ספורט מוטורי
סיכום התחרות מיפן מסבב הרדבול "AirRace"
3:25 דקות