פסק בוררות מעניין ניתן לאחרונה על ידי עו"ד עמיאל תגר ביחס לשני שחקנים קטינים שביקשו להשתחרר ממכבי נתניה ולעבור לשחק בקבוצה אחרת. הבורר עמיאל קבע כי על כל אחד מהשחקנים לפצות את הקבוצה בכ-30 אלף שקל, וכמו כן קבע כי שכר טרחת הבורר בסך של 12,000 שקל בתוספת מע"מ יחולק בין הצדדים.

עוד כתב עו"ד עמיאל בין השאר בהחלטתו כי: "גם לגבי קטינים, השחרור נחשב להפרת ההסכם ע"י השחקן, והקבוצה זכאית לפיצויים בשל כך. דומה שזהו האיזון הראוי, ההוגן והמידתי בין הרצון לאפשר לקטינים חופש תנועה בין קבוצות שעצימותו גדלה ככל שגיל השחקן קטן יותר, למול האינטרס של הקבוצה להסתמך על ההסכם עם השחקן (או לקבל פיצוי על הפרתו). האינטרס של כלל השחקנים שקבוצות ירצו להתקשר איתם כדי להשקיע משאבים בקידומם והאינטרס הציבורי ליתן תוקף להסכמים".

עו"ד עמיאל תגר (יניב גונן)עו"ד עמיאל תגר (יניב גונן)

עוד המשיך וכתב על כך הבורר: "בחנתי את הנסיבות לגבי דרישת השחקנים לשחרור והגעתי לכלל מסקנה כי הם זכאים להשתחרר מהקבוצה וכנגד כך, הקבוצה זכאית לפיצוי בשל הפרת ההסכם על ידם". מכבי  נתניה עצמה טענה שעל כל אחד מהשחקנים לפצותה בסכום כולל של 200 אלף שקל, 150 אלף שקל בגין הפסד דמי השבחה (אם השחקנים היו נשארים עד לתום תקופת ההסכם) וסך נוסף של 50 אלף שקל בגין הנזק התדמיתי והספורטיבי שנגרם לקבוצה. אגב, בעקבות פסק הבוררות, אחד השחקנים הקטינים חזר השבוע למכבי נתניה וחתם על חוזה חדש לשלוש שנים נוספות.