<< שני שלישי רביעי
שני | 01/06/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
11:00 6 מוריץ ת'יים - פ. אוסוולד אוסטריאן פרו S,D
2.35 1.25
15:00 26 ראנדרס - הוברו דנית ראשונה S,D
1.50 3.00 4.00
15:00 27 ראנדרס - הוברו(1+) דנית ראשונה 00
2.50 3.10 1.90
15:00 28 סך הכל שערים(2-3) - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה S,D
2.85 1.90 2.80
15:00 29 מעל/מתחת שערים(2.5) - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.75 1.60
15:00 30 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
2.50 1.25
15:00 31 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.90 1.50
15:00 32 מחצית ראשונה - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.95 1.90 4.40
15:00 33 מחצית שנייה - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.80 2.25 4.05
15:00 34 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה S,D
2.20 2.35 2.50
15:00 35 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה S,D
1.70 2.35 3.75
15:00 36 יותר קרנות עם יתרון - ראנדרס/הוברו(1.5+) דנית ראשונה 00
1.65 1.65
15:00 37 מעל/מתחת קרנות(10.5) - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
2.10 1.35
15:00 38 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
2.75 2.90 1.85
15:00 39 שער ראשון במשחק - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.40 7.50 2.40
15:00 40 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.60 1.60
15:00 41 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
1.95 1.45
15:00 42 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - ראנדרס/הוברו דנית ראשונה 00
3.75 1.10
16:00 43 אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי טורקמנית ראשונה S,D
1.20 3.80 5.75
16:00 44 אלטין אסיר - אנרגטיק טורקמנבסי(1+) טורקמנית ראשונה 00
1.75 3.15 2.75
16:00 45 סך הכל שערים(2-3) - אלטין אסיר/אנרגטיק טורקמנבסי טורקמנית ראשונה S,D
3.60 1.90 2.10
16:00 46 מעל/מתחת שערים(2.5) - אלטין אסיר/אנרגטיק טורקמנבסי טורקמנית ראשונה 00
1.50 1.85
16:00 49 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אלטין אסיר/אנרגטיק טורקמנבסי טורקמנית ראשונה 00
1.60 1.55
16:00 50 נבטיצ'י בלקן - אשגבאט טורקמנית ראשונה S,D
3.80 3.30 1.45
16:00 51 נבטיצ'י בלקן(1+) - אשגבאט טורקמנית ראשונה 00
2.00 3.15 2.30
16:00 52 סך הכל שערים(2-3) - נבטיצ'י בלקן/אשגבאט טורקמנית ראשונה S,D
3.35 1.90 2.25
16:00 53 מעל/מתחת שערים(2.5) - נבטיצ'י בלקן/אשגבאט טורקמנית ראשונה 00
1.55 1.75
16:00 56 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - נבטיצ'י בלקן/אשגבאט טורקמנית ראשונה 00
1.45 1.75
17:00 57 ויקינגור גוטה - טבוארויירי איי פארו ראשונה S,D
1.20 4.05 6.25
17:00 58 ויקינגור גוטה - טבוארויירי(1+) איי פארו ראשונה 00
1.60 3.45 3.05
17:00 59 סך הכל שערים(2-3) - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה S,D
4.75 2.10 1.70
17:00 60 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
1.30 2.20
17:00 61 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
1.85 1.50
17:00 62 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
1.50 1.85
17:00 63 מחצית ראשונה - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
1.50 2.35 6.00
17:00 64 מחצית שנייה - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
1.40 2.80 6.00
17:00 65 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
2.65 3.35 1.75
17:00 67 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ויקינגור גוטה/טבוארויירי איי פארו ראשונה 00
1.45 1.70
17:00 78 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ת'ורשאבן/הייץ'.בי. ת'ורשבאן איי פארו ראשונה 00
1.35 1.95
17:00 79 מידטיילנד - הורסנס דנית ראשונה S,D
1.10 4.15 8.50
17:00 80 מידטיילנד - הורסנס(1+) דנית ראשונה 00
1.45 3.35 3.70
17:00 81 סך הכל שערים(2-3) - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה S,D
3.95 2.00 2.00
17:00 82 מעל/מתחת שערים(2.5) - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.45 1.95
17:00 83 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
2.05 1.40
17:00 84 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.60 1.70
