<< חמישי שישי שבת ראשון
חמישי | 21/06/2018 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
15:00 22 דנמרק - אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.80 3.20 4.10
15:00 23 דנמרק - אוסטרליה(1+) מונדיאל, בית ג' S,D
2.85 2.95 1.80
15:00 24 דנמרק - אוסטרליה(2+) מונדיאל, בית ג' 00
5.50 3.75 1.25
15:00 25 דנמרק - אוסטרליה(1+) מונדיאל, בית ג' 00
7.00 2.90 1.30
15:00 26 סך הכל שערים(2-3) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.55 1.75 3.15
15:00 27 מעל/מתחת שערים(2.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.95 1.45
15:00 28 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.80 1.20
15:00 29 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.05 1.40
15:00 30 מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.30 1.75 3.85
15:00 31 מחצית שנייה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.05 2.05 3.45
15:00 32 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
3.30 1.25 5.60
15:00 33 מעל/מתחת שערים (עד דקה 15) (0.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.45 1.25
15:00 34 מעל/מתחת קרנות (עד דקה 15) (1.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.00 1.40
15:00 35 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.10 2.40 2.60
15:00 36 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.70 2.55 3.35
15:00 37 יותר קרנות עם יתרון - דנמרק/אוסטרליה(1.5+) מונדיאל, בית ג' 00
1.50 1.85
15:00 38 קרן ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.35 76.00 2.00
15:00 39 קרן אחרונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.35 76.00 2.00
15:00 40 מעל/מתחת קרנות(10.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.95 1.35
15:00 41 מעל/מתחת קרנות(9.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.65 1.55
15:00 42 מעל/מתחת קרנות(4.5) מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.60 1.70
15:00 43 מעל/מתחת קרנות - דנמרק(5.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.65 1.65
15:00 44 מעל/מתחת קרנות - אוסטרליה(3.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.60 1.70
15:00 45 הראשונה ל-3 קרנות - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.25 30.00 2.40
15:00 46 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.80 1.50
15:00 47 מעל/מתחת נבדלים (2.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.90 1.45
15:00 48 נבדל ראשון - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.75 6.50 1.90
15:00 49 חילוף ראשון - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.80 9.50 1.70
15:00 50 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.80 2.75 1.90
15:00 51 ארוע ראשון במשחק קרן/נבדל/שער - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S0
1.35 2.80 6.60
15:00 52 שער עד דקה 32? כן/לא - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.65 1.65
15:00 53 האם יבעט פנדל? - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.45 1.25
15:00 54 שער ראשון במשחק - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.55 5.75 2.20
15:00 55 שער אחרון במשחק - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.55 5.75 2.20
15:00 56 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.65 1.55
15:00 57 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.00 1.45
15:00 58 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.75 1.20
15:00 59 בעיטת פתיחה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S0
1.65 1.65
15:00 60 ניקולאי יורגנסן (דנמרק) - רובי קרוז (אוסטרליה) מונדיאל, בית ג' 00
3.20 1.25 6.00
