<< שני שלישי רביעי חמישי שישי
שני | 18/06/2018 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
15:00 6 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.80 3.15 4.15
15:00 7 שבדיה - דרום קוריאה(1+) מונדיאל, בית ו' S,D
3.30 3.10 1.60
15:00 8 שבדיה(1+) - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.30 3.30 5.65
15:00 9 שבדיה - דרום קוריאה(1+) מונדיאל, בית ו' 00
8.00 2.90 1.30
15:00 10 סך הכל שערים(2-3) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.25 1.75 3.75
15:00 11 מעל/מתחת שערים(2.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.25 1.30
15:00 12 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
3.20 1.15
15:00 13 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.30 1.30
15:00 14 מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.40 1.65 4.15
15:00 15 מחצית שנייה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.10 1.95 3.65
15:00 16 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
4.10 1.20 5.80
15:00 17 מעל/מתחת שערים (עד דקה 15) (0.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.65 1.20
15:00 18 מעל/מתחת (1) קרנות (15 דקות) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.75 2.70 3.25
15:00 19 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.95 2.40 2.85
15:00 20 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.50 2.80 3.75
15:00 21 יותר קרנות עם יתרון - שבדיה/דרום קוריאה(0.5+) מונדיאל, בית ו' S,D
1.60 1.65
15:00 22 קרן ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.55 78.00 1.70
15:00 23 קרן אחרונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.55 78.00 1.70
15:00 24 מעל/מתחת קרנות(10.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.10 1.30
15:00 25 מעל/מתחת קרנות(9.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.75 1.50
15:00 26 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.55 1.20
15:00 27 מעל/מתחת קרנות - שבדיה(4.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.55 1.75
15:00 28 מעל/מתחת קרנות - דרום קוריאה(3.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.45 1.90
15:00 29 הראשונה ל-3 קרנות - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.40 20.00 2.05
15:00 30 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.00 1.40
15:00 31 מעל/מתחת נבדלים (2.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.00 1.40
15:00 32 נבדל ראשון - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.80 6.00 1.90
15:00 33 חילוף ראשון - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.85 9.70 1.65
15:00 34 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.90 2.55 1.95
15:00 35 ארוע ראשון במשחק קרן/נבדל/שער - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.35 2.75 7.00
15:00 36 שער עד דקה 35? כן/לא - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.65 1.65
15:00 37 האם יבעט פנדל? - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.90 1.15
15:00 38 שער ראשון במשחק - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.60 4.55 2.35
15:00 39 שער אחרון במשחק - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.60 4.55 2.35
15:00 40 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.80 1.40
15:00 41 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.80 1.55
15:00 42 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
2.50 1.25
15:00 43 בעיטת פתיחה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S0
1.65 1.65
15:00 44 מרקוס ברג (שבדיה) - הונג מין סון (דרום קוריאה) מונדיאל, בית ו' S,D
3.50 1.30 4.40
15:00 45 אמיל פורסברג (שבדיה) - הי צ'אן הואנג (דרום קוריאה) מונדיאל, בית ו' 00
4.45 1.20 4.45
17:00 46 דינמו מינסק - ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
1.70 2.70 3.50
17:00 47 צ'יקורה - טורפדו קוטאיסי גיאורגית ראשונה S,D
2.25 2.70 2.30
18:00 48 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.35 14.75
18:00 49 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' S,D
1.30 3.65 4.85
18:00 50 בלגיה - פנמה(2+) מונדיאל, בית ז' 00
1.90 3.50 2.30
18:00 51 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' 00
2.90 2.40 2.00
18:00 52 סך הכל שערים(2-3) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
4.40 1.85 1.95
18:00 53 מעל/מתחת שערים(4.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
3.25 1.10
18:00 54 מעל/מתחת שערים(2.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.50 1.90
18:00 55 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
2.05 1.40
18:00 56 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.65 1.65
18:00 57 מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.40 2.30 9.25
18:00 58 מחצית שנייה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.30 2.70 9.00
18:00 59 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.45 1.30 14.00
18:00 60 מעל/מתחת שערים (עד דקה 15) (0.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.25 1.30
18:00 61 מעל/מתחת (1) קרנות (15 דקות) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.65 2.80 3.50
