ספורט ביזנס
מדוע מזלזלות הישראליות באירופה?
34:55 דקות