תקצירי כדורגל
גרמניה יכולה להישאר מושלמת
1:41 דקות