נגמרו המשחקים מבחינתה של ההתאחדות לכדורגל בכל הקשור לליגות הנמוכות בכדורגל. אחרי שאושר באופן סופי מתווה הבקרה התקציבית בליגה א', הקבוצות שירדו מהלאומית או שעלו מליגה ב' לליגה א' קיבלו במכתב הברכה והשיבוץ כי עליהן לסיים את כל ענייני הבוררות שמעל ראשם בכדי שרישומם בליגה א' יהיה כסדרו. יחד עם זאת, לאור פניות של קבוצות הכדורגל וכן של יושב ראש ועדת א'-ג', נתבקשה הרשות לבקרה תקציבית, לבקשת מנכ"ל ההתאחדות, להגיש תוכנית לבקרה לקבוצות ליגה א'.

התוכנית שהוגשה על ידי הבקרה, מציעה שלושה שלבים עיקריים, כאשר השלב השלישי והאחרון מטמיע בקרה תקציבית שדומה לליגות המקצועניות. מטרת הבקרה והפיקוח על קבוצות ליגה א' בשלב הראשון, היא להטמיע נהלים פיננסיים מתקדמים ולשפר את רמת ההתנהלות בליגה זו, תוך הכנת הקבוצות העולות בתום כל עונה לליגה לאומית. כמו כן, בשלב זה המטרה העיקרית תהיה איתור ומניעה של העסקת מאמנים או שחקנים שלא כחוק, ללא דיווח, ובשלבים הבאים שמירה ופיקוח על איזון תקציבי, איתור ומניעה של קשיים פיננסיים והבראת מצבן הכספי של הקבוצות במידת הצורך.

לאחר בחינת התוכנית והדיון שנערך בעניין בוועדת א'-ג', הוצע כי בעונת המשחקים הקרובה (2022/23) וכן בעונת המשחקים הבאה (2023/24) ייכנס לתוקפו השלב הראשון, שקובע כי הדרישות של הבקרה מהקבוצות יהיו: העברת אישור ניהול תקין בתוקף והחלת חובת אישור ניהול תקין לקבוצות להן אין אישור בתוקף החל מעונת המשחקים הקרובה, כתנאי להשתתפות במשחקי ליגה א'.

אורן חסון ובאסל סולימאן בכרמיאל (ההתאחדות לכדורגל)אורן חסון ובאסל סולימאן בכרמיאל (ההתאחדות לכדורגל)

יחד עם זאת, הקבוצות יצטרכו להעביר טופס דיווח על שכר כל השחקנים, המאמנים והצוות המקצועי. הדיווח יכלול: שם, ת.ז, תאריך תחילת חוזה, תאריך סיום חוזה, שכר לחודש, פרמיות, תוספות וסה"כ שכר צפוי לעונה. לסיכום, יועברו שלושה אישורי רו"ח במהלך בעונת משחקים בגין תשלומי השכר ועלויות סוציאליות.

בסוף העונה, המועדונים יעבירו טופס דיווח שכר שחקנים שיכלול עמודה נוספת של עלות שכר בפועל לעונה על פי דו"ח עלות, העברת דו"ח עלות שכר והעברת הגשת דו"ח כספי עונת, כשהדו"ח הראשון יצטרך להגיע להתאחדות לכדורגל כבר ב-22 ביולי הקרוב.

אנשי הכדורגל שהגיעו למפגש בכרמיאל (ההתאחדות לכדורגל)אנשי הכדורגל שהגיעו למפגש בכרמיאל (ההתאחדות לכדורגל)

ומה לגבי הבקרה שתתבצע? תהיה השוואת רשימת השחקנים שהתקבלה למול רשימת השחקנים המשתתפים בפועל במשחקים על מנת לאתר באם שחקנים משתתפים ללא חוזה או מועסקים ללא דיווח'’ תתקיים השוואה בין הדו"ח שהתקבל בתחילת העונה לבין ביצוע בפועל שייבחן בהתאם לדו"ח עלות שכר ודו"ח כספי, תיבחן יתרת ההתחייבויות בגין העובדים בדו"ח הכספי והערכת גובה השכר/מספר המשכורות שטרם שולמו וייבחנו וינותחו הדו"חות הכספיים.

בתוך כך, יו״ר ההתאחדות אורן חסון, יו”ר ועדת א'-ג' באסם סולימאן, חבר ההנהלה יניב נח והסמנכ״ל אמיר נבון מקיימים בשבועות האחרונים מפגשי שיח עם קבוצות הליגות החובבניות במחוזות השונים, זאת בניסיון להציג את השינויים ולהקשיב למצוקות, כולל עניין הבקרה. בשבוע שעבר, לצורך העניין, התקיים מפגש בעיר כרמיאל.

ריינה חוגגת עלייה לליגת העל
הגיבו ראשונים לכתבה הוספת תגובה