15:00 61 יוסוף פאולסן (דנמרק) - פיונה סיסטו (דנמרק) מונדיאל, בית ג' 00
4.50 1.20 4.50
15:00 62 מעל/מתחת שערים (1) - כריסטיאן אריקסן (דנמרק) מונדיאל, בית ג' S,D
6.70 2.75 1.30
17:30 63 קמי קינגס - רובאניימי פינית ראשונה S,D
2.95 2.75 1.80
17:30 64 קמי קינגס(1+) - רובאניימי פינית ראשונה 00
1.55 3.20 3.30
17:30 65 מעל/מתחת שערים(2.5) - קמי קינגס/רובאניימי פינית ראשונה 00
1.80 1.50
17:30 66 מחצית ראשונה - קמי קינגס/רובאניימי פינית ראשונה 00
3.55 1.85 2.30
17:30 67 מחצית שנייה - קמי קינגס/רובאניימי פינית ראשונה 00
3.20 2.15 2.10
17:30 68 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קמי קינגס/רובאניימי פינית ראשונה 00
2.75 2.85 1.85
18:00 69 לייפיה - ילגבה לטבית ראשונה S,D
1.30 3.55 5.25
18:00 70 לייפיה - ילגבה(1+) לטבית ראשונה 00
1.80 3.50 2.45
18:00 71 מעל/מתחת שערים(2.5) - לייפיה/ילגבה לטבית ראשונה 00
1.35 2.20
18:00 72 מחצית ראשונה - לייפיה/ילגבה לטבית ראשונה 00
1.60 2.35 5.00
18:00 73 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לייפיה/ילגבה לטבית ראשונה 00
2.55 3.30 1.80
18:00 74 צרפת - פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.40 4.10 6.55
18:00 75 צרפת - פרו(1+) מונדיאל, בית ג' S,D
1.90 3.25 2.40
18:00 76 צרפת - פרו(2+) מונדיאל, בית ג' 00
3.60 3.60 1.45
18:00 77 צרפת - פרו(1+) מונדיאל, בית ג' 00
3.75 2.65 1.65
18:00 78 סך הכל שערים(2-3) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
3.10 1.80 2.50
18:00 79 מעל/מתחת שערים(2.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.85 1.50
18:00 80 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
2.65 1.25
18:00 81 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
2.00 1.40
18:00 82 מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.90 1.85 5.00
18:00 83 מחצית שנייה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.75 2.15 4.65
18:00 84 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
3.05 1.25 8.50
18:00 85 מעל/מתחת שערים (עד דקה 15) (0.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
2.40 1.25
18:00 86 מעל/מתחת קרנות (עד דקה 15) (1.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.65 1.65
18:00 87 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
2.20 2.40 2.45
18:00 88 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.75 2.65 3.00
18:00 89 יותר קרנות עם יתרון - צרפת/פרו(2.5+) מונדיאל, בית ג' S,D
1.50 1.70
18:00 90 קרן ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.30 76.00 2.10
18:00 91 קרן אחרונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.30 76.00 2.10
18:00 92 מעל/מתחת קרנות(10.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.90 1.35
18:00 93 מעל/מתחת קרנות(9.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.60 1.60
18:00 94 מעל/מתחת קרנות(4.5) מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.55 1.75
18:00 95 מעל/מתחת קרנות - צרפת(5.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.65 1.65
18:00 96 מעל/מתחת קרנות - פרו(3.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.75 1.55
18:00 97 הראשונה ל-3 קרנות - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.20 30.00 2.60
18:00 98 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.65 1.65
18:00 99 מעל/מתחת נבדלים (2.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.80 1.50
18:00 100 נבדל ראשון - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.80 7.00 1.80
18:00 101 חילוף ראשון - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.80 9.50 1.70
18:00 102 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
2.70 2.85 1.90
