תקצירי נב' ישראל במוק' היורו
צפו בחלום היורו מתרחק עם 1:0 ליוון
5:15 דקות · 76,695 צפיות