עכשיו זה רשמי. יממה אחרי שהבאנו לכם ב-ONE את ההסבר המפורט על המתווה שמתכוונת להציג פיפ”א כדי להתמודד עם משבר הקורונה והשלכותיו, הוא אושר הערב (שלישי) על ידי ארגון הכדורגל העולמי. 

בכל הנוגע לחוזי השחקנים המסתיימים בתאריך בו הייתה אמורה העונה הנוכחית להסתיים, הוחלט כי אותם חוזים יוארכו עד לתאריך בו העונה תגיע לסיומה באופן פרקטי. כפועל יוצא מכך, גם חוזים שנחתמו לתחילת העונה הבאה, יכנסו לתוקפם רק כאשר היא תחל הלכה למעשה. 

בכל הנוגע לחלון ההעברות, פיפ"א תהיה גמישה ותאפשר להזיז את החלונות הרלוונטיים כך שיותאמו לסוף העונה הישנה ולתחילת העונה החדשה בכל ליגה. במקביל, הארגון ינסה להבטיח, במידת האפשר, רמת תיאום כוללת בין שלל הליגות.

בנוסף, הארגון קבע מספר סעיפים שישמשו אותו לקבוע במחלוקת בין שחקנים למועדונים אשר יגיעו לפתחו. במצב שכזה, יבדקו בפיפ”א האם המועדון עשה ככל שבאפשרותו כדי להגיע להסכם מול השחקן; מהו המצב הכלכלי בו מצוי המועדון; מהי המידתיות של כל התאמה חוזית עליה מדובר; הערכת הרווח הנקי של השחקן מהתאמת החוזה; האם המועדון התייחס לשחקן בצורה שווה והוגנת או לא.