17:00 85 מחצית ראשונה - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.45 2.30 8.25
18:00 85 פ.צ. מינסק - סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
2.35 2.85 2.10
17:00 86 מחצית שנייה - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.30 2.80 8.25
18:00 86 פ.צ. מינסק(1+) - סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.40 3.45 3.95
17:00 87 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה S,D
2.30 2.35 2.40
18:00 87 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
3.00 1.90 2.70
17:00 88 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה S,D
1.75 2.35 3.50
18:00 88 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.70 1.60
18:00 89 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
2.40 2.35 2.30
17:00 90 מעל/מתחת קרנות(10.5) - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
2.00 1.40
17:00 91 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
2.65 3.20 1.80
17:00 92 שער ראשון במשחק - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.15 12.25 3.45
17:00 93 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.75 1.40
17:00 94 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - מידטיילנד/הורסנס דנית ראשונה 00
1.50 1.85
17:30 95 אוררטו - גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה S,D
1.95 2.80 2.60
17:30 96 אוררטו - גנדסאר קאפאן(1+) ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
3.70 3.30 1.50
17:30 97 סך הכל שערים(2-3) - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה S,D
2.70 1.85 3.00
17:30 98 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
1.80 1.55
17:30 99 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
2.65 1.25
17:30 100 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
1.95 1.45
17:30 101 מחצית ראשונה - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
2.45 1.85 3.20
17:30 102 מחצית שנייה - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
2.20 2.20 2.90
17:30 103 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
2.85 2.85 1.85
17:30 105 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אוררטו/גנדסאר קאפאן ארמנית ראשונה, פלייאוף ירידה 00
1.55 1.70
18:00 106 פ.צ. מינסק - סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
2.30 2.90 2.10
18:00 107 פ.צ. מינסק(1+) - סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.40 3.55 3.95
18:00 108 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
3.00 1.75 2.70
18:00 109 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.60 1.70
18:00 110 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
2.35 1.30
18:00 111 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.55
18:00 112 יותר קרנות עם יתרון - פ.צ. מינסק/סלוצק(0.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.60 1.70
18:00 113 מעל/מתחת קרנות(10.5) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.55
18:00 114 מחצית ראשונה - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
2.80 1.95 2.65
18:00 115 מחצית שנייה - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
2.55 2.30 2.40
18:00 116 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
2.40 2.35 2.30
18:00 117 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה S,D
1.70 2.75 3.05
18:00 118 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
2.80 3.05 1.80
18:00 119 שער ראשון במשחק - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.80 9.00 1.70
18:00 120 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
1.40 1.85
18:00 121 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
3.00 1.20
18:00 122 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - פ.צ. מינסק/סלוצק בלארוסית ראשונה 00
2.85 1.20
18:00 132 שער ראשון במשחק - סודובה/ז'לגיריס קובנה ליגה ליטאית 00
1.65 8.25 1.90
19:00 134 סקאלה - רונאביק איי פארו ראשונה S,D
8.50 4.65 1.10
19:00 135 סקאלה(1+) - רונאביק איי פארו ראשונה 00
4.15 3.85 1.35
