באיגוד השופטים ממשיך להיות לא שקט, וכעת אנו חושפים פרשה חדשה; שופטים קיבלו/לקחו ציוד אישי שסופק להם והחליפו אותו בחברת ההלבשה לטובת ציוד אישי לבני משפחה/חברים. בפרשה החדשה אף מעורב בכיר באיגוד השופטים שהחליף ציוד לטובת בחורה איתה היו לו יחסים אינטימיים.

מסתבר כי במחסן איגוד השופטים שוכב ציוד שככל הנראה אף אחד לא יודע בדיוק את ההיקף שלו, כאשר גם יש את הציוד שמקבל כל שופט. ל-ONE נודע כי אף אחד לא יודע מה בדיוק היקף הציוד שנלקח.

מסתבר כי שופטים נעזרו באיש קשר, שופט עד לא מכבר, שהיו לו קשרים טובים בחברת אדידס לשם הוא לקח את הציוד והחליף להם אותו לטובת פריטים אישים.

אחד המעורבים בפרשה חשף בפני ONE התכתבויות עם בכיר באיגוד השופטים לו הוא החליף ציוד. אותו בכיר ביקש להחליף ציוד בשביל בחורה איתה הוא היה ביחסים אינטימיים.

באיגוד השופטים לא ידעו כלום על הפרשה החדשה ולא היו מודעים מה קורה להם בתוך הבית.

רתם קמר ועופר עיני. מה יעשה היו"ר לפני שהוא הולך הביתה? (שחר גרוס)רתם קמר ועופר עיני. מה יעשה היו"ר לפני שהוא הולך הביתה? (שחר גרוס)

בעקבות פניית ONE להתאחדות לכדורגל, יריב טפר מנכ"ל איגוד השופטים כתב לשופטים מכתב בו הוא ציין כי “לאחרונה הובא לידיעתי כי במהלך התקופה בה סופק לכם ציוד שיפוט מסוג אדידס, לצרכי שיפוט ואימון, פנו מספר שופטים ועוזרי שופט לחנויות אדידס והחליפו הציוד שסופק להם לצרכים מקצועיים לציוד שונה ולעיתים אף החליפו הציוד למוצרים שונים אותם העבירו לבני משפחה/חברים".

טפר המשיך וציין: “הנני מבקש להבהיר, במיוחד לאור העובדה שאנו עוברים לספק ציוד חדש, חברת דיאדורה, כי חל איסור מוחלט להשתמש ו/או להחליף ו/או לסחור בציוד השיפוט והאימון המסופק לכם ולקבל בגינו מוצרים ו/או טובות הנאה ו/או תמורה כספית כלשהם". טפר הזהיר את השופטים: “אי עמידה באמור לעיל תגרור עמה נקיטת הליכים משמעתיים".

משום מה באיגוד השופטים הסתפקו במכתב אזהרה לשופטים, לא בדקו לעומק את העובדות, לא הקימו ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת עומק התופעה ונקיטת צעדים משמעתיים נגד המעורבים.

תגובת איגוד השופטים: "בעקבות הפנייה בנושא שהועברה אלינו על ידכם לפני כשבוע, נערך בירור וחודדו הנהלים. בבדיקה נמצא כי מספר מצומצם של שופטים ועוזרי שופטים בדרגים שונים, בהווה ובעבר, החליפו ציוד ספורט שקיבלו מנותנת החסות אדידס בציוד אחר, זאת באישור נותנת החסות, אבל ללא ידיעת האיגוד. כל מי שמקבל ציוד מאיגוד השופטים למטרות מקצועיות בלבד, נדרש לחתום כי אכן סופק לו הציוד, וכך נעשה. עם זאת, התברר כי בחלק מהמקרים נעשתה פנייה אישית לגורם כזה או אחר בקרב נותנת החסות, וחלק מהציוד, כאמור, הוחלף. כאמור, בעקבות פנייתכם ולאחר הבדיקה, הוציא מנכ"ל האיגוד, יריב טפר, מכתב חד משמעי לכל בעלי התפקיד כי חל איסור חמור ליצור כל קשר אישי עם נותנת החסות לטובת החלפת ציוד ומעתה כל בקשה לשינוי חייבת להישלח בכתב למנהל האזור הרלוונטי ולמזכירת האיגוד. כמו כן הובהר במכתב כי אי עמידה בכללים תוביל לנקיטה בצעדים משמעתיים".