חדשות
פיאניג'אני: "מאוד מרגש להיות במעמד הזה"
3:11 דקות