18:00 62 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.15 2.40 2.50
18:00 63 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.65 2.70 3.15
18:00 64 יותר קרנות עם יתרון - בלגיה/פנמה(4.5+) מונדיאל, בית ז' 00
1.40 1.85
18:00 65 קרן ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.15 70.00 2.75
18:00 66 קרן אחרונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.15 70.00 2.75
18:00 67 מעל/מתחת קרנות(10.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.80 1.45
18:00 68 מעל/מתחת קרנות(9.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.50 1.70
18:00 69 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
2.20 1.30
18:00 70 מעל/מתחת קרנות - בלגיה(6.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.40 2.00
18:00 71 מעל/מתחת קרנות - פנמה(2.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.70 1.60
18:00 72 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.45 1.90
18:00 73 מעל/מתחת נבדלים (2.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.65 1.65
18:00 74 נבדל ראשון - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.65 6.00 2.10
18:00 75 חילוף ראשון - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.80 9.50 1.70
18:00 76 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.55 3.20 1.85
18:00 77 ארוע ראשון במשחק קרן/נבדל/שער - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.40 2.85 5.40
18:00 78 שער עד דקה 24? כן/לא - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.65 1.65
18:00 79 האם יבעט פנדל? - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
2.60 1.20
18:00 80 שער ראשון במשחק - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.10 10.25 3.75
18:00 81 שער אחרון במשחק - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.10 10.25 3.75
18:00 82 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.90 1.35
18:00 83 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.40 2.05
18:00 84 בעיטת פתיחה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S0
1.65 1.65
18:00 85 אדן הזארד (בלגיה) - דריס מרטנס (בלגיה) מונדיאל, בית ז' S,D
2.65 1.70 3.20
18:00 86 מעל/מתחת שערים (1) - רומלו לוקאקו (בלגיה) מונדיאל, בית ז' S,D
3.00 2.55 1.80
18:45 87 פ.צ. גומל - סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 0D
1.80 2.45 3.50
18:50 88 ז'לגיריס קובנה - ריטאס וילנה(9.5+) סל - ליטא פלייאוף S,D
1.65 1.65
20:00 89 גאיס - דגרפורס שבדית שניה S,D
2.00 2.80 2.55
20:00 90 מעל/מתחת שערים(2.5) - גאיס/דגרפורס שבדית שניה 00
1.60 1.70
20:45 91 איסלוש - דינמו ברסט בלארוסית ראשונה 0D
4.10 2.75 1.55
21:00 92 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
9.00 4.30 1.30
21:00 93 טוניסיה(1+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.80 3.00 1.80
21:00 94 טוניסיה(2+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.55 3.35 3.30
21:00 95 טוניסיה(1+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.60 2.50 4.50
21:00 96 סך הכל שערים(2-3) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.95 1.75 2.70
21:00 97 מעל/מתחת שערים(2.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.85 1.50
21:00 98 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.65 1.25
21:00 99 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.05 1.40
21:00 100 מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
6.25 1.90 1.75
21:00 101 מחצית שנייה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
6.00 2.20 1.60
21:00 102 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
10.00 1.25 2.85
21:00 103 מעל/מתחת שערים (עד דקה 15) (0.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.45 1.25
21:00 104 מעל/מתחת (1) קרנות (15 דקות) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.65 2.80 3.50
21:00 105 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.20 2.45 2.40
21:00 106 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.55 2.75 3.40
21:00 107 יותר קרנות עם יתרון - טוניסיה(4.5+)/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.55 1.70
21:00 108 קרן ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.45 72.00 1.20
21:00 109 קרן אחרונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.45 72.00 1.20
21:00 110 מעל/מתחת קרנות(10.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.90 1.40
21:00 111 מעל/מתחת קרנות(9.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.60 1.60
21:00 112 מעל/מתחת קרנות(5.5) מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.35 1.30
21:00 113 מעל/מתחת קרנות - טוניסיה(3.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.00 1.40
21:00 114 מעל/מתחת קרנות - אנגליה(6.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.65 1.65
21:00 115 הראשונה ל-3 קרנות - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
3.25 30.00 1.10
21:00 116 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.70 1.60
21:00 117 מעל/מתחת נבדלים (2.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.00 1.40
