האם הרפורמה בדרך לקריסה? מבחני התמיכה החדשים לחלוקת כספי התמיכה לספורט הישראלי זוכים לגל של ביקורת ציבורית קשה ורחבה. אחרי מסמך ההערות המפורט שהגיש הוועד האולימפי, גם המרכזים מתנגדים לכמה וכמה מהקריטריונים שהשתנו בעקבות הרפורמה שדרש שר התרבות והספורט חילי טרופר שהרעיון המרכזי שלה הוא לתגמל איגודים ואגודות על הצלחה.

מאחורי המכתב עומדים מנכ"ל מרכז הפועל, יורם אורנשטיין, ומנהלת אגף הספורט של מרכז הפועל ומי שהובילה עד לאחרונה את איגוד ההתעמלות, כנרת צדף. השניים דרשו לעצור את מבחני התמיכה החדשים, הזהירו מקריסת אגודות, טענו לאפליה על רקע מין וגיל בקריטריונים, ואף הביעו חשש מפגיעה באוטונומיה של הספורט בישראל.

לאחר המכתב ששלחו בוועד האולימפי עם הערות רבות על מבחני התמיכה החדשים, גם מרכז הפועל שלחו אמש (שלישי) למועצה הלאומית לספורט מכתב והתריעו: "כל תחולה מיידית של אמות המידה, תפר את אמון הציבור, תפגע בתפקוד היום-יומי של אגודות הספורט ותהווה עוול קשה למספר ענפים שעלול אף להוביל לסגירתם. פרסום מבחני התמיכה בשלב זה של שנת הכספים לציבור, ובפרט לאגודות הספורט, והרצון להחילם באופן מיידי מלווה בטעם לפגם. יש לציין כי בניגוד לנוהג העבר, הפעם אין הדרגתיות ובניית מנגנוני הגנה ממשיים שימנעו קריסת אגודות ספורט שיינזקו והדבר צורם".

לינוי אשרם וחילי טרופר (איציק בלניצקי)לינוי אשרם וחילי טרופר (איציק בלניצקי)

בהפועל הדגישו כי מעמדן של האגודות בסכנה: "מבחני התמיכה מעניקים יתרון יחסי לאיגודי הספורט, בעיקר בנושא ההגנות שהם מחילים על איגודי הספורט בשיעור מסוים אל מול הגנה פחותה בשיעור האחוזים על אגודות הספורט. ללא אגודות הספורט אין זכות קיום לאיגודים. האיגוד בנוי על האגודות, ותחולה רטרוספקטיבית של מבחנים אלו על שנת הכספים הנוכחית תהווה גזר דין מוות לאגודות מסוימות". כדי למנוע זאת, בהפועל דרשו "להשוות את ההגנה הניתנת לאיגודי הספורט גם לאגודות הספורט ואין להחיל את המבחנים על שנת התקציב 2021".

במכתב נמתחה ביקורת על גיבוש הקריטריונים החדשים: "בעבר הוועדות זימנו את נציגי האיגודים והאגודות, ושמעו את אשר ליבם. יש הרגשה של התעלמות מוחלטת והדרת אנשי השטח. יש לעצור את מבחני התמיכה על מנת לבדוק את היתכנות הביצוע וההשלכות השינויים המהותיים שנעשו במבחנים בעיקר בנושא תנאי הסף, קביעת הניקוד וההיבט המקצועי בניהול איגודים ואגודות".

בנוגע לתנאי הסף לתקצוב אגודה בספורט האישי, נרשמה הערה שלמעשה מתנגדת לאסטרטגיה של השר טרופר לתגמל על סמך הצלחה: "החמרה בתנאי הסף ודרישה של הישגיות כתנאי סף מהווה פגיעה קשה ומקצועית בעיקר על הקמת אגודות חדשות. בפגישות עם נציגי המשרד סוכם כי סעיף זה ימחק. אנו לא רוצים למצוא את עצמנו במצב שבו ספורטאים צעירים נשלחים לאליפויות כצאן לטבח רק על מנת שהאגודה שלהם תקבל הקצבות. זה לא מקצועי לדרוש זאת".

