כתבות ספורט
באלטולי נוחת בטורקיה ומקתבל בטירוף מוחלט
0:28 דקות · 1,604 צפיות