<< שישי שבת ראשון שני
שישי | 05/06/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
13:00 20 ויצ'ם האי פונג - הו צ'י מין סיטי וייטנאמית ראשונה S,D
2.75 2.95 1.85
13:00 21 ויצ'ם האי פונג(1+) - הו צ'י מין סיטי וייטנאמית ראשונה 00
1.55 3.45 3.15
13:00 22 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויצ'ם האי פונג/הו צ'י מין סיטי וייטנאמית ראשונה 00
1.50 1.80
13:00 23 מחצית ראשונה - ויצ'ם האי פונג/הו צ'י מין סיטי וייטנאמית ראשונה 00
3.20 2.00 2.25
13:30 27 אינצ'און יונייטד - גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה S,D
3.20 2.80 1.75
13:30 28 אינצ'און יונייטד(1+) - גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
1.65 3.25 3.00
13:30 29 סך הכל שערים(2-3) - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה S,D
2.90 1.90 2.85
13:30 30 מעל/מתחת שערים(2.5) - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
1.75 1.60
13:30 31 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
2.50 1.25
13:30 32 מחצית ראשונה - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
3.65 1.90 2.20
13:30 33 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.65 2.65 3.15
13:30 34 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.40 3.00 4.20
13:30 35 יותר קרנות עם יתרון - אינצ'און יונייטד(1.5+)/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
1.55 1.75
13:30 36 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
2.80 2.90 1.85
13:30 37 שער ראשון במשחק - אינצ'און יונייטד/גאנגוון דרום קוריאנית ראשונה 00
2.15 7.50 1.50
14:00 55 נאם דין - וייטל וייטנאמית ראשונה S,D
2.40 2.90 2.05
14:00 56 נאם דין(1+) - וייטל וייטנאמית ראשונה 00
1.45 3.55 3.65
14:00 57 מעל/מתחת שערים(2.5) - נאם דין/וייטל וייטנאמית ראשונה 00
1.55 1.75
14:00 58 מחצית ראשונה - נאם דין/וייטל וייטנאמית ראשונה 00
2.90 1.95 2.50
15:00 59 סאי גון - בין דואונג וייטנאמית ראשונה S,D
2.25 2.85 2.20
15:00 60 סאי גון(1+) - בין דואונג וייטנאמית ראשונה 00
1.35 3.65 4.10
15:00 61 מעל/מתחת שערים(2.5) - סאי גון/בין דואונג וייטנאמית ראשונה 00
1.55 1.75
15:00 62 מחצית ראשונה - סאי גון/בין דואונג וייטנאמית ראשונה 00
2.70 1.95 2.70
18:45 101 לוקומוטיב פלובדיב - טראנובו(1+) בולגרית ראשונה S,D
1.25 4.00 4.80
18:45 102 סך הכל שערים(2-3) - לוקומוטיב פלובדיב/טראנובו בולגרית ראשונה S,D
6.00 2.30 1.50
18:45 103 מחצית ראשונה - לוקומוטיב פלובדיב/טראנובו בולגרית ראשונה 00
1.35 2.60 8.50
18:45 104 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - לוקומוטיב פלובדיב/טראנובו בולגרית ראשונה S,D
2.25 2.35 2.45
18:45 105 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - לוקומוטיב פלובדיב/טראנובו בולגרית ראשונה S,D
1.70 2.35 3.75
18:45 106 יותר קרנות עם יתרון - לוקומוטיב פלובדיב/טראנובו(3.5+) בולגרית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 115 קורונה קיילצה - גליביצ'ה פולנית ראשונה S,D
2.80 2.60 1.95
19:00 116 קורונה קיילצה(1+) - גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
1.50 3.30 3.70
19:00 117 סך הכל שערים(2-3) - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה S,D
2.55 1.90 3.35
19:00 118 מעל/מתחת שערים(2.5) - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
1.90 1.45
19:00 119 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
2.75 1.20
19:00 120 מחצית ראשונה - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
3.35 1.80 2.45
19:00 121 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה S,D
2.15 2.35 2.55
19:00 122 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
19:00 123 יותר קרנות עם יתרון - קורונה קיילצה(0.5+)/גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 124 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
2.85 2.75 1.90
19:00 125 שער ראשון במשחק - קורונה קיילצה/גליביצ'ה פולנית ראשונה 00
2.00 6.00 1.65
19:30 142 בוכום - סט. פאולי גרמנית שניה S,D
2.10 2.75 2.50
19:30 143 בוכום - סט. פאולי(1+) גרמנית שניה 00
3.75 3.55 1.40
19:30 144 סך הכל שערים(2-3) - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה S,D
3.35 1.95 2.40
19:30 145 מעל/מתחת שערים(2.5) - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה 00
1.60 1.70
19:30 146 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה 00
2.30 1.30
19:30 147 מחצית ראשונה - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה 00
2.55 1.95 2.90
19:30 148 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה S,D
2.20 2.50 2.20
19:30 149 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה S,D
1.65 2.75 3.15
19:30 150 יותר קרנות עם יתרון - בוכום/סט. פאולי(0.5+) גרמנית שניה 00
1.75 1.60