חילי טרופר (איציק בלניצקי)חילי טרופר (איציק בלניצקי)

בנוסף, נטען לאפליה על רקע מין וגיל בקריטריונים לחלוקת הכספים: "בניית טבלה המנקדת ספורטאים בצורה מודולרית ללא קשר לענף בו הם מתחרים, מעמידה אותנו בנקודה בה למשל האתלטית הבכירה של ישראל, בשל גילה, מעניקה לאיגוד או אגודה ניקוד פחות בשל היותה מעל גיל 30, זאת למרות ההישגים והמקצוענות בה היא מתאמנת ומתחרה. ישנם ענפי בהם גיל השיא מהווה גיל הפרישה של ענף אחר. טבלת הגילאים מעבר להיותה פוגעת ומפלה, אינה מקצועית, אינה עניינית ואין שום זיקה בין הניקוד בתוכה לבין מה שקורה בשטח. אנו מבקשים כתיבה מחודשת  של הטבלה והתאמתה לענפים והסרת העיוותים".

בהפועל אף ציינו כי "מבחני התמיכה אינם מציגים תמונה ברורה מגמתית של קידום ספורט נשים, אין התייחסות פרטנית למצב הליגות בענפים הקבוצתיים, אין מקדם אמיתי ממשי עם חשיבה לתגמול איגודים ואגודות לקדם ספורט נשים, יש פגיעה בתקצוב הנשים כתוצאה מספירת ליגות כהשוואה לגברים על בסיס ניקוד למספר הליגות. מצריך חשיבה מחדש".

בדומה לדעת הוועד האולימפי, גם במרכז הפועל לא אהבו את הסעיף שהוכנס ברגע האחרון למבחני התמיכה, לפיו תהיה סמכות לוועדת התמיכות לחלק עד 10% מהסכום הכולל של כספי התמיכה שלא על-פי אמות המידה: "לתכנית המאמנים אשר היה אמור להיות מוקצה סכום גבוה ביותר, נאמר לאנשי השטח כי למשרד אין כסף, והנה המשרד מצא לעצמו דרך לייצר מנגנון פיצוי לאיגודי הספורט ושוב התעלם ממצוקת האגודות. אין סיבה שסעיף זה יישאר בעוד שתוכנית המאמנים צומצמה בעשרות אחוזים. ואין סיבה ש-10% מסך התקציב, שזה סכום עצום, יהיו נתונים לשיקול דעת הוועדה. זוהי פרצה ומדרון חלקלק מסוכן לספורט הישראלי".

בנוסף, וזה אולי הסעיף החשוב ביותר והמסוכן ביותר, במרכז הפועל מזהירים את משרד התרבות והספורט מפגיעה באוטונומיה של הספורט: "מבחני התמיכה מעניקים למכון וינגייט בעקיפין את השליטה בכל הניהול המקצועי של הספורט התחרותי. בכל צומת חשוב יש התייעצות של היחידה לספורט הישגי - הכפופה למנכ"ל וינגייט, והיחידה לספורט נשים - הכפופה למנכ"ל וינגייט. מדובר בריכוזיות מסוכנת, ניגוד עניינים בו מצוי המכון אשר משכיר את מתקניו לאיגודי הספורט, והתעלמות מוחלטת מהגוף האמון על הכנת המשלחות למשחקים האולמפיים כגוף המקצועי העליון - הוועד האולימפי בישראל. כתיבת תכניות ואישורן חייבת להיעשות בתיאום עם הוועד האולימפי בישראל, לו צריך להיות מעמד מקצועי עליון והוא אמור להיות שותף בקביעת התכניות, יישומן וחלוקת ההקצבות. התערבות שלטונית בתכניות מקצועיות מהווה הפרה בוטה של האוטונומיה המוגנת בכללי הוועד האולימפי הבין-לאומי".

לסיכום, כתבו ראשי מרכז הפועל: "אנו מבקשים ממשרד הספורט לקיים דיון מעמיק בטרם קבלת ההערות לציבור, לזמן נציגי אגודות בכירות ואיגודים ולשמוע את זעקת השטח. הרציונל של המבחנים הינו מבורך, אבל ישנן עדיין כמה לקונות ועיוותים שיש לנסות לתקן בטרם יציאת הרפורמה החדשה. אנו מבקשים להופיע בשם מרכז הפועל בפני המועצה העליונה ולהציג את עמדתנו".