גרנאדה
אוססונה
  3 - 0   הסתיים
דרווין מאצ'יס שער (4)
דרווין מאצ'יס שער (28)
דימיטרי פולקייה שער (41)