אחזקת הנבחרת הבוגרת, נוער ונשים, כולל שכר מאמנים ונסיעות לחו"ל עלו להתאחדות לכדורגל בשנת 2019 סך של 35.875 מיליון שקל, זאת לעומת סך של 27.540 מיליון שקל בשנת 2018. כך עולה מהדו"ח הכספי של ההתאחדות לכדורגל לשנת 2019 שיובא לאישור הנהלת ההתאחדות ביום שלישי הקרוב.

עבור ארגון משחקים בינלאומיים הוציאה ההתאחדות סך של 4.435 מיליון שקל לעומת סך של 2.266 מיליון שקל אשתקד. על בית הנבחרות בשפיים הוציאה ההתאחדות סך של 2.664 מיליון שקל.

שחקני נבחרת ישראל עד גיל 18 (נעם מורנו)שחקני נבחרת ישראל עד גיל 18 (נעם מורנו)

תקציב איגוד השופטים צמח לסך של 23.315 מיליון שקל לעומת סך של 21.399 מיליון שקל אשתקד. דמי השיפוט צמחו לסך של 11.004 מיליון שקל לעומת סך של 9.872 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2108 . דווקא על הביגוד ירדה ההוצאה ל-819 אלף שקל לעומת 1.148 מיליון שקל בתקופה המקבילה.  גם על הסעות ירדה ההוצאה לסך של 234 אלף שקל לעומת סך של 299 אלף שקל.

משכורות ונלוות צמחו לסך של 8.393 מיליון שקל לעומת סך של 7.584 מיליון שקל. ההוצאות המשפטיות של ההתאחדות לכדורגל צמחו לסך של 3.262 מיליון שקל לעומת סך של 1.386 מיליון שקל ב-2018 .

במסגרת ההכנסות, ההתאחדות קבלה ממועצת ההימורים ורשות הספורט סך של 22.556 מיליון שקל, מאופ"א סך של 23.271 מיליון שקל ופיפ"א 4.559 מיליון שקל.

שחקני נבחרת ישראל באימון (איציק בלניצקי)שחקני נבחרת ישראל באימון (איציק בלניצקי)

כמו כן, ההתאחדות רשמה הכנסה מקבוצות הכדורגל עבור העמלה בסך של 10% שהןמשלמות בגין מכירת כרטיסים ומנויים סך של 10.049 מיליון שקל לעומת סך של 9.611 מיליון שקל ב-2018. ההתאחדות רשמה הכנסה של 6.797 מיליון שקל בגין משחקים שאורגנו על ידי ההתאחדות.

בגין מיסים ודמי שיפוט רשמה ההתאחדות הכנסה של 15.709 מיליון  שקל, ממתן זיכיונות 4.709 מיליון שקל, זכויות שידור 13.911 מיליון שקל, מקורס מאמנים 302 אלף שקל, דמי שכירות 1.054 מיליון שקל, הכנסות אחרות 1.025 מיליון שקל. סך הכול 36.710 מיליון שקל.

רתם קמר. ניהול אחראי (אחמד מוררה)רתם קמר. ניהול אחראי (אחמד מוררה)

בשורה התחתונה ההתאחדות סיימה את 2019 עם עודף תפעולי של 2.234 מיליון שקל תוך ניהול אחראי של המנכ"ל רתם קמר שהקפיד שהיא לא תכנס לגירעונות.