במסגרת המכרז של ההתאחדות לכדורגל לבחירת משרד רואה חשבון שישמש כבקרה תקציבית החל מסוף העונה הנוכחית, עם תום מועד ההגשה הגיעו שלוש הצעות על ידי המשרדים הבאים: וקסלר, קודנצ'יק אנוך ושות' (יו"ר – מנחם וקסלר); ליאון, אורליצקי ושות' (יו"ר – קובי זליכה); בן דוד שלוי קופ ושות' (יו"ר - עובד בן דוד). 

כאמור, מי שהגיש מועמדות לתפקיד יו”ר הבקרה התקציבית מהמשרד של אורליצקי הוא אחיו של פרופסור ירון זליכה, קובי זליכה. בנוסף, נשיאות בית הדין בראשות נשיא בית הדין העליון, שופט בדימוס אמנון סטרשנוב, וחברי הנשיאות פרופסור מיגל דויטש ואסף הדסי, תתכנס ב-20 במרץ לבחון את ההצעות.

כזכור, ההתאחדות יצאה לפני מספר שבועות במכרז לבחירת משרד רואה חשבון שישמש כבקרה תקציבית החל מסוף העונה הנוכחית עם סעיפי ביטוח קשים במיוחד, שאחד מהם – להיות בין 20 המשרדים הגדולים בישראל.