19:00 150 נובי סאד - בקה טופולה סרבית ראשונה S,D
5.25 3.45 1.30
19:30 151 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה 00
2.80 2.95 1.85
19:00 151 נובי סאד(1+) - בקה טופולה סרבית ראשונה 00
2.45 3.00 2.00
19:30 152 שער ראשון במשחק - בוכום/סט. פאולי גרמנית שניה 00
1.65 8.75 1.85
19:00 152 מעל/מתחת שערים(2.5) - נובי סאד/בקה טופולה סרבית ראשונה 00
1.70 1.60
19:30 153 גרויטר פירת' - סנדהאוזן גרמנית שניה S,D
2.15 2.80 2.35
19:30 154 גרויטר פירת' - סנדהאוזן(1+) גרמנית שניה 00
4.05 3.60 1.40
19:30 155 סך הכל שערים(2-3) - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה S,D
3.15 1.75 2.55
19:30 156 מעל/מתחת שערים(2.5) - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה 00
1.65 1.70
19:30 157 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה 00
2.35 1.30
19:30 158 מחצית ראשונה - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה 00
2.65 1.95 2.80
19:30 159 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה S,D
2.70 2.35 2.05
19:30 160 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה S,D
1.90 2.35 3.05
19:30 161 יותר קרנות עם יתרון - גרויטר פירת'/סנדהאוזן(0.5+) גרמנית שניה 00
1.65 1.65
19:30 162 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה 00
2.80 2.95 1.85
19:30 163 שער ראשון במשחק - גרויטר פירת'/סנדהאוזן גרמנית שניה 00
1.70 8.50 1.80
20:00 168 אלומיני קידריצ'בו - מורה סלובנית ראשונה S,D
2.10 2.75 2.45
20:00 169 אלומיני קידריצ'בו - מורה(1+) סלובנית ראשונה 00
4.05 3.40 1.40
20:00 170 סך הכל שערים(2-3) - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה S,D
2.75 1.80 3.05
20:00 171 מעל/מתחת שערים(2.5) - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה 00
1.80 1.55
20:00 172 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה 00
2.60 1.25
20:00 173 מחצית ראשונה - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה 00
2.65 1.85 3.00
20:00 174 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה S,D
2.00 2.35 2.80
20:00 175 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
20:00 176 יותר קרנות עם יתרון - אלומיני קידריצ'בו/מורה(1.5+) סלובנית ראשונה 00
1.65 1.65
20:00 177 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה 00
2.85 2.85 1.85
20:00 178 שער ראשון במשחק - אלומיני קידריצ'בו/מורה סלובנית ראשונה 00
1.70 7.00 1.85
21:00 179 לבסקי סופיה - לודוגורץ בולגרית ראשונה S,D
2.55 2.85 1.95
21:00 180 לבסקי סופיה(1+) - לודוגורץ בולגרית ראשונה 00
1.50 3.30 3.70
21:00 181 סך הכל שערים(2-3) - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה S,D
2.70 1.90 3.00
21:00 182 מעל/מתחת שערים(2.5) - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה 00
1.80 1.55
21:00 183 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה 00
2.60 1.25
21:00 184 מחצית ראשונה - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה 00
3.20 1.85 2.55
21:00 185 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה S,D
2.30 2.35 2.40
21:00 186 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה S,D
1.75 2.35 3.50
21:00 187 יותר קרנות עם יתרון - לבסקי סופיה(1.5+)/לודוגורץ בולגרית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 188 שער ראשון במשחק - לבסקי סופיה/לודוגורץ בולגרית ראשונה 00
1.90 7.25 1.65
21:00 193 דברצני - קפושברי הונגרית ראשונה S,D
1.10 4.75 7.75
21:00 194 דברצני - קפושברי(1+) הונגרית ראשונה 00
1.35 3.85 3.95
21:00 195 סך הכל שערים(2-3) - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה S,D
6.75 2.45 1.40
21:00 196 מעל/מתחת שערים(2.5) - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה 00
1.20 2.70
21:00 197 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה 00
1.65 1.70
21:00 198 מחצית ראשונה - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה 00
1.35 2.65 7.00
21:00 199 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה S,D
2.15 2.35 2.55
21:00 200 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
21:00 201 יותר קרנות עם יתרון - דברצני/קפושברי(3.5+) הונגרית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 202 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה 00
2.65 3.65 1.70
21:00 203 שער ראשון במשחק - דברצני/קפושברי הונגרית ראשונה 00
1.15 26.00 2.95
21:00 204 ווזדובאץ - נפרדק סרבית ראשונה S,D
1.75 2.90 2.95
21:00 205 ווזדובאץ - נפרדק(1+) סרבית ראשונה 00
3.10 3.30 1.60
21:00 207 מעל/מתחת שערים(2.5) - ווזדובאץ/נפרדק סרבית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 209 מחצית ראשונה - ווזדובאץ/נפרדק סרבית ראשונה 00
2.20 1.95 3.45
21:00 213 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ווזדובאץ/נפרדק סרבית ראשונה 00
