פורטונה דיסלדורף
ורדר ברמן
  3 - 1   הסתיים
רואן הנינגס שער (36)
קנאן קראמאן שער (52)
קאן אייהאן שער (64)
יוהאנס אגשטיין שער (47)