18:00 103 ארוע ראשון במשחק קרן/נבדל/שער - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S0
1.40 2.90 5.25
18:00 104 שער עד דקה 27? כן/לא - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.65 1.65
18:00 105 האם יבעט פנדל? - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
2.25 1.30
18:00 106 שער ראשון במשחק - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.35 6.25 2.65
18:00 107 שער אחרון במשחק - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.35 6.25 2.65
18:00 108 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.70 1.45
18:00 109 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.70 1.60
18:00 110 בעיטת פתיחה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S0
1.65 1.65
18:00 111 קיליאן מבאפה (צרפת) - ג'פרסון פרפאן (פרו) מונדיאל, בית ג' 00
2.50 1.45 5.40
18:00 112 פול פוגבה (צרפת) - פאולו גררו (פרו) מונדיאל, בית ג' 00
4.20 1.20 4.80
18:00 113 מעל/מתחת שערים (1) - אנטואן גריזמן (צרפת) מונדיאל, בית ג' S,D
3.75 2.70 1.55
18:30 114 קפילן פלו - אספו פינית שלישית, בית ב' S,D
1.90 3.15 2.45
18:30 115 קפילן פלו - אספו(1+) פינית שלישית, בית ב' 00
3.35 3.45 1.50
18:30 116 מעל/מתחת שערים(2.5) - קפילן פלו/אספו פינית שלישית, בית ב' 00
1.50 1.85
18:30 117 מחצית ראשונה - קפילן פלו/אספו פינית שלישית, בית ב' 00
2.35 2.00 3.00
18:30 118 מחצית שנייה - קפילן פלו/אספו פינית שלישית, בית ב' 00
2.10 2.40 2.70
18:30 119 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קפילן פלו/אספו פינית שלישית, בית ב' 00
2.65 3.20 1.80
18:30 120 יקובסטדס בולקלאב - אס.ג'יי.קיי. אקטמיה פינית שלישית, בית ג' S,D
2.40 3.20 1.90
18:30 121 יקובסטדס בולקלאב - אס.ג'יי.קיי. אקטמיה(1+) פינית שלישית, בית ג' 00
4.55 3.55 1.30
18:30 122 מעל/מתחת שערים(2.5) - יקובסטדס בולקלאב/אס.ג'יי.קיי. אקטמיה פינית שלישית, בית ג' 00
1.50 1.85
18:30 123 מחצית ראשונה - יקובסטדס בולקלאב/אס.ג'יי.קיי. אקטמיה פינית שלישית, בית ג' 00
2.95 2.00 2.45
18:30 124 מחצית שנייה - יקובסטדס בולקלאב/אס.ג'יי.קיי. אקטמיה פינית שלישית, בית ג' 00
2.65 2.40 2.15
18:30 125 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - יקובסטדס בולקלאב/אס.ג'יי.קיי. אקטמיה פינית שלישית, בית ג' 00
2.65 3.25 1.75
18:30 126 קופו 98 - קוקולה פינית שלישית, בית ג' S,D
2.30 3.15 2.00
18:30 127 קופו 98 - קוקולה(1+) פינית שלישית, בית ג' 00
4.30 3.50 1.30
18:30 128 מעל/מתחת שערים(2.5) - קופו 98/קוקולה פינית שלישית, בית ג' 00
1.50 1.85
18:30 129 מחצית ראשונה - קופו 98/קוקולה פינית שלישית, בית ג' 00
2.80 2.00 2.55
18:30 130 מחצית שנייה - קופו 98/קוקולה פינית שלישית, בית ג' 00
2.55 2.35 2.30
18:30 131 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קופו 98/קוקולה פינית שלישית, בית ג' 00
2.65 3.20 1.80
20:00 132 ריגה - ונטספילס לטבית ראשונה S,D
2.00 2.75 2.55
20:00 133 ריגה - ונטספילס(1+) לטבית ראשונה 00
3.85 3.35 1.45
20:00 134 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריגה/ונטספילס לטבית ראשונה 00
1.80 1.50
20:00 135 מחצית ראשונה - ריגה/ונטספילס לטבית ראשונה 00
2.60 1.80 3.20
20:00 136 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ריגה/ונטספילס לטבית ראשונה 00
2.75 2.85 1.85
20:00 137 ורדאל - קולסטאד נורבגית רביעית, בית 5 00
1.75 3.90 2.40
20:00 138 מעל/מתחת שערים(2.5) - ורדאל/קולסטאד נורבגית רביעית, בית 5 00
1.20 2.80
20:00 139 אוטסיקטנס - ליונסקילה שבדית שלישית, דרום S,D
2.15 3.05 2.20
20:00 140 אוטסיקטנס - ליונסקילה(1+) שבדית שלישית, דרום 00
3.75 3.75 1.40
20:00 141 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוטסיקטנס/ליונסקילה שבדית שלישית, דרום 00
1.40 2.00
20:00 142 מחצית ראשונה - אוטסיקטנס/ליונסקילה שבדית שלישית, דרום 00
2.55 2.10 2.65
