+) מחצית ראשונה טייוואנית ראשונה S,D
1.60 1.70
14:00 44 מעל/מתחת נקודות(43.5) רבע ראשון - ארצ'ילנד/ז'וטאיי טכנולוג'י טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65
14:00 45 מעל/מתחת נקודות(86.5) מחצית ראשונה - ארצ'ילנד/ז'וטאיי טכנולוג'י טייוואנית ראשונה 00
1.80 1.55
17:00 46 בי.קיי 04 - גורודייה בלארוסית ראשונה S,D
2.05 2.50 2.70
17:00 47 בי.קיי 04 - גורודייה(1+) בלארוסית ראשונה 00
4.35 3.15 1.40
17:00 48 סך הכל שערים(2-3) - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה S,D
2.05 1.95 5.30
17:00 49 מעל/מתחת שערים(2.5) - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.30 1.30
17:00 50 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.45 1.30
17:00 51 מחצית ראשונה - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.80 1.65 3.50
17:00 52 מחצית שנייה - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.40 1.95 3.10
17:00 53 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה S,D
2.00 2.35 2.85
17:00 54 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
17:00 55 יותר קרנות עם יתרון - בי.קיי 04/גורודייה(0.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.60 1.75
17:00 56 מעל/מתחת קרנות(10.5) - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.15 1.35
17:00 57 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.95 2.60 1.95
17:00 58 שער ראשון במשחק - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
1.75 4.65 2.05
17:00 59 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
1.80 1.45
17:00 60 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.05 1.45
17:00 61 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - בי.קיי 04/גורודייה בלארוסית ראשונה 00
2.30 1.30
19:00 62 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.05 2.60 2.70
19:00 63 דינמו מינסק - טורפדו ז'ודינו(1+) בלארוסית ראשונה S,D
4.05 3.25 1.45
19:00 64 סך הכל שערים(2-3) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.35 1.90 3.80
19:00 65 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.00 1.40
19:00 66 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.90 1.20
19:00 67 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.15 1.35
19:00 68 מחצית ראשונה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.70 1.75 3.35
19:00 69 מחצית שנייה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.30 2.05 3.00
19:00 70 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
4.40 1.20 5.70
19:00 70 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
4.40 1.20 5.70
19:00 71 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.65 1.20
19:00 71 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.65 1.20
19:00 72 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
1.80 2.55 3.30
19:00 72 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
1.80 2.55 3.30
19:00 73 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.20 2.50 2.15
19:00 73 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
2.00 2.35 2.85
19:00 74 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
1.65 2.70 3.10
19:00 74 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
19:00 75 יותר קרנות עם יתרון - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו(1.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.60 1.60
19:00 75 יותר קרנות עם יתרון - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו(1.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 76 קרן ראשונה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.45 100.0 1.80
19:00 76 קרן ראשונה - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.45 100.0 1.80
19:00 77 מעל/מתחת קרנות(10.5) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.50
19:00 77 מעל/מתחת קרנות(10.5) - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.25 1.30
19:00 78 הראשונה ל-3 קרנות - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
1.35 30.00 2.10
19:00 78 הראשונה ל-3 קרנות - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה S,D
1.35 30.00 2.10
19:00 79 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.85 2.65 1.95
19:00 79 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.85 2.70 1.90
19:00 80 שער ראשון במשחק - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.65 5.25 2.10
19:00 80 שער ראשון במשחק - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.70 5.50 2.00
19:00 81 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.70 1.50
19:00 81 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
1.65 1.55
19:00 82 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.15 1.40
19:00 82 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.15 1.35
19:00 83 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.60 1.25
19:00 83 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - דינמו מינסק/טורפדו ז'ודינו בלארוסית ראשונה 00
2.60 1.25
14:30 84 רוקינזו - מוסונגטי בורונדי ראשונה S,D
5.75 3.30 1.30
14:30 85 רוקינזו(1+) - מוסונגטי בורונדי ראשונה 00
2.50 2.95 2.00
14:30 86 סך הכל שערים(2-3) - רוקינזו/מוסונגטי בורונדי ראשונה S,D
2.65 1.85 3.05
14:30 87 מעל/מתחת שערים(2.5) - רוקינזו/מוסונגטי בורונדי ראשונה 00
1.80 1.55
14:30 88 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - רוקינזו/מוסונגטי בורונדי ראשונה 00
1.85 1.40
14:30 89 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - רוקינזו/מוסונגטי בורונדי ראשונה 00
1.55 1.80
14:30 90 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - רוקינזו/מוסונגטי בורונדי ראשונה 00
4.20 1.10
17:00 91 אינטר סטאר - אנגוזי סיטי בורונדי ראשונה S,D
1.45 2.85 4.60
17:00 92 אינטר סטאר - אנגוזי סיטי(1+) בורונדי ראשונה 00
2.50 2.90 2.00
17:00 93 סך הכל שערים(2-3) - אינטר סטאר/אנגוזי סיטי בורונדי ראשונה S,D
2.25 1.85 4.10
17:00 94 מעל/מתחת שערים(2.5) - אינטר סטאר/אנגוזי סיטי בורונדי ראשונה 00
2.05 1.40
17:00 95 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אינטר סטאר/אנגוזי סיטי בורונדי ראשונה 00
1.85 1.40
17:00 96 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - אינטר סטאר/אנגוזי סיטי בורונדי ראשונה 00
3.25 1.15
17:00 97 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - אינטר סטאר/אנגוזי סיטי בורונדי ראשונה 00
1.60 1.70