19:00 136 סך הכל שערים(2-3) - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה S,D
6.00 2.30 1.45
19:00 137 מעל/מתחת שערים(2.5) - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
1.20 2.55
19:00 138 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
1.70 1.65
19:00 139 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
1.40 2.05
19:00 140 מחצית ראשונה - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
7.50 2.60 1.35
19:00 141 מחצית שנייה - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
8.00 3.15 1.25
19:00 142 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
2.65 3.55 1.75
19:00 144 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סקאלה/רונאביק איי פארו ראשונה 00
1.50 1.65
19:00 145 לינגבי - פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה S,D
4.00 3.10 1.50
19:00 146 לינגבי(1+) - פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
1.95 3.15 2.35
19:00 147 סך הכל שערים(2-3) - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה S,D
3.25 1.90 2.45
19:00 148 מעל/מתחת שערים(2.5) - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
1.60 1.70
19:00 149 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
2.35 1.30
19:00 150 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
1.80 1.55
19:00 151 מחצית ראשונה - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
4.30 2.00 1.90
19:00 152 מחצית שנייה - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
4.00 2.35 1.75
19:00 153 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה S,D
1.90 2.35 3.05
19:00 154 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה S,D
1.55 2.55 4.10
19:00 155 יותר קרנות עם יתרון - לינגבי(1.5+)/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 156 מעל/מתחת קרנות(10.5) - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
2.40 1.25
19:00 157 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
2.75 3.00 1.85
19:00 158 שער ראשון במשחק - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
2.35 8.75 1.40
19:00 159 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
1.50 1.70
19:00 160 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
4.15 1.10
19:00 161 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - לינגבי/פ.צ. קופנהגן דנית ראשונה 00
2.05 1.40
19:00 162 לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ' סרבית שניה S,D
1.80 2.55 3.35
19:00 163 לאזארבק - מטלאק גורני מילנובץ'(1+) סרבית שניה 00
3.35 3.10 1.60
19:00 164 סך הכל שערים(2-3) - לאזארבק/מטלאק גורני מילנובץ' סרבית שניה S,D
2.25 1.85 4.05
19:00 165 מעל/מתחת שערים(2.5) - לאזארבק/מטלאק גורני מילנובץ' סרבית שניה 00
2.05 1.40
19:00 166 מחצית ראשונה - לאזארבק/מטלאק גורני מילנובץ' סרבית שניה 00
2.30 1.75 3.95
19:00 167 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לאזארבק/מטלאק גורני מילנובץ' סרבית שניה 00
1.70 1.50
20:00 168 בית"ר ת"א/בת-ים - בני לוד ליגה לאומית 00
1.75 2.90 3.00
20:00 169 בית"ר ת"א/בת-ים - בני לוד(1+) ליגה לאומית 00
3.35 3.10 1.60
20:00 170 מחצית ראשונה - בית"ר ת"א/בת-ים/בני לוד ליגה לאומית 00
2.35 1.80 3.75
20:00 171 בני סכנין - עירוני רמת השרון ליגה לאומית S,D
1.60 3.05 3.40
20:00 172 בני סכנין - עירוני רמת השרון(1+) ליגה לאומית 00
2.85 3.10 1.75
20:00 173 סך הכל שערים(2-3) - בני סכנין/עירוני רמת השרון ליגה לאומית 00
3.00 1.75 2.65
20:00 174 מחצית ראשונה - בני סכנין/עירוני רמת השרון ליגה לאומית 00
2.20 1.80 4.20
20:00 175 הפועל נוף הגליל - הפועל אום אל פאחם ליגה לאומית 00
2.20 2.75 2.35
20:00 176 הפועל נוף הגליל - הפועל אום אל פאחם(1+) ליגה לאומית 00
4.40 3.25 1.40
20:00 177 מחצית ראשונה - הפועל נוף הגליל/הפועל אום אל פאחם ליגה לאומית 00
2.80 1.80 3.00
20:00 178 הפועל עכו - הפועל קטמון ירושלים ליגה לאומית S,D
3.00 2.90 1.75
20:00 179 הפועל עכו(1+) - הפועל קטמון ירושלים ליגה לאומית 00
1.60 3.10 3.35
20:00 180 סך הכל שערים(2-3) - הפועל עכו/הפועל קטמון ירושלים ליגה לאומית 00
2.70 1.75 2.95
20:00 181 מחצית ראשונה - הפועל עכו/הפועל קטמון ירושלים ליגה לאומית 00
