הממשלה אישרה אתמול (חמישי) את היוזמה של שר התרבות והספורט חילי טרופר להקמת ועדה ציבורית שתבחן את קידום ספורט הנשים בישראל. הוועדה תעבוד במשך כחצי שנה ותגבש מסקנות כדי לקבוע מדיניות חדשה בתחום, זאת לאחר שהמועצה שהייתה אחראית על כך בוטלה.

בוועדה הציבורית שתוקם בקרוב יהיו לא פחות מ-38 נציגים ובעלי תפקידים, זאת על מנת שניתן יהיה לקבל דעות מגוונות ורעיונות חדשים כיצד לפעול על מנת לקדם את ספורט הנשים בישראל. כעת ONE מציג כיצד תורכב הוועדה הציבורית שתוקם.

בוועדה יישבו נציגים מהספורט הישראלי: שני נציגים בעלי זיקה בתחום הספורט המייצגים קבוצות מיעוט, נציג המועצה להסדר ההימורים בספורט, שני נציגי הוועד האולימפי בישראל, נציג איגודי הספורט, נציג איגוד הכדורסל בישראל שימונה בהמלצת יו"ר האיגוד, נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל שימונה בהמלצת יו"ר ההתאחדות, נציגת מנהלת כדורסל הנשים שתמונה בהמלצת יו"ר המנהלת, מאמן לאומי (בהווה או בעבר) וחמש ספורטאיות (בהווה או בעבר).

חילי טרופר (מיכה בננו)חילי טרופר (מיכה בננו)

בנוסף, יישבו בה נבחרי ציבור ונציגים ממשרדי הממשלה, בהם שלושה נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספורט, ארבעה נציגי ציבור בעלי רקע בתחום החברתי-כלכלי, ראש מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט או נציגו, מנהלת המחלקה לספורט הנשים וספורט עממי במשרד התרבות והספורט, ראש אגף בכיר תקציבים ותכנון במשרד התרבות והספורט או נציגו, עובד משרד המשפטים שימונה בהמלצת שר המשפטים, עובד משרד האוצר שימונה בהמלצת שר האוצר, עובד משרד החינוך שימונה בהמלצת שרת החינוך, נציג מטעם הרשות לקידום מעמד האישה שימונה בהמלצת השרה לשוויון חברתי, מנכ”לית אתנה ונציג המרכז לשלטון מקומי.

כמו כן, בוועדה יופיעו נציג אקדמיה ומחקר בתחום הספורט, שלושה נציגים מתחום תקשורת הספורט, ובאפשרות השר חילי טרופר לצרף לוועדה עוד שני נציגים מהשלטון המקומי שהם נבחרי ציבור בעלי זיקה בתחום הספורט. בכל אופן, הוועדה תורכב מרוב נשי, והשר ימנה את יו”ר הוועדה שתהיה נציגת ציבור.

חדש! לחצו לכל הטבלאות והתוצאות מליגות הנוער והנערים בישראל