21:00 118 נבדל ראשון - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.90 6.00 1.80
21:00 119 חילוף ראשון - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.80 9.50 1.70
21:00 120 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.65 2.80 1.90
21:00 121 ארוע ראשון במשחק קרן/נבדל/שער - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.35 2.85 6.30
21:00 122 שער עד דקה 29? כן/לא - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.65 1.65
21:00 123 האם יבעט פנדל? - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
2.90 1.15
21:00 124 שער ראשון במשחק - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
3.15 6.25 1.25
21:00 125 שער אחרון במשחק - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
3.15 6.25 1.25
21:00 126 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.90 1.35
21:00 127 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
3.80 1.10
21:00 128 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
1.50 1.85
21:00 129 בעיטת פתיחה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S0
1.65 1.65
21:00 130 דלה אלי (אנגליה) - ראחים סטרלינג (אנגליה) מונדיאל, בית ז' S,D
3.95 1.40 3.20
21:00 131 מעל/מתחת שערים (1) - הארי קיין (אנגליה) מונדיאל, בית ז' S,D
3.80 2.55 1.60
15:00 271 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.85 2.60 1.95
15:00 272 שער ראשון במשחק - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.55 4.90 2.30
18:00 273 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 274 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' S,D
1.30 3.65 4.85
18:00 275 בלגיה - פנמה(2+) מונדיאל, בית ז' 00
1.90 3.50 2.30
18:00 276 סך הכל שערים(2-3) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
4.40 1.85 1.95
18:00 277 מעל/מתחת שערים(2.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.50 1.90
18:00 279 מחצית שנייה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.30 2.70 9.75
18:00 280 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.15 2.40 2.50
18:00 281 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.65 2.70 3.15
18:00 282 יותר קרנות עם יתרון - בלגיה/פנמה(4.5+) מונדיאל, בית ז' 00
1.40 1.90
18:00 283 קרן ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.15 70.00 2.75
18:00 284 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.45 1.90
18:00 285 חילוף ראשון - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.80 9.50 1.70
18:00 286 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.55 3.15 1.85
18:00 287 שער ראשון במשחק - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.10 10.25 3.95
21:00 288 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
15:00 305 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.80 3.15 4.15
15:00 306 שבדיה - דרום קוריאה(1+) מונדיאל, בית ו' S,D
3.30 3.10 1.60
15:00 307 סך הכל שערים(2-3) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.25 1.75 3.75
15:00 308 מעל/מתחת שערים(2.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.10 1.35
15:00 309 מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.30 1.70 4.10
15:00 310 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.95 2.40 2.85
15:00 311 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.45 2.80 3.75
15:00 312 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.00 1.40
18:00 313 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 314 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' S,D
1.30 3.65 4.85
18:00 315 סך הכל שערים(2-3) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
4.40 1.85 1.95
18:00 316 מעל/מתחת שערים(2.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.50 1.90
18:00 317 מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.40 2.30 10.25
18:00 318 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.65 2.70 3.15
18:00 319 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.15 2.40 2.50
18:00 320 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.45 1.90
21:00 321 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 322 טוניסיה(1+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.80 3.00 1.80
21:00 323 סך הכל שערים(2-3) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.95 1.75 2.70
21:00 324 מעל/מתחת שערים(2.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.80 1.50
21:00 325 מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
6.25 1.95 1.75
21:00 326 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.20 2.45 2.40
15:00 326 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.80 3.15 4.15
15:00 327 שבדיה - דרום קוריאה(1+) מונדיאל, בית ו' S,D
3.30 3.10 1.60
21:00 327 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.55 2.75 3.40
21:00 328 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.70 1.60
15:00 328 סך הכל שערים(2-3) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.25 1.75 3.75
15:00 329 מעל/מתחת שערים(2.5) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.00 1.40
