ליגת אורביט (תיכונים)
גבעת ברנר מנצחים את תיכון חדש 28:48
2:25 דקות