האלופות ומחזיקות גביע
גביעאלופהעונה
אנורתוזיס אומוניה ניקוסיה 20/21
א.א.ל. לימסולאפואל ניקוסיה18/19
א.א.ק. לרנקהאפואל ניקוסיה17/18
אפולון לימסולאפואל ניקוסיה16/17
אפולון לימסולאפואל ניקוסיה15/16
אפואל ניקוסיהאפואל ניקוסיה14/15
אפואל ניקוסיהא.א.לימסול13/14
אפולון לימסולאפואל ניקוסיה12/13
אומוניה ניקוסיהא.א.ל לימסול11/12
אומוניה ניקוסיהאפואל ניקוסיה10/11
אפולון לימסולאומוניה ניקוסיה09/10
אפופ קיניירס פייאסאפואל ניקוסיה08/09
אפואל ניקוסיהאנורתסיס פמגוסטה07/08
אנורתסיס פמגוסטהאפואל ניקוסיה06/07
אפואל ניקוסיהאפולון לימסול05/06
אומוניה ניקוסיהאנורתסיס פמגוסטה04/05
א.א.ק לרנקהאפואל ניקוסיה03/04
אנורתסיס פמגוסטהאומוניה ניקוסיה02/03
אנורתסיס פמגוסטהאפואל ניקוסיה01/02
אפולון לימסולאומוניה ניקוסיה00/01
אומוניה ניקוסיהאנורתסיס פמגוסטה99/00
אפואל ניקוסיהאנורתסיס פמגוסטה98/99
אנורתסיס פמגוסטהאנורתסיס פמגוסטה97/98
אפואל ניקוסיהאנורתסיס פמגוסטה96/97
אפואל ניקוסיהאפואל ניקוסיה95/96
אפואל ניקוסיהאנורתסיס פמגוסטה94/95
אומוניה ניקוסיהאפולון לימסול93/94
אפואל ניקוסיהאומוניה ניקוסיה92/93
אפולון לימסולאפואל ניקוסיה91/92
אומוניה ניקוסיהאפולון לימסול90/91
נאה סלמינהאפואל ניקוסיה89/90
א.א.ל לימסולאומוניה ניקוסיה88/89
אומוניה ניקוסיהפזופריקוס לרנקה87/88
א.א.ל לימסולאומוניה ניקוסיה86/87
אפולון לימסולאפואל ניקוסיה85/86
א.א.ל לימסולאומוניה ניקוסיה84/85
אפואל ניקוסיהאומוניה ניקוסיה83/84
אומוניה ניקוסיהאומוניה ניקוסיה82/83
אומוניה ניקוסיהאומוניה ניקוסיה81/82
אומוניה ניקוסיהאומוניה ניקוסיה80/81
אומוניה ניקוסיהאפואל ניקוסיה79/80