זניט סנט פטרסבורג
רוטור וולגוגארד
  2 - 0   הסתיים