עורך הדין תגר עמיאל, יושב ראש המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל, דחה בקשה לדיון נוסף של סוכן השחקנים דודו דהאן נגד קשרה של מכבי פתח תקווה, גידי קאניוק.

מדובר בבקשה לדיון נוסף על החלטתו של עורך הדין חנוך קינן, שדחה לפני כחצי שנה בפסק בוררות תביעה של דהאן נגד קאניוק על סך של כ-50 אלף דולר, לצד אחוזים על מכירתו.

באופן תקדימי דהאן הגיש בקשה לדיון נוסף בתיק, אך עו"ד עמיאל קיבל את גרסת קאניוק, באמצעות עו"ד אייל אברמוב, ודחה את בקשתו של סוכן השחקנים. בכך עו"ד תגר מנע יצירת תקדים של קבלת ערעור על ההחלטה הראשונה של הבורר.

דודו דהאן (משה חרמון)דודו דהאן (משה חרמון)

עו"ד עמיאל ציין בין השאר: "כשהגעתי למסקנה שלפיה נגוע ההסכם בין הצדדים, בהיותו מנוגד להוראות תקנוני ההתאחדות לכדורגל, בהעדר רכיב התמורה הכספית, והמסמך הנדרש, נמצאתי פטור מלהתייחס מעשית לשאר טענות התובע והנתבע, אף שנתתי עליהן את הדעת. משכך, מתאיין לטעמי תוקפו המשפטי של ההסכם, בהיותו חסר תנאים מהותיים".

עורך דין אייל אברמוב (איציק בלניצקי)עורך דין אייל אברמוב (איציק בלניצקי)

עו”ד עמיאל אף קבע כי דהאן ישלם לקאניוק 4,000 שקל בתוספת מע"מ כשכר טרחת עורך דין ובנוסף ישלם את שכר טרחת הבורר.