20:00 143 מחצית שנייה - אוטסיקטנס/ליונסקילה שבדית שלישית, דרום 00
2.35 2.40 2.45
20:00 144 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אוטסיקטנס/ליונסקילה שבדית שלישית, דרום 00
2.65 3.25 1.80
20:00 151 לינקופינג סיטי - קרלסלונדס שבדית שלישית, צפון S,D
1.35 3.35 4.90
20:00 152 לינקופינג סיטי - קרלסלונדס(1+) שבדית שלישית, צפון 00
2.00 3.15 2.30
20:00 153 מעל/מתחת שערים(2.5) - לינקופינג סיטי/קרלסלונדס שבדית שלישית, צפון 00
1.55 1.75
20:00 154 מחצית ראשונה - לינקופינג סיטי/קרלסלונדס שבדית שלישית, צפון 00
1.75 2.10 5.00
20:00 155 מחצית שנייה - לינקופינג סיטי/קרלסלונדס שבדית שלישית, צפון 00
1.60 2.40 4.80
20:00 156 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לינקופינג סיטי/קרלסלונדס שבדית שלישית, צפון 00
2.60 3.05 1.85
20:04 157 ואסטרס קיי.אפ. - פורוורד שבדית שלישית, צפון S,D
1.30 3.65 5.00
20:04 158 ואסטרס קיי.אפ. - פורוורד(1+) שבדית שלישית, צפון 00
1.85 3.25 2.50
20:04 159 מעל/מתחת שערים(2.5) - ואסטרס קיי.אפ./פורוורד שבדית שלישית, צפון 00
1.45 1.95
20:04 160 מחצית ראשונה - ואסטרס קיי.אפ./פורוורד שבדית שלישית, צפון 00
1.65 2.20 5.00
20:04 161 מחצית שנייה - ואסטרס קיי.אפ./פורוורד שבדית שלישית, צפון 00
1.50 2.55 4.90
20:04 162 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ואסטרס קיי.אפ./פורוורד שבדית שלישית, צפון 00
2.55 3.25 1.80
20:30 167 טינסט - טילרביין נורבגית רביעית, בית 5 00
1.75 3.90 2.40
20:30 168 מעל/מתחת שערים(2.5) - טינסט/טילרביין נורבגית רביעית, בית 5 00
1.25 2.40
20:30 169 סקובדה - טבאקרס שבדית שלישית, דרום S,D
1.90 3.05 2.50
20:30 170 סקובדה - טבאקרס(1+) שבדית שלישית, דרום 00
3.35 3.50 1.50
20:30 171 מעל/מתחת שערים(2.5) - סקובדה/טבאקרס שבדית שלישית, דרום 00
1.50 1.80
20:30 172 מחצית ראשונה - סקובדה/טבאקרס שבדית שלישית, דרום 00
2.35 2.00 3.00
20:30 173 מחצית שנייה - סקובדה/טבאקרס שבדית שלישית, דרום 00
2.15 2.35 2.75
20:30 174 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סקובדה/טבאקרס שבדית שלישית, דרום 00
2.65 3.15 1.80
21:00 175 ארגנטינה - קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.80 3.35 3.85
21:00 176 ארגנטינה - קרואטיה(1+) מונדיאל, בית ד' S,D
3.00 2.90 1.75
21:00 177 ארגנטינה(1+) - קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.15 4.20 7.00
21:00 178 ארגנטינה - קרואטיה(1+) מונדיאל, בית ד' 00
7.00 2.90 1.30
21:00 179 סך הכל שערים(2-3) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.70 1.75 2.95
21:00 180 מעל/מתחת שערים(2.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.85 1.50
21:00 181 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.70 1.20
21:00 182 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.00 1.40
21:00 183 מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.30 1.80 3.70
21:00 184 מחצית שנייה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.10 2.10 3.30
21:00 185 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
4.00 1.20 5.90
21:00 186 מעל/מתחת שערים (עד דקה 15) (0.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.40 1.20
21:00 187 מעל/מתחת קרנות (עד דקה 15) (1.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.70 1.60
21:00 188 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.40 2.30 2.35
21:00 189 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.75 2.65 3.00
21:00 190 יותר קרנות עם יתרון - ארגנטינה/קרואטיה(1.5+) מונדיאל, בית ד' 00
1.70 1.50
21:00 191 קרן ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.50 76.00 1.75
21:00 192 קרן אחרונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.50 76.00 1.75
