תקדים, שהוא למעשה מהווה רעידת אדמה בחוזי השחקנים הקטינים. שחקנים קטינים שהיו קשורים בהסכם עם מכבי נתניה הגישו בקשה להסגר מכוח חוק הספורט. מעבר עד גיל 15 הוא "חופשי”, אך נתניה עמדה על הרגליים האחוריות וביקשה להשאיר את הקטינים אצלה.

יש כעת למעשה ויכוח מה גובר על מה - הוראת חוק הספורט בקשר לקטינים (כהוראות קוגנטיות, כלומר הוראות שלא ניתן לוותר עליהן), או ההסכם האישי של הקטין. טענה נוספת שהעלו השחקנים היא שגם אם הוראות חוק הספורט לא קוגנטיות, אז ממילא לפי חוק החוזים לא ניתן לכפות על שחקנים חוזה מסוג של "מתן שירות אישי".

הבורר, עו"ד עמיאל תגר, קיבל את טענות השחקנים ושחרר אותם למרות שהיו קשורים בהסכם תמורת פיצוי. המשמעות היא גדולה ורוחבית: שחקנים אשר נמצאים בהסכם בקבוצה יוכלו להשתחרר ככל והקבוצה תכפה עליהם את הוראות ההסכם (וזאת כנגד פיצוי, ככל שייקבע).

עו"ד עמיאל תגר (נעם מורנו)עו"ד עמיאל תגר (נעם מורנו)

זה למעשה מעמיד בסכנה מיידית את כל חוזי השחקנים הקטינים ומהווה רעידת אדמה בתחום. נתניה טענה בבוררות כי: "תום הלב של השחקנים נשלל עקב הצגת מצג שיקרי בפני ההתאחדות, בכך שציינו בטופס הודעת הקטין שאין חוזה תקף עם הקבוצה. אבות השחקנים טענו כי כך נאמר להם כשהתקשרו למשרדי ההתאחדות כדי לברר מה עליהם לעשות בעניין זה”.

הבורר תגר ציין כי: "אודה כי כששמעתי גרסה זו התקשיתי להאמין לה, שכן סברתי שאם נדרשת הצהרה כזו, מן הסתם מיוחס לה משקל בהליך הרישומי. ההתאחדות נשאלה לפשר הצורך לציין קיום הסכם תקף ולמשמעות על ההליך הרישומי מקום בו מציין שחקן כי הוא חתום תחת הסכם. ההתאחדות השיבה כי אין בציון קיום הסכם כדי למנוע את מעבר השחקן הקטין, לאור עמדתה כי "לא ניתן לכפות על שחקן, קל וחומר שחקן קטין, לשחק עבור קבוצה מסוימת. מכאן שגרסת האבות מתחזקת מבחינת המשקל שיש לתת לה. בכל אופן לא מצאתי בהתנהלות זו של השחקנים כדי להטיל צל כבד על תום ליבם ברצונם להשתחרר מהקבוצה (גם אם עיגלו קצוות בדרך לעשות כן)".

הבורר עו"ד עמיאל תגר (נעם מורנו)הבורר עו"ד עמיאל תגר (נעם מורנו)

עוד מציין הבורר בהחלטתו: "להבנתי, ולעניין זה מקובלת עלי עמדת ההתאחדות, כעת המדובר בקטינים, הרי שהרף אותו עליהם לעבור כדי להשתחרר ממחויבות חוזית נמוך יותר מאשר לגבי בגירים. ניתן לומר כי ככל שגיל השחקן נמוך יותר, הרף נמוך יותר. אין זה אומר שכל שחקן קטין שיבקש להשתחרר יענה בחיוב. תמיד העול על השחקן להראות כי הוא נהג בתום לב, כי איננו פועל באופורטוניזם ומתוך ניסיון לנצל הזדמנות וכי פעל באופן סביר כדי לאפשר את הישארותו בקבוצה. השחרור איננו אוטומטי כלל ועיקר, אלא  לאחר שקלא וטריא. בנוסף, קבלת בקשת השחקן להשתחרר מהקבוצה נחשבת הפרת הסכם ע"י השחקן, בגינה זכאית הקבוצה לפיצויים".

הבורר קבע כי הצדדים או שיגיעו להסכמה לגבי גובה הפיצוי או הסכמה כי המוסד למעמד השחקן יכריע בגובה הפיצוי. או בהעדר הסכמה, הפיצוי יקבע ע"י הבורר עמיאל. את מכבי נתניה מייצג בהליך עו"ד טל שגב, את ההתאחדות לכדורגל מייצגים עורכי הדין עמית פינס ואבישי איפרגן, ואת הקטינים עורכי הדין דוד בלודז וטל ספיבק.

עמית פינס (שחר גרוס)עמית פינס (שחר גרוס)

נתניה: “השחקנים מחויבים בפיצוי, המועדון מצר על האופן בו הם פעלו”

ממכבי נתניה נמסר בתגובה לדברים: "מכבי נתניה מבקשת לציין כי למרות אופן הצגת הדברים בכתבה, המוסד לבוררות קיבל את עמדת מכבי נתניה ונתן החלטה תקדימית בה נקבע כי למרות האמור בחוק הספורט, ולמרות שיש לשחקנים מתחת לגיל 15 זכות חוקית להשתחרר בחינם, ההסכם שנערך בין הצדדים בתוקף וגובר על הוראות חוק הספורט לעניין שחרור שחקנים. לכן נקבע כי על אף שחרורם (שלא באמצעות חוק הספורט), השחקנים מחויבים בפיצוי בגין הפרת ההסכם. המועדון מצר על האופן בו בחרו לפעול השחקנים, אך מאחל לשחקנים בהצלחה”.

מנכלית מכבי על יונתן כהן ותוכנית הרכש