3.75 1.80 2.35
20:00 182 הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת ליגה לאומית 00
1.80 2.90 2.90
20:00 183 הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת(1+) ליגה לאומית 00
3.45 3.20 1.55
20:00 184 סך הכל שערים(2-3) - הפועל פתח תקוה/מכבי אחי נצרת ליגה לאומית 00
3.00 1.75 2.65
20:00 185 מחצית ראשונה - הפועל פתח תקוה/מכבי אחי נצרת ליגה לאומית 00
2.40 1.80 3.60
20:00 186 הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון ליגה לאומית 00
1.40 3.35 4.25
20:00 187 הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון(1+) ליגה לאומית 00
2.10 3.05 2.25
20:00 188 סך הכל שערים(2-3) - הפועל ראשון לציון/הפועל אשקלון ליגה לאומית 00
3.20 1.75 2.55
20:00 189 מחצית ראשונה - הפועל ראשון לציון/הפועל אשקלון ליגה לאומית 00
2.00 1.80 5.15
20:00 190 הפועל רמת גן - הפועל עפולה ליגה לאומית 00
1.70 2.95 3.10
20:00 191 הפועל רמת גן - הפועל עפולה(1+) ליגה לאומית 00
3.00 3.05 1.70
20:00 192 מחצית ראשונה - הפועל רמת גן/הפועל עפולה ליגה לאומית 00
2.30 1.80 3.90
20:00 193 מ.ס כפר קאסם - מכבי פתח תקוה ליגה לאומית S,D
3.40 3.05 1.60
20:00 194 מ.ס כפר קאסם(1+) - מכבי פתח תקוה ליגה לאומית 00
1.75 3.10 2.85
20:00 195 סך הכל שערים(2-3) - מ.ס כפר קאסם/מכבי פתח תקוה ליגה לאומית 00
2.85 1.75 2.80
20:00 196 מחצית ראשונה - מ.ס כפר קאסם/מכבי פתח תקוה ליגה לאומית 00
4.20 1.80 2.20
20:00 197 ברנו - דוקלה פראג צ'כית שניה S,D
1.55 3.10 3.45
20:00 198 ברנו - דוקלה פראג(1+) צ'כית שניה 00
2.50 3.30 1.80
20:00 199 סך הכל שערים(2-3) - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה S,D
3.70 1.95 2.10
20:00 200 מעל/מתחת שערים(2.5) - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
1.50 1.85
20:00 201 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
2.15 1.35
20:00 202 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
1.65 1.65
20:00 203 מחצית ראשונה - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
1.95 2.05 3.80
20:00 204 מחצית שנייה - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
1.80 2.40 3.50
20:00 205 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
2.75 3.10 1.80
20:00 206 שער ראשון במשחק - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
1.45 10.50 2.15
20:00 207 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
1.40 1.90
20:00 208 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - ברנו/דוקלה פראג צ'כית שניה 00
2.30 1.30
20:15 209 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.95 2.90 3.15
20:15 210 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא(1+) פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
3.55 3.35 1.50
20:15 211 סך הכל שערים(2-3) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.60 1.70 3.25
20:15 212 מעל/מתחת שערים(2.5) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.75 1.55
20:15 213 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.45 1.25
20:15 214 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
1.95 1.45
20:15 215 מחצית ראשונה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.45 1.80 3.50
20:15 216 מחצית שנייה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.10 2.10 3.40
20:15 217 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
4.90 1.15 5.80
20:15 218 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
3.00 1.15
20:15 219 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.90 2.55 3.00
20:15 220 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.80 2.50 3.10
20:15 221 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.50 2.70 4.10
20:15 222 יותר קרנות עם יתרון - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא(1.5+) פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
1.65 1.65
20:15 223 קרן ראשונה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
1.50 50.00 1.80
20:15 224 קרן אחרונה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
1.50 50.00 1.80
20:15 225 מעל/מתחת קרנות(10.5) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.65 1.20