21:00 193 מעל/מתחת קרנות(10.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.80 1.45
21:00 194 מעל/מתחת קרנות(9.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.50 1.70
21:00 195 מעל/מתחת קרנות(4.5) מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.55 1.75
21:00 196 מעל/מתחת קרנות - ארגנטינה(4.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.60 1.70
21:00 197 מעל/מתחת קרנות - קרואטיה(4.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.70 1.60
21:00 198 הראשונה ל-3 קרנות - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.55 30.00 1.75
21:00 199 מעל/מתחת נבדלים (3.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.70 1.60
21:00 200 מעל/מתחת נבדלים (1.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.65 1.65
21:00 201 נבדל ראשון - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.70 6.80 1.95
21:00 202 חילוף ראשון - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.75 9.50 1.75
21:00 203 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.80 2.75 1.90
21:00 204 ארוע ראשון במשחק קרן/נבדל/שער - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S0
1.35 2.80 6.50
21:00 205 שער עד דקה 29? כן/לא - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.65 1.65
21:00 206 האם יבעט פנדל? - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.25 1.30
21:00 207 שער ראשון במשחק - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.55 6.00 2.15
21:00 208 שער אחרון במשחק - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.55 6.00 2.15
21:00 209 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.60 1.60
21:00 210 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.05 1.40
21:00 211 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.80 1.20
21:00 212 בעיטת פתיחה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S0
1.65 1.65
21:00 213 קון אגוארו (ארגנטינה) - מריו מנדזוקיץ' (קרואטיה) מונדיאל, בית ד' 00
2.70 1.55 4.20
21:00 214 כריסטיאן פאבון (ארגנטינה) - אנדריי קראמריץ' (קרואטיה) מונדיאל, בית ד' 00
3.90 1.25 4.50
21:00 215 מעל/מתחת שערים (1) - ליונל מסי (ארגנטינה) מונדיאל, בית ד' S,D
5.00 2.50 1.55
21:30 216 האוקאר - פורטור איסלנדית שנייה S,D
2.05 3.10 2.30
21:30 217 האוקאר - פורטור(1+) איסלנדית שנייה 00
3.50 3.70 1.45
21:30 218 מעל/מתחת שערים(2.5) - האוקאר/פורטור איסלנדית שנייה 00
1.35 2.10
21:30 219 מחצית ראשונה - האוקאר/פורטור איסלנדית שנייה 00
2.45 2.10 2.70
21:30 220 מחצית שנייה - האוקאר/פורטור איסלנדית שנייה 00
2.25 2.45 2.50
21:30 221 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - האוקאר/פורטור איסלנדית שנייה 00
2.60 3.30 1.75
22:15 224 לייקניר רקיאוויק - סלפוס איסלנדית שנייה 0D
1.85 3.10 2.60
22:15 225 לייקניר רקיאוויק - סלפוס(1+) איסלנדית שנייה S,D
3.10 3.60 1.55
22:15 226 מעל/מתחת שערים(2.5) - לייקניר רקיאוויק/סלפוס איסלנדית שנייה 00
1.40 2.05
22:15 227 מחצית ראשונה - לייקניר רקיאוויק/סלפוס איסלנדית שנייה 00
2.20 2.10 2.95
22:15 228 מחצית שנייה - לייקניר רקיאוויק/סלפוס איסלנדית שנייה 00
2.05 2.45 2.75
22:15 229 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לייקניר רקיאוויק/סלפוס איסלנדית שנייה 00
2.60 3.25 1.80
00:00 244 בית לחם - ניו יורק רד בול ב' יונייטד סוקר ליג S,D
1.85 2.95 2.55
00:00 245 בית לחם - ניו יורק רד בול ב'(1+) יונייטד סוקר ליג 00
3.05 3.40 1.50
00:00 246 מעל/מתחת שערים(2.5) - בית לחם/ניו יורק רד בול ב' יונייטד סוקר ליג 00
1.45 1.95
00:00 247 מחצית ראשונה - בית לחם/ניו יורק רד בול ב' יונייטד סוקר ליג 00
2.20 2.00 2.95
01:30 248 או'היגינס - קולצ'גואה גביע צ'יליאני 0D
1.25 3.55 4.90
