בזמן שיו”ר איגוד הכדוריד טל לביא שב לכסאו, עשויה לצוץ בעיה חדשה איתה הוא ייאלץ להתמודד. ל-ONE הגיע מכתב של רשם העמותות שנשלח לאיגוד והוא עוסק בתוצאות הביקורת שנעשתה על ידי נציגי משרד המשפטים, בעקבות ביקורת העומק של החשב הכללי במשרד האוצר, שפורסמה לפני כשנה. לפי המכתב שנשלח בתחילת החודש, איגוד הכדוריד נדרש להיכנס לתוכנית לתיקון ליקויים עם ביקורת מעקב, כאשר הגורם שיבדוק ויפקח על פעילות האיגוד ימונה על ידי רשם העמותות.

המכתב נשלח על ידי ארז חי עזרא מרשות התאגידים והגיע בתחילת החודש לאיגוד הכדוריד, תוך שהוא חושף את הליקויים בהתנהלות שנעשתה בין כותלי האיגוד בעבר ודורש לתקן כמה דברים. על מנת לבדוק שזה אכן קורה, רשם העמותות דורש להציב גורם מטעמו שיפקח על תיקון הליקויים - ולא, האיגוד עלול לאבד את האישור לניהול התקין שניתן לו ל-2019.

מאיגוד הכדוריד נמסר בתגובה: “מדובר בהתכתבות שנעשתה בהמשך לדיונים בעקבות דו”ח ביקורת העומק של החשב מלפני כשנה. במהלך השנה האחרונה מתנהל דין ודברים בין האיגוד לרשם העמותות, כאשר מרבית הליקויים כבר תוקנו. עד ל-25 בחודש האיגוד נדרש להגיב על המכתב החדש וכך ייעשה. האיגוד פעל ופועל לתיקון הליקויים בצורה יסודית, ויודגש כי לאיגוד ניתן אישור ניהול תקין לאורך כל השנים, כולל לשנת 2019”.

טל לביא יו"ר איגוד הכדוריד (אחמד מוררה)טל לביא יו"ר איגוד הכדוריד (אחמד מוררה)

אמש (שלישי) התקיימה ישיבה באיגוד בעקבות המכתב, בה נכחו בין היתר סגן היו”ר דודי פלאח, היועץ המשפטי, רואה החשבון, המבקר ומבקר הפנים של האיגוד. גורמים באיגוד הביעו פליאה מכך שהיו”ר לא הופיע לישיבה: “מוזר מאוד שהוא לא הגיע. העניין מטופל בצורה היסודית ביותר, אבל העובדה היא שלישיבה המקצועית החשובה היו”ר לא טרח להגיע היא צורמת. אומנם היו”ר לא בקשר עם אף אחד מהאיגוד ולא בקשר, אבל האיגוד ימשיך בדרכו לפתור את העניין הזה”. 

יו”ר האיגוד, טל לביא, הגיב: “ענייני האיגוד מנוהלים באיגוד ולא באמצעי התקשורת. בחודש הקרוב מתוכננות שתי ישיבות הנהלה, אחת ב-18 במרץ ונוספת ב-8 באפריל”.

הטענות המרכזיות של רשם העמותות

לפי המכתב החדש שנשלח ועוסק בהתנהלות הכלכלית שנעשתה באיגוד הכדוריד, רשם העמותות מבקר את האיגוד על כך שבין היתר לא דווחו ולא נרשמו בספריו הכנסות כספים מפרשת “ישראל ביתנו” שהגיעו לאיגוד דרך מכון וינגייט, הוצאות ששולמו דרך מכון וינגייט וחוב כלפי מכון וינגייט. המבקר מטעם רשם העמותות כתב על כך: “נמצא כי אי גילוי העברת כספים ממפלגת ישראל ביתנו אל העמותה מעיד על הבקרה הפנימית הלקויה בעמותה, ולפיכך אין להסתמך על נאותות הנתונים בדו”חות הכספיים ובספרי הנהלת החשבונות בשנים 2012-2014. הביקורת מצאה שמנגנוני הבקרה הפנימיים של העמותה - ועדת ביקורת, מבקר פנים ורואה חשבון מבקר לא איתרו את הליקויים בספרים ובדו”חות הכספיים של העמותה”.

וינגייט (מכון וינגייט)וינגייט (מכון וינגייט)

באיגוד טענו מנגד, כך על פי המכתב, כי “במועד האירוע, הנהלת האיגוד לא הייתה מודעת לאישור והעברת החשבוניות למכון וינגייט ובעקבות כך הוקמה ועדת בדיקה. העמותה מסרה כי העמותה לא הייתה מודעת לכל נושא ההעברות הכספיות שנעשו ממשרד הספורט אל מכון וינגייט והחשבוניות אושרו על ידי יו”ר האיגוד לשעבר בלבד”.

לעומת זאת, טען המבקר, כי חוק העמותות מטיל על הוועד את האחריות להכנת הדו”חות הכספיים, ולכן הוא קבע: “הנהלת החשבונות של העמותה בשנים 2012-2014 הייתה לא תקינה ועולה חשש לפגיעה בנכסי העמותה שלא לשם קידום מטרותיה. ממצאים אלה מעלים חשש כי ועד העמותה פעל בניגוד לאחריותו ולא פיקח כנדרש על הפעילות החשבונאית”.

