ליגת אורביט (תיכונים)
תצוגת תכלית: 19:63 לגימנסיה נגד היובל
3:19 דקות