01:30 249 או'היגינס - קולצ'גואה(1+) גביע צ'יליאני 00
1.80 3.20 2.40
01:30 250 מעל/מתחת שערים(2.5) - או'היגינס/קולצ'גואה גביע צ'יליאני 00
1.40 2.00
02:00 251 די.סי. יונייטד - אורלנדו סיטי גביע ארה"ב S,D
1.65 3.00 3.00
02:00 252 די.סי. יונייטד - אורלנדו סיטי(1+) גביע ארה"ב 00
2.65 3.35 1.65
02:00 253 מעל/מתחת שערים(2.5) - די.סי. יונייטד/אורלנדו סיטי גביע ארה"ב 00
1.45 1.95
02:00 254 מחצית ראשונה - די.סי. יונייטד/אורלנדו סיטי גביע ארה"ב 00
2.05 2.05 3.30
02:00 255 לואיסוויל - נאשוויל גביע ארה"ב 0D
1.85 2.65 2.80
02:00 256 לואיסוויל - נאשוויל(1+) גביע ארה"ב 00
3.35 3.15 1.50
02:00 257 מעל/מתחת שערים(2.5) - לואיסוויל/נאשוויל גביע ארה"ב 00
1.85 1.50
02:05 258 וושינגטון נאשיונלס - בולטימור אוריולס בייסבול - MLB 00
1.30 2.25
02:05 259 ניו יורק יאנקיס - סיאטל מרינרס בייסבול - MLB 00
1.30 2.20
02:05 260 פיטסבורג פיראטס - מילווקי ברוארס בייסבול - MLB 00
1.80 1.55
02:30 261 אטלנטה יונייטד - שיקגו גביע ארה"ב S,D
1.50 3.10 3.45
02:30 262 אטלנטה יונייטד - שיקגו(1+) גביע ארה"ב 00
2.30 3.30 1.85
02:30 263 מעל/מתחת שערים(2.5) - אטלנטה יונייטד/שיקגו גביע ארה"ב 00
1.40 2.05
03:00 264 אוניון לה קלרה - מאגאיינס גביע צ'יליאני 0D
1.30 3.35 4.55
03:00 265 אוניון לה קלרה - מאגאיינס(1+) גביע צ'יליאני 00
1.90 3.20 2.25
03:00 266 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוניון לה קלרה/מאגאיינס גביע צ'יליאני 00
1.45 1.95
03:10 267 יוסטון אסטרוס - טמפה ביי רייס בייסבול - MLB 00
1.25 2.50
03:10 268 מינסוטה טווינס - בוסטון רד סוקס בייסבול - MLB 00
2.00 1.40
03:15 269 קנזס סיטי רויאלס - טקסס ריינג'רס בייסבול - MLB 00
1.65 1.65
03:40 270 קולרדו רוקיס - ניו יורק מטס בייסבול - MLB S,D
1.60 1.70
05:30 271 לוס אנג'לס אפ.סי - סקרמנטו גביע ארה"ב S,D
1.30 3.25 4.65
05:30 272 לוס אנג'לס אפ.סי - סקרמנטו(1+) גביע ארה"ב 00
1.90 3.20 2.25
05:30 273 מעל/מתחת שערים(2.5) - לוס אנג'לס אפ.סי/סקרמנטו גביע ארה"ב 00
1.45 1.90
15:00 274 דנמרק - אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.80 3.20 4.10
15:00 275 דנמרק - אוסטרליה(1+) מונדיאל, בית ג' S,D
2.85 2.95 1.80
15:00 276 סך הכל שערים(2-3) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.55 1.75 3.15
15:00 277 מעל/מתחת שערים(2.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.95 1.45
15:00 278 מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.30 1.75 3.85
15:00 279 מחצית שנייה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
2.05 2.05 3.45
15:00 280 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.10 2.40 2.60
15:00 281 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.70 2.55 3.35
15:00 282 יותר קרנות עם יתרון - דנמרק/אוסטרליה(1.5+) מונדיאל, בית ג' 00
1.50 1.85
15:00 283 קרן ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.35 76.00 2.00
15:00 284 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.80 1.50
15:00 285 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.80 2.75 1.90
15:00 286 חילוף ראשון - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.80 9.50 1.70
15:00 287 שער ראשון במשחק - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' 00
1.55 5.75 2.20
18:00 288 צרפת - פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.40 4.10 6.55
18:00 289 צרפת - פרו(1+) מונדיאל, בית ג' S,D
1.90 3.25 2.40
18:00 290 סך הכל שערים(2-3) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
3.10 1.80 2.50
18:00 291 מעל/מתחת שערים(2.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.85 1.50
18:00 292 מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.90 1.85 5.00
18:00 293 מחצית שנייה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.75 2.15 4.65