בעקבות זאת דרך מבקר רשם העמותות מהאיגוד לתקן כמה ליקויים בתחום הזה: “ועד העמותה וכן ועדת הביקורת יגבשו תוכנית עבודה מפורטת וישימה לביצוע בקרה ופיקוח על ההתנהלות הכספית של העמותה”. בנוסף, דרש כי “העמותה תגבש נוהל בדבר מינוי מורשי חתימה”.

חלק מהדו”ח עסק גם בדיווח על תשלום של 73,329 ש”ח לאדם בשם ש.ה, כחלק מהחשבוניות שהועברו לווינגייט. לפי הדו”ח, באיגוד הסבירו כי התשלום לש.ה נעשה משום שהוא “ניהל את הצוות המקצועי שתפעל את פרויקט 2024”.

הפרויקט החל ב-2012 ו-ועדת הבדיקה שבחנה את מינויו הסיקה כי “עצם מינויו היה ראוי לאור ניסיונו וקשריו, אולם סברה כי הליך המינוי היה לקוי, אופיין בחוסר שקיפות, לא יצא קול קורא לבחינת מועמדים נוספים, לא הוגדרה מהות התפקיד ולא נחתם הסכם העסקה מסודר. לטעמה של הוועדה, אין הלימה בין מה שביצע בפועל לבין מה שפירט בדו”ח על בסיסו שולמה התמורה. הוועדה העריכה את פעולותיו בסכום של 10,000 שקל פלוס מע”מ לכל היותר, עשרה אחוזים מהסכום ששולם לש.ה. ועדת הבדיקה המליצה להגיש תביעה כנגד ש.ה להשבת הכספים ששולמו לו בכפוף לשיקולי עלות-תועלת. על פניו, נפל פגם מהותי במינוי”.

בעקבות המקרה, האיגוד התבקש על ידי רשם העמותות להציג בפני רשם העמותות כיצד הוטמע נוהל מתוקן לגבי גיוס כוח אדם ולהשיב את למנהל הפרויקט כספים ששולמו לו שלא לצורך.

בנוסף, הדו”ח מתח ביקורת גם על ההתקשורת עם יו”ר האיגוד לשעבר, דורון שמחי, שכיהן בתפקיד מסוף שנת 2008 ועד לסוף 2015. “עוד בהיותו מכהן כיו”ר ועד העמותה, היה מעורב בהקמה וקידום פרויקט 2024. ביום 1/12/2015 (יום עזיבתו את תפקיד יו”ר האיגוד, א.מ) הוחלט להציע ליו”ר העמותה לנהל את פרויקט 2024 בכפוף להתפטרותו מהוועד המנהל. בהתאם למסמכי העמותה, החל ב-8/12/2015 את עבודתו כמנהל הפרויקט בשכר של 25,000 שקל לחודש ב-100 אחוז משרה. ביום 3/11/2017 עודכן שכרו ל-17,000 שקל.

דורון שמחי (אחמד מוררה)דורון שמחי (אחמד מוררה)

“ב-20/12/2017 המליצה ועדת הבדיקה להעמיד לשימוע לפני פיטורים את דורון שמחי מתפקידו כשכיר באיגוד, וזאת בשל אחריותו לליקוי הנוגע להעברת הכספים לש.ה”. למרות זאת, כך צוין בדו”ח, “העמותה לא פעלה להפסקת העסקתו והוא נותר בעל תפקיד בכיר בה. יתרה מכך, במאי 2018 חתמה העמותה על מסמך מתקן להסכם העסקה, לפיו המשך העסקתו עד ליום 31/1/2019”.

לפי ממצאי הבדיקה, “העמותה העסיקה את יו”ר הוועד לשעבר והרוח החיה בה בתפקיד בשכר גבוה מבלי שנערך הליך גיוס תחרותי או מבלי שהתקיים מכרז, כאשר ההחלטה התקבלה בדיון אסיפת העמותה, במהלכה מר שמחי התפטר מתפקידו כחבר ועד העמותה כדי למלא את תפקידו בשכר, תפקיד אותו יזם בכובעו כחבר ועד העמותה. בניגוד ההמלצות, החליטה העמותה להאריך את ההתקשרות עימו. כל אלה מעלים חשש כי העמותה פעלה שלא לטובת העמותה, תוך העסקת גורם שפגע בנכסיה”.

מתוך המכתב של רשם העמותות (מערכת ONE)מתוך המכתב של רשם העמותות (מערכת ONE)

ועדת הבדיקה דורשת כעת מהאיגוד למסור מידע באשר למי שעומד בראש הפרויקט כיום וכיצד התקבל לתפקידו, תוך שליחת הסכם העסקתו לוועדת הבדיקה של רשם העמותות. כמו כן, על העמותה להבהיר האם קיימת עדיין התקשרות עם דורון שמחי, בין אם כעובד באיגוד ובין אם כיועץ חיצוני. באיגוד הכדוריד הבהירו ל-ONE כי שמחי כבר אינו עובד האיגוד.

המבקרים ביקשו מהאיגוד להתייחס לכך שנהלי קליטה והעסקה של העובדים בו בשנים שעליהן בוצעה הביקורת, אין תיקי עובדים ואין פיקוח על שעות העבודה. האיגוד, בתגובה, מסר למבקרים כי תיקן את הליקויים, אך יחד עם זאת דורש כעת הדו”ח “לאמץ נוהל כוח אדם ושכר מתוקן הכולל הליך קיום מכרזים ולהעבירו לרשם” וכמו כן גם להיכנס לתוכנית לתיקון הליקויים כאמור.