כדורגלן שהיה פעם בצמרת ודעך מאז שטייל בלא מעט קבוצות, קיבל אולטימטום חריף מאשתו שציוותה עליו לעזוב את הבית, לאחר שמאסה בהתנהלותו עם כספים שגררה אותם לחובות ענק...

הוא הספיק מאז להחליף מקצוע, אך עדיין בתמונת הכדורגל, כאשר השתדל בשנים האחרונות לא להסתבך.

לבני הזוג ילדים ולכן לא נפרט יותר מדי, אבל מדובר בזוג מוכר ואנחנו כולנו תקווה שהיא תמצא את הדרך לסלוח לו… לא נמשיך לדווח כי מדובר בדיני נפשות… והחברים מדווחים שהוא שבור ומסרב לעזוב את הבית.