2.80 3.00 1.85
21:00 218 סנטה קלרה - בראגה פורטוגלית ראשונה S,D
4.65 3.25 1.40
21:00 219 סנטה קלרה(1+) - בראגה פורטוגלית ראשונה 00
2.15 3.10 2.15
21:00 220 סך הכל שערים(2-3) - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה S,D
3.25 1.80 2.50
21:00 221 מעל/מתחת שערים(2.5) - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה 00
1.60 1.70
21:00 222 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה 00
2.35 1.30
21:00 223 מחצית ראשונה - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה 00
4.90 2.00 1.80
21:00 224 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה S,D
2.55 2.35 2.15
21:00 225 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
21:00 226 יותר קרנות עם יתרון - סנטה קלרה(1.5+)/בראגה פורטוגלית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 227 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה 00
2.75 3.00 1.85
21:00 228 שער ראשון במשחק - סנטה קלרה/בראגה פורטוגלית ראשונה 00
2.55 9.25 1.30
00:00 231 לימון - מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה S,D
3.25 3.20 1.60
00:00 232 לימון(1+) - מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.80 3.40 2.50
00:00 233 סך הכל שערים(2-3) - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה S,D
4.25 2.05 1.90
00:00 234 מעל/מתחת שערים(2.5) - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.40 2.05
00:00 235 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
2.00 1.45
00:00 236 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.55 1.75
00:00 237 מחצית ראשונה - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
3.55 2.15 1.95
00:00 238 מחצית שנייה - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
3.35 2.50 1.80
00:00 239 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
2.70 3.25 1.75
00:00 240 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.30 2.05
00:00 241 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
4.60 1.05
00:00 242 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - לימון/מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקה ראשונה 00
2.55 1.25
21:30 242 פרייבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
3.60 3.40 1.65
04:00 243 גוואדלופה - אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה S,D
3.00 2.95 1.75
21:30 243 פרייבורג(1+) - בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.85 3.35 2.45
04:00 244 גוואדלופה(1+) - אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.65 3.35 2.95
21:30 244 סך הכל שערים(2-3) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
3.70 1.80 2.20
04:00 245 סך הכל שערים(2-3) - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה S,D
3.45 1.95 2.30
21:30 245 מעל/מתחת שערים(2.5) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.45 1.90
04:00 246 מעל/מתחת שערים(2.5) - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.55 1.75
21:30 246 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
2.10 1.40
04:00 247 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
2.25 1.35
21:30 247 מחצית ראשונה - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
3.80 2.10 1.95
04:00 248 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.75 1.60
21:30 248 מחצית שנייה - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
3.55 2.45 1.80
04:00 249 מחצית ראשונה - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
3.40 2.00 2.15
21:30 249 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
5.80 1.20 4.30
04:00 250 מחצית שנייה - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
3.15 2.35 2.00
21:30 250 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
2.60 1.20
04:00 251 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
2.75 3.05 1.80
21:30 251 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.75 2.55 3.50
04:00 252 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
1.40 1.90
21:30 252 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
2.40 2.25 2.40
04:00 253 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
3.65 1.10
21:30 253 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.75 2.35 3.50
04:00 254 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - גוואדלופה/אלחואלנסה קוסטה ריקה ראשונה 00
2.45 1.25
21:30 254 יותר קרנות עם יתרון - פרייבורג(1.5+)/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
1.65 1.65
21:30 255 פרייבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
3.60 3.40 1.65
21:30 255 קרן ראשונה - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
