ליגת אורביט (תיכונים)
64:72 לתיכון בן צבי קרית אונו על גבעתיים
4:00 דקות