כתבות ספורט
האוהד שפרץ למגרש כדי לגנוב את דגל הקרן
2:10 דקות