כדורסל
מכללות: גונזגה עם 65:83 מול קרייגטון
2:24 דקות