18:00 294 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
2.20 2.40 2.45
18:00 295 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.75 2.65 3.00
18:00 296 יותר קרנות עם יתרון - צרפת/פרו(2.5+) מונדיאל, בית ג' S,D
1.50 1.70
18:00 297 קרן ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.30 76.00 2.10
18:00 298 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.65 1.65
18:00 299 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
2.70 2.85 1.90
18:00 300 חילוף ראשון - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.80 9.50 1.70
18:00 301 שער ראשון במשחק - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' 00
1.35 6.25 2.65
21:00 302 ארגנטינה - קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.80 3.35 3.85
21:00 303 ארגנטינה - קרואטיה(1+) מונדיאל, בית ד' S,D
3.00 2.90 1.75
21:00 304 סך הכל שערים(2-3) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.70 1.75 2.95
21:00 305 מעל/מתחת שערים(2.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.85 1.50
21:00 306 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.40 2.30 2.35
21:00 307 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.75 2.65 3.00
21:00 308 יותר קרנות עם יתרון - ארגנטינה/קרואטיה(1.5+) מונדיאל, בית ד' 00
1.70 1.50
21:00 309 קרן ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.50 76.00 1.75
21:00 310 מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.30 1.80 3.70
21:00 311 מחצית שנייה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
2.10 2.10 3.30
21:00 312 מעל/מתחת נבדלים (3.5) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.70 1.60
21:00 313 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.80 2.75 1.90
21:00 314 חילוף ראשון - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.75 9.50 1.75
21:00 315 שער ראשון במשחק - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' 00
1.55 6.00 2.15
15:00 331 דנמרק - אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.70 3.30 4.50
15:00 332 דנמרק - אוסטרליה(1+) מונדיאל, בית ג' S,D
2.50 2.95 1.95
15:00 333 סך הכל שערים(2-3) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.55 1.75 3.15
15:00 334 מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.20 1.75 4.20
15:00 335 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
2.10 2.40 2.60
15:00 336 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דנמרק/אוסטרליה מונדיאל, בית ג' S,D
1.70 2.55 3.35
18:00 337 צרפת - פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.40 4.05 6.65
18:00 338 צרפת - פרו(1+) מונדיאל, בית ג' S,D
1.90 3.25 2.40
18:00 339 סך הכל שערים(2-3) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
3.10 1.80 2.50
18:00 340 מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.85 1.95 4.90
18:00 341 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
2.20 2.40 2.45
18:00 342 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - צרפת/פרו מונדיאל, בית ג' S,D
1.75 2.65 3.00
21:00 343 ארגנטינה - קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.80 3.35 3.85
21:00 344 ארגנטינה - קרואטיה(1+) מונדיאל, בית ד' S,D
3.00 2.90 1.75
21:00 345 סך הכל שערים(2-3) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.70 1.75 2.95
21:00 346 מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.25 1.80 3.75
21:00 347 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
2.40 2.30 2.35
21:00 348 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ארגנטינה/קרואטיה מונדיאל, בית ד' S,D
1.75 2.65 3.00