כדורסל
מכללות: גונזגה בתצוגת נ.ב.א מנצחת 71:87
2:46 דקות