20:15 226 מעל/מתחת קרנות(9.5) - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
1.90 1.45
20:15 227 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
3.00 1.15
20:15 228 הראשונה ל-3 קרנות - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.40 30.00 2.00
20:15 229 הראשונה ל - 5 קרנות - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.75 3.50 2.55
20:15 230 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.80 3.00 1.80
20:15 231 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
1.60 1.65
20:15 232 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.15 1.35
20:15 233 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - בני יהודה ת"א/הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
2.85 1.20
20:15 234 דור ג'אן (בני יהודה ת"א) - אמאדו סוקונה (הפועל כפר סבא) פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
3.50 1.30 4.40
20:15 235 מוחמד גדיר (בני יהודה ת"א) - עומר פדידה (הפועל כפר סבא) פלייאוף תחתון - ליגת העל 00
3.60 1.30 4.30
21:00 236 ארגיר - קלאקסוויק איי פארו ראשונה S,D
10.25 4.70 1.05
21:00 237 ארגיר(1+) - קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
4.80 3.80 1.30
21:00 238 סך הכל שערים(2-3) - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה S,D
5.25 2.15 1.60
21:00 239 מעל/מתחת שערים(2.5) - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
1.25 2.35
21:00 240 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
1.80 1.55
21:00 241 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
1.45 1.95
21:00 242 מחצית ראשונה - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
9.50 2.55 1.30
21:00 243 מחצית שנייה - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
10.00 3.15 1.20
21:00 244 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
2.65 3.45 1.75
21:00 246 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ארגיר/קלאקסוויק איי פארו ראשונה 00
1.70 1.45
21:00 247 ארהוס - אודנסה דנית ראשונה S,D
1.85 2.80 2.90
21:00 248 ארהוס - אודנסה(1+) דנית ראשונה 00
3.30 3.30 1.55
21:00 249 סך הכל שערים(2-3) - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה S,D
3.00 1.90 2.70
21:00 250 מעל/מתחת שערים(2.5) - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
1.70 1.60
21:00 251 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
2.45 1.30
21:00 252 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
1.85 1.50
21:00 253 מחצית ראשונה - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
2.30 1.90 3.35
21:00 254 מחצית שנייה - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
2.10 2.25 3.05
21:00 255 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה S,D
2.00 2.35 2.80
21:00 256 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
21:00 257 יותר קרנות עם יתרון - ארהוס/אודנסה(0.5+) דנית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 258 מעל/מתחת קרנות(10.5) - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
2.25 1.30
21:00 259 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
2.80 2.90 1.85
21:00 260 שער ראשון במשחק - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
1.55 7.75 2.00
21:00 261 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
1.45 1.75
21:00 262 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
2.35 1.30
21:00 263 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - ארהוס/אודנסה דנית ראשונה 00
3.20 1.15
21:30 264 פ.צ. קלן - לייפציג גרמנית ראשונה S,D
4.65 3.95 1.40
21:30 265 בעיטת פתיחה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
1.65 1.65
21:30 266 פ.צ. קלן(1+) - לייפציג גרמנית ראשונה S,D
2.20 3.45 1.95
21:30 267 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
4.65 2.10 1.80
21:30 268 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
1.30 2.25
21:30 269 מעל/מתחת שערים(4.5) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
2.50 1.20
21:30 270 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