1.80 100.0 1.45
21:30 256 פרייבורג(1+) - בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.85 3.35 2.45
21:30 256 מעל/מתחת קרנות(10.5) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
1.70 1.50
21:30 257 סך הכל שערים(2-3) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
3.70 1.80 2.20
21:30 257 הראשונה ל-3 קרנות - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
2.10 30.00 1.35
21:30 258 מעל/מתחת שערים(2.5) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.45 1.90
21:30 258 הראשונה ל - 5 קרנות - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
2.90 4.30 1.50
21:30 259 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
2.40 2.25 2.40
21:30 259 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
2.10 1.35
21:30 260 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה S,D
1.75 2.35 3.50
21:30 260 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
2.70 3.15 1.80
21:30 261 שער ראשון במשחק - פרייבורג/בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה 00
2.15 11.50 1.40
21:30 262 נילס פטרסן (פרייבורג) - מרקוס טוראם (בורוסיה מינשנגלדבאך) גרמנית ראשונה 00
4.50 1.60 2.30
21:30 263 גורניק - לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
1.75 2.90 3.05
21:30 264 גורניק - לכיה גדנסק(1+) פולנית ראשונה S,D
2.95 3.35 1.65
21:30 265 סך הכל שערים(2-3) - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
3.35 1.90 2.35
21:30 266 מעל/מתחת שערים(2.5) - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
1.60 1.75
21:30 267 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה 00
2.30 1.35
21:30 268 מחצית ראשונה - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה 00
2.15 2.00 3.45
21:30 269 מחצית שנייה - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה 00
2.00 2.35 3.15
21:30 270 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
3.65 1.25 6.20
21:30 271 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
2.60 1.20
21:30 272 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
1.70 2.60 3.65
21:30 273 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
2.50 2.35 2.20
21:30 274 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
21:30 275 יותר קרנות עם יתרון - גורניק/לכיה גדנסק(1.5+) פולנית ראשונה 00
1.65 1.65
21:30 276 הראשונה ל-3 קרנות - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה S,D
1.30 20.00 2.35
21:30 277 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה 00
2.75 3.00 1.85
21:30 278 שער ראשון במשחק - גורניק/לכיה גדנסק פולנית ראשונה 00
1.50 9.00 2.05
22:00 279 צלייה - רודאר סלובנית ראשונה S,D
1.15 4.15 7.50
22:00 280 צלייה - רודאר(1+) סלובנית ראשונה 00
1.50 3.35 3.40
22:00 281 סך הכל שערים(2-3) - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה S,D
4.10 2.00 1.95
22:00 282 מעל/מתחת שערים(2.5) - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה 00
1.40 2.00
22:00 283 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה 00
2.05 1.45
22:00 284 מחצית ראשונה - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה 00
1.50 2.30 7.25
22:00 285 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה S,D
2.30 2.35 2.40
22:00 286 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה S,D
1.75 2.35 3.50
22:00 287 יותר קרנות עם יתרון - צלייה/רודאר(3.5+) סלובנית ראשונה 00
1.65 1.65
22:00 288 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה 00
2.65 3.25 1.80
22:00 289 שער ראשון במשחק - צלייה/רודאר סלובנית ראשונה 00
1.15 12.75 3.20
23:15 294 דפורטיבו אבש - בלננסש פורטוגלית ראשונה S,D
2.60 2.60 2.10
23:15 295 דפורטיבו אבש(1+) - בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
1.40 3.30 4.10
23:15 296 סך הכל שערים(2-3) - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה S,D
2.50 1.75 3.20
23:15 297 מעל/מתחת שערים(2.5) - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
1.95 1.45
23:15 298 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
2.80 1.20
23:15 299 מחצית ראשונה - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
3.20 1.75 2.70
23:15 300 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה S,D
2.80 2.35 2.00
23:15 301 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה S,D
1.90 2.35 3.05
23:15 302 יותר קרנות עם יתרון - דפורטיבו אבש(0.5+)/בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
1.65 1.65
23:15 303 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
2.90 2.75 1.90
23:15 304 שער ראשון במשחק - דפורטיבו אבש/בלננסש פורטוגלית ראשונה 00
1.95 6.00 1.70