המאזן הכספי של הפועל באר שבע לשנת 2018 הגיע לידי ONE וממנו עולים מספר ממצאים מעניינים ביותר, כשהמסקרן מכולם מלמד על כך שנכון לסוף 2018 ישנם שטרי הון בגובה של כ-148.5 מיליון ש”ח, אשר הושקעו מכיסה של אלונה ברקת. ב-2017 עמדו שטרי ההון על סך של כ-117 מיליון ש”ח, כך שבעצם נוצר גידול של 31.5 מיליון ש”ח בתוך שנה אחת בלבד, סכום גדול מאוד לכל הדעות.

הקבוצה של ברקת סיימה את 2018 עם הפסד כספי של כ-35 מיליון ש”ח לעומת הפסד של 2.374 מיליון ש”חב-2017.  ב-2016 הפסידה ב"ש סך של כ-19 מיליון ש”ח, משמע – בשלוש השנים שבין 2016-2018, הפסיד המועדון מבירת הנגב סך כולל של כ-56 מיליון ש”ח.

אתר ספורט ONE ראשי תוצאות LIVE גליצ'ים
האם המהפכה של ב"ש תסתיים באליפות?

סעיף מעניין אחר בדו"ח מציין כי: "בחודש פברואר 2019 נחתם הסכם שומה חלקי עם רשות המסים. הפסדי החברה שנוצרו בין השנים 2012-2016, תקופה שבה החברה הייתה חברה משפחתית, וההפסדים לצורכי מס שנוצרו בשנים 2012-2016 בסך כולל של כ-56 מיליון ש”ח, אשר נזקפו לבעל המניות יחזרו לחברה". 

סעיף 64 א' לפקודת רשות המסים מציין כי: "’רווחי חברת בית’, רווחים שמקורם בהכנסה החייבת של חברת הבית בשנות ההטבה, בתוספת הכנסתה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנוצרו בחברת הבית בשנות ההטבה ובהפחתת המס שחל על בעל המניה בשל הכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבת אותו". למעשה מדובר באי הכרה בקיזוז ההפסד שגרם לכאורה לברקת להוצאות מס נוספות היכולות להסתכם במיליוני שקלים. 

אלונה ברקת (מרטין גוטדאמק)אלונה ברקת (מרטין גוטדאמק)

לפי הדו"ח, במהלך השנים 2018 ו-2017, הנפיקה החברה שטרי הון לחברה של אלי ברקת אחזקות בע"מ, בעלה של אלונה, לתקופה של לא פחות מ-5 שנים בסך של כ-31.400 מיליון ש”ח וכ-7.765 מיליון ש”ח בהתאמה. סה"כ, 39.165 מיליון ש”ח. בנוסף, עולה עוד מהדוח כי החל מחודש ספטמבר 2011 ועד ה-31.12.18 הונפקו שטרי הון לסך כולל של 108.606 מיליון ש”ח.

עוד עולה מהדוח כי ב-31.1.2.18 הוצאה לחברה שומת ניכויים בסך של כ-1.263 מיליון ש”ח על ידי מס הכנסה בגין שנת המס 2013. ב"ש חולקת על טענת שלטונות המס לדרישה זו. היא הגישה ב-3.2.19 השגה על השומה שהוצאה.

שכר השחקנים: כ-49.5 מיליון שקל

מהדוח עולה כי שכר השחקנים ב-2018 צמח לסך של כ-49.5 מיליון ש”ח לעומת כ-44.4 מיליון ש”ח ב-2017 וכ-28.5 מיליון ש”ח ב-2016. משמע, בשנתיים צמח שכר השחקנים בבירת הנגב בכ-21 מיליון ש”ח. שכר המאמנים ב-2018 הסתכם לסך של כ-5.1 מיליון ש”ח לעומת 4.732 מיליון ש”ח ב-2017.

עמלות סוכנים ודמי שחרור שחקנים הסתכמו בכ-2.661 מיליון ש”ח לעומת 2.559 מיליון ש”ח אשתקד. על הוצאות רפואיות שילמה הקבוצה 424 אלף ש”ח, נסיעות לחו"ל למשחקים באירופה 785 אלף ש”ח, ביטוח 402 אלף ש”ח, עמלות הפצה למנויים וכרטיסים 2.561 מיליון ש”ח ועמלות הפצה למשחקים באירופה 593 אלף ש”ח. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות הסתכמו לסך של 3.525 מיליון ש”ח לעומת סך של 3.847 מיליון ש”ח ב-2107 .

שחקני הפועל ב"ש עם המדים החדשים (האינסטגרם הרשמי של הפועל ב"ש) (מערכת ONE)שחקני הפועל ב"ש עם המדים החדשים (האינסטגרם הרשמי של הפועל ב"ש) (מערכת ONE)

אי ההצלחה באירופה גרמה לירידה בהכנסות

ב-2018 ההכנסות של ב"ש בגין מכירת כרטיסים ומנויים בליגת העל זינקה. כאשר בגין מכירת מנויים ותאי צפייה היא רשמה הכנסה בסך של כ-17.5 מיליון ש”ח לעומת סך של 15.5 מיליון ש”ח אשתקד. בגין מכירת כרטיסים רשמה הקבוצה הכנסה של 3.124 מיליון ש”ח לעומת 3.235 מיליון ש”ח ב-2107.

אך לעומת זאת, ההכנסות ממכירת כרטיסים למשחקים באירופה בגלל חוסר ההצלחה ירדו לסך של 3.125 מיליון ש”ח לעומת 10.752 מיליון ש”ח אשתקד. סך הכל, ההכנסה הסתכמה בסך של 23.721 מיליון ש”ח לעומת 29.490 מיליון ש”ח אשתקד.

שחקני הפועל ב"ש מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ב"ש מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)

ההכנסות האחרות גם ירדו לסך של 36.558 מיליון ש”ח לעומת סך של 55.640 מיליון ש”ח אשתקד. הירידה הזו במספרים נוצרה עקב חוסר ההצלחה באירופה כשהמענקים מאופ"א הסתכמו ב-2018 לסך של 7.239 מיליון ש”ח בלבד לעומת סך של 29.868 מיליון ש”ח ב-2017, הפרש עצום.

סך הכול, בגין פרסום הכניסה ב"ש 5.393 מיליון ש”ח, כאשר בגין אימוץ, הספונסרית הראשית, חברת תדיראן, שילמה סך כולל של 1.996 מיליון ש”ח. עיריית ב"ש נתנה לקבוצה 3.557 מיליון ש”ח ובמכירת מוצרים בחנות הקבוצה גם נרשמה ירידה והמכירות הסתכמו לסך של 1.947 מיליון ש”ח לעומת 2.955 מיליון ש”ח אשתקד. בגין השאלה ורווח ממכירת שחקנים הכניסה ב"ש 4.585 מיליון ש”ח, לעומת 672 אלף ש”ח ב-2017 .