6.50 1.25 3.45
21:30 271 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
2.40 1.25
21:30 272 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
1.70 2.60 3.65
21:30 273 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
2.65 2.30 2.15
21:30 274 יותר קרנות עם יתרון - פ.צ. קלן(1.5+)/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.75 1.60
21:30 275 הראשונה ל-3 קרנות - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
2.40 35.00 1.25
21:30 276 קרן ראשונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.85 100.0 1.40
21:30 277 קרן אחרונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.85 100.0 1.40
21:30 278 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
1.65 1.65
21:30 279 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
2.65 3.40 1.75
21:30 280 מעל/מתחת קרנות(10.5) - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.60 1.60
21:30 281 מחצית ראשונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
4.20 2.30 1.70
21:30 282 מחצית שנייה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
4.05 2.70 1.60
21:30 283 שער ראשון במשחק - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
2.30 17.00 1.30
21:30 284 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.85 1.55
21:30 285 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.45 1.90
21:30 286 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
21:30 287 מעל/מתחת נבדלים (2.5) מחצית ראשונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.65 1.65
21:30 288 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
2.05 1.40
21:30 289 שער אחרון במשחק - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
2.30 17.00 1.30
21:30 290 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
1.30 2.05
21:30 291 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - פ.צ. קלן/לייפציג גרמנית ראשונה 00
2.40 1.30
21:30 292 ג'ון קורדובה (פ.צ. קלן) - פטריק שיק (לייפציג) גרמנית ראשונה 00
4.20 1.50 2.70
21:30 293 מעל/מתחת שערים שחקן (1) - טימו ורנר (לייפציג) גרמנית ראשונה 00
2.55 2.40 2.10
00:00 312 מוניציפל פרז זלדון - לימון קוסטה ריקה ראשונה S,D
1.90 2.80 2.75
00:00 313 מוניציפל פרז זלדון - לימון(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
3.45 3.30 1.50
00:00 314 סך הכל שערים(2-3) - מוניציפל פרז זלדון/לימון קוסטה ריקה ראשונה S,D
2.90 1.90 2.75
00:00 315 מעל/מתחת שערים(2.5) - מוניציפל פרז זלדון/לימון קוסטה ריקה ראשונה 00
1.70 1.60
03:00 316 אלחואלנסה - דפורטיבו ספריסה קוסטה ריקה ראשונה S,D
2.00 2.80 2.55
03:00 317 אלחואלנסה - דפורטיבו ספריסה(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
3.65 3.50 1.45
03:00 318 סך הכל שערים(2-3) - אלחואלנסה/דפורטיבו ספריסה קוסטה ריקה ראשונה S,D
3.25 1.90 2.40
03:00 319 מעל/מתחת שערים(2.5) - אלחואלנסה/דפורטיבו ספריסה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.60 1.70
01:00 320 סן קרלוס - קרטחינס קוסטה ריקה ראשונה S,D
1.90 2.85 2.70
01:00 321 סן קרלוס - קרטחינס(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
3.20 3.55 1.55
01:00 322 סך הכל שערים(2-3) - סן קרלוס/קרטחינס קוסטה ריקה ראשונה S,D
3.70 1.95 2.10
01:00 323 מעל/מתחת שערים(2.5) - סן קרלוס/קרטחינס קוסטה ריקה ראשונה 00
1.50 1.85
20:00 324 בית"ר ת"א/בת-ים - בני לוד ליגה לאומית 00
1.75 2.90 3.00
20:00 325 בני סכנין - עירוני רמת השרון ליגה לאומית S,D
1.60 3.05 3.40
20:00 326 הפועל נוף הגליל - הפועל אום אל פאחם ליגה לאומית 00
2.20 2.75 2.35
20:00 327 הפועל עכו - הפועל קטמון ירושלים ליגה לאומית S,D
3.00 2.90 1.75
20:00 328 הפועל פתח תקוה - מכבי אחי נצרת ליגה לאומית 00
1.80 2.90 2.90
20:00 329 הפועל ראשון לציון - הפועל אשקלון ליגה לאומית 00
1.40 3.35 4.25
20:00 330 הפועל רמת גן - הפועל עפולה ליגה לאומית 00
1.70 2.95 3.10
20:00 331 מ.ס כפר קאסם - מכבי פתח תקוה ליגה לאומית S,D
3.40 3.05 1.60
20:15 332 בני יהודה ת"א - הפועל כפר סבא פלייאוף תחתון - ליגת העל S,D
1.95 2.90 3.15
21:30 333 פ.צ. קלן - לייפציג גרמנית ראשונה S,D
4.55 3.90 1.45