שבוע אחרי שנבחרה הנהלה חדשה לאיגוד ההתעמלות, עמותת "נושיט יד לילדי אילת" הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הליך הבחירות, בדרישה לפסול אותן ולקיים בחירות חוזרות. התביעה הוגשה בהליך של המרצת פתיחה באמצעות עו"ד אמיר רוזנברג ועו"ד רם גליצה.

בתביעה נכתב כי "נפלו פגמים חמורים בהליך המכונה 'בחירות' להנהלת איגוד ההתעמלות: הבחירות התקיימו תוך פגיעה בחשאיותן ובסודיות ההצבעה, יצירת קולות הצבעה פיקטיביים וניפוח קולות ההצבעה האמיתיים, מינוי 'מנהל בחירות' המצוי בניגוד עניינים חמור תוך הסתרת עובדות אלה, מועמדים נגועים בניגודי עניינים מוחלטים, הפרת התקנון על ידי קביעת קולות הצבעה שלא על ידי האסיפה הכללית, היעדר נהלים באשר לסדרי ההצבעה והליכי שמירה על החשאיות, וקיום בחירות בהיעדר נהלי שמירה על חשאיות ואי ודאות מוחלטת לקיומה של חשאיות באמצעות הצבעה באפליקציה".

במסגרת התביעה, בית המשפט נדרש לדון גם בשאלת הקשר בין רשימת המועמדים להנהלה למרכזי הספורט. לפי הטענות, בהצגת המידע על המועמדים להנהלה טרם הבחירות לכאורה לא נכתבו אזכורים על שיוכם למרכזי הספורט: "הרשימה כוללת 11 מועמדים. די בעיון ברשימה זו בלבד ובהסתרה של הקשר של כל אחד מהם למרכזי הספורט כדי לפסול את הבחירות ולהוציא צו המורה כי חל איסור חמור שבחמורים על חבר הנהלה לכהן בתפקיד ניהולי במרכז ספורט, הן למחייתו והן לאינטרסים הפוליטיים שלו", כך נכתב בתביעה.

עו"ד אמיר רוזנברג (שחר גרוס)עו"ד אמיר רוזנברג (שחר גרוס)

בכתב התביעה צוינו שמות חברי ההנהלה, ונטען כי הם עובדים בשכר ומשמשים כבעלי תפקידים במרכזי הספורט של הפועל ומכבי: "על מנת שתהיה שליטה באיגודים השונים, אותם אנשים מכהנים מטעם מרכזי הפועל ומכבי באיגודים שונים. מרכז הפועל מעורב הן בעתיד הספורטיבי של הספורטאים עצמם והן בעתיד הספורטיבי של ה'מועדונים השונים' שהם בעלי זכות הצבעה".

בהקשר הזה טענה התובעת: "נוכח מציאות חמורה זו של שליטת מרכזי הספורט באיגודים באמצעות נציגיו בהנהלות האיגודים, הנחה רשם העמותות את האיגודים ובכלל זה את איגוד ההתעמלות להפסיק מיידית את מצב ניגודי העניינים האמור, לחדול משיטת יפויי הכוח בהצבעות בבחירות לוועד העמותה, ולמנוע ניגוד עניינים פסול בין תפקיד חבר הוועד כאשר זה מכהן גם בתפקיד ניהול בשכר או שלא בשכר במרכז ספורט לו הוא מחויב".

מעבר לכך, בדומה לעתירה שהוגשה טרם הבחירות לבית הדין העליון לספורט, גם הפעם נטען כי "מינוי מנהל הבחירות נעשה תוך אי גילוי נאות מצידו על ניגוד עניינים חמורים, על קשר לעמותות שהינן בעלות זכות הצבעה ועל קשר למועמדים להיבחר. עו"ד אייל פייבל ייצג את מרכז הפועל במשך שנים ומזוהה עימו", כך הודגש.

