בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דחה את הערעור של הפועל אשקלון על עונש הפחתת תשע נקודות ליגה טרם פתיחת העונה. המשמעות: העונש נותר על כנו ואשקלון עדיין נמצאת מתחת לקו האדום.

בהחלטה של אב בית הדין השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, עו”ד דוד יהב ועו”ד צבי בר נתן נכתב בין היתר: “לא מצאנו כל נימוקים משכנעים לקבת את העתירה. הננו ממליצים בפני ההתאחדות לכדורגל לפעול לתיקון התקנון, בדרך של קביעת מנגנון קבוע – הן למתן זכות שימוע והן למתן זכות ערעור – במקרה של צו פירוק הניתן נגד קבוצת כדורגל, ברוח הצעת ביה”ד במהלך הדיון”.

כזכור, למועדון הדרומי היו חובות בסך ארבעה מיליון שקלים, ומכיוון שלא יכלו להסדיר את הכסף בזמן החליט בית המשפט המחוזי בבאר שבע למנות מפרק זמני ולהוריד תשע נקודות ממאזן הקבוצה. בדיון הדרומיים טענו כי סנקציית הפחתת הנקודות היא שרירותית, אינה סבירה וחסרת בסיס, אך זה לא הספיק כדי לחולל שינוי.