15:00 330 מחצית ראשונה - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.30 1.75 3.85
15:00 331 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.95 2.40 2.85
15:00 332 שער ראשון במשחק - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' 00
1.55 5.50 2.20
18:00 333 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 334 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' S,D
1.30 3.65 4.85
18:00 335 סך הכל שערים(2-3) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
3.80 1.85 2.10
18:00 336 מעל/מתחת שערים(2.5) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.50 1.85
18:00 337 מחצית ראשונה - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.40 2.30 10.50
18:00 338 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.15 2.40 2.50
18:00 339 שער ראשון במשחק - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' 00
1.10 10.00 4.05
21:00 340 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 341 טוניסיה(1+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.80 3.00 1.80
15:00 341 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 3.00 3.95
15:00 342 שבדיה - דרום קוריאה(1+) מונדיאל, בית ו' S,D
3.30 3.10 1.60
21:00 342 סך הכל שערים(2-3) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.95 1.75 2.70
21:00 343 מעל/מתחת שערים(2.5) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
1.80 1.55
15:00 343 סך הכל שערים(2-3) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.25 1.75 3.75
15:00 344 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.95 2.40 2.85
21:00 344 מחצית ראשונה - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
6.25 1.95 1.75
21:00 345 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.20 2.45 2.40
18:00 345 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 346 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' S,D
1.35 3.45 4.60
15:00 346 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 3.00 3.95
21:00 346 שער ראשון במשחק - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' 00
3.10 6.75 1.25
15:00 347 שבדיה - דרום קוריאה(1+) מונדיאל, בית ו' S,D
3.30 3.10 1.60
18:00 347 סך הכל שערים(2-3) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
3.80 1.85 2.10
18:00 348 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
2.15 2.40 2.50
15:00 348 סך הכל שערים(2-3) - שבדיה/דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
2.25 1.75 3.75
18:00 349 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
21:00 349 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 350 טוניסיה(1+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.80 3.00 1.80
18:00 350 בלגיה - פנמה(1+) מונדיאל, בית ז' S,D
1.35 3.45 4.60
18:00 351 סך הכל שערים(2-3) - בלגיה/פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
3.80 1.85 2.10
21:00 351 סך הכל שערים(2-3) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.95 1.75 2.70
21:00 352 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.20 2.45 2.40
21:00 352 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 353 טוניסיה(1+) - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.80 3.00 1.80
21:00 354 סך הכל שערים(2-3) - טוניסיה/אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
2.95 1.75 2.70
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.90 3.40
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.80 3.45
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.95 2.95 3.85
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.90 3.40
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.85 3.35
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.90 3.40
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.95 2.95 3.85
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.90 3.40
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.90 3.40
15:00 356 שבדיה - דרום קוריאה מונדיאל, בית ו' S,D
1.90 2.80 3.45
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.00 15.50
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.25 17.00
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.25 16.75
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.00 15.50
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 7.00 16.50
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.00 15.25
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.00 16.25
18:00 357 בלגיה - פנמה מונדיאל, בית ז' S,D
1.10 5.25 16.75
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
7.75 3.90 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.00 3.85 1.25
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
7.50 3.75 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.00 3.85 1.25
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
7.50 3.90 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.50 4.40 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
7.75 3.90 1.30
21:00 358 טוניסיה - אנגליה מונדיאל, בית ז' S,D
8.00 3.85 1.25