בנוסף, התובעת טוענת כי "באוגוסט 2020 נבחר פייבל לחבר בהנהלת איגוד הכדורעף. יחד עימו נבחרה ומכהנת רינה דור, המועמדת בבחירות שהוא מונה 'לנהל' אותן ולשמור על טוהרן. באותה הנהלה באיגוד הכדורעף, יחד עם פייבל ודור, מכהנת גם ג'ניה מורגובסקי כבעלת תפקיד בכיר בעמותת ההתעמלות האמנותית עירוני חולון וככזו היא בעלת זכות הצבעה בבחירות אותן ניהל. ניגוד העניינים הינו מובהק. בבוקר הם מקבלים החלטות, מסכימים על נושאים שונים לפי האינטרסים של כל אחד מהם באיגוד הכדורעף, ובערב פייבל מפקח על הבחירות להנהלת האיגוד שרינה דור עומדת בהן לבחירה ואחת המצביעות בבחירות היא עמותה בה חברה מורגובסקי. די בזהות מנהל הבחירות הנבחר בלבד כדי לבטל את ההליך בניהולו מכל וכל".

התביעה לבית המשפט מתייחסת גם לשיטת הבחירות עצמה. בתביעה נטען כי "כל בעלת זכות הצבעה באיגוד קיבלה ניקוד הצבעה של מנדטים שונה מרעותה. השיטה שנעשתה במסגרתה שימוש במספר המנדטים כתעודת זהות של המצביע נשמרה גם במסגרת ההצבעה האלקטרונית. האיגוד לא מסר למצביעים מידע על המערכת האלקטרונית באמצעותה תיערך ההצבעה, הוא לא הבהיר למי תהא נגישות למסד הנתונים המאוחסן באפליקציה או באיזו שיטה מאובטח המידע במסגרתה, וכך עלה החשש שלכל מי שתזדמן נגישות לאפליקציה, דוגמת מנהל הבחירות, בעת ספירת הקולות, ובכלל זה חברי הנהלה - ובמילים אחרות נציגי המרכזים, ייוודע מספר הנקודות המוענק על ידי בעל זכות ההצבעה לכל מועמד וכן תיוודע זהותו".

אילוסטרציה, למתעמלות אין קשר לכתבה (שחר גרוס)אילוסטרציה, למתעמלות אין קשר לכתבה (שחר גרוס)

כמו כן, בתביעה של עמותת ‘נושיט יד לילדי אילת’ אף נטען כי "הנהלת האיגוד סירבה להוציא נוהל המבהיר מה פשר אותה אפליקציית הצבעה, מי מקבל את הקולות, מי סופר אותם, איך הדבר נעשה, מה קורה בצעד השני. מאומה".

על הנוהל שהוצא על ידי האיגוד לפני הבחירות נאמר כי הוא "נוהל מטשטש ומעורפל", כאשר לטענת העותרת רשם העמותות קבע כי ניתן לקיים בחירות "בהצבעה 'אישית וחשאית באמצעי אלקטרוני'". לטענת העמותה התובעת, "בהליך הבחירות נפלו פגמים חמורים אשר הביאו לעריכת בחירות גלויות ובלתי סודיות וחשאיות". בתביעה גם נכתב כי "ההצבעה באסיפה הכללית בה התקיימו בחירות לוועד העמותה הייתה גלויה תוך הפרה בוטה של חובת החשאיות", ולכן לטענת התובעת לכאורה יש לפסול את ההליך. כמו כן נטען כי "קיום הליך בחירות, קל וחומר, בשיטה המיושמת לראשונה של הצבעה אלקטרונית, ללא פרסום נוהל מפורט למצביעים על אופן הצבעה המבטיח שמירת חשאיותה, הינו פסול".

כמו כן, בתביעה נטען כי "רק דקות לפני ההצבעה, כאשר האגודות על מסך הזום, הוצגה לפתע 'מצגת' איך מצביעים ועסקה רק באופן הטכני של ההצבעה. הנהלת האיגוד אסרה בנוסף על המצביעים לפצל את הקולות בין המנהלים ובכך לטשטש את זהות המצביע ותוכן הצבעתו. דבר זה אפשר לנפח את הקולות במעמד הספירה, כך שהם ינופחו ויוכפלו בניגוד לתקנון. הדבר יוצר עיוות מוחלט של הבחירות והכפלת קולות היא כמובן דבר אסור, זה מעוות את הפער בין העמותות השונות לטובת מי שהניקוד שלה גבוה יותר".

