כתבות ספורט
שוב הופסק משחק בהולנד בגלל אותה הסיבה
1:12 דקות