אילוסטרציה, למתעמלות אין קשר לכתבה (עמית שיסל)אילוסטרציה, למתעמלות אין קשר לכתבה (עמית שיסל)

בנוגע לכך הוסבר כי "מספר הקולות המקסימלי לכלל החברות בעלות זכות ההצבעה עמד על 3,321 קולות. בפועל הצביעו לפי ההצהרה במהלך הבחירות 89% מבעלי זכות ההצבעה, כלומר 2,955 קולות סה"כ לכלל העמותות. סך הקולות ש'נוצרו או נספרו' עומד על מעל 29,000 קולות. הכפלה פיקטיבית זו מבוצעת בהוראת ההנהלה לפיה על מנהל הבחירות להכפיל את הניקוד של כל עמותה ולייחס אותו לכל אחד מהמנהלים. 'ספירת' קולות ההצבעה באופן שמספר הקולות הנספר בפועל גבוה ממספר קולות ההצבעה האמיתי של כל עמותה - הכפלת קולות מלאכותית - הינו מעשה פסול, מנוגד לחוק ולתקנון, ולפיכך בחירות, שתוצאותיהן התקבלו כתוצאה מניקוד פיקטיבי של מספר הקולות האמיתי, בטלות ומבוטלות".

בעקבות זאת, התביעה דרשה בדחיפות מבית המשפט "להורות כי תוצאות הבחירות להנהלת איגוד ההתעמלות שנערכו ביום 17.11.2020 בטלות ומבוטלות וכי על האיגוד לקיים בחירות חוזרות להנהלה בתוך 30 ימים, או במועד אחר אותו יקבע בית המשפט, ובשינויים המתחייבים שיבטיחו את תקינותן, טוהרן וסודיותן של הבחירות". בנוסף, בית המשפט התבקש אף לבטל את החלטת בית הדין העליון לספורט שניתנה ב-9 בנובמבר, שדחתה את העתירה שהגישה העמותה טרם מועד הבחירות.

מאיגוד ההתעמלות נמסר בתגובה: "האיגוד נמצא בעיצומן של ההכנות לאליפות אירופה בהתעמלות אמנותית ומאחל לנבחרת ולספורטאיות הצלחה בתחרות. צר לנו שיש מי שבוחר שוב ושוב לנסות לפגוע באיגוד ממניעים זרים, פסולים, שאינם קשורים לענף ההתעמלות. אנו סמוכים ובטוחים כי בכל ערכאה משפטית יוצג האיגוד באור חיובי והדרך בה הוא נוהג תתברר שוב ושוב כדובקת בהוראות החוק”.

"כמו כן דווקא בתקופה שכזו היינו מצפים שאם אכן קיימת בעיה ממשית, אגודת ‘נושיט יד לילדי אילת’, תפעל בהתאם למטרות שלה ותפנה בשיח אמיתי ותסביר את העוול שהיא מרגישה שנעשה לה על מנת שננסה לסייע בעדה במקום לבזבז כספי ציבור. נשאיר את הסוגיה המשפטית לערכאות ולעורכי הדין ונמשיך לפעול במרץ כדי לקדם את הספורט ואת הנבחרות שלנו. בהזדמנות זו נרצה לברך את חברי ההנהלה החדשה שנבחרו כדין ונאחל להם קדנציה שקטה ורגועה, מלאה בהצלחות ורק בריאות".

תגובתו של מנהל הבחירות באיגוד ההתעמלות, עו"ד אייל פייבל, תובא לכשתתקבל.

אתר ספורט ONE ראשי תוצאות LIVE גליצ'ים
טקס הכרזת הכיכר והצבת האנדרטה ע"ש אבי רן