<< חמישי שישי שבת ראשון
חמישי | 19/07/2018 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
14:30 23 בייג'ינג קוגו - דליאן טרנסקנדנסה סינית שניה S,D
1.40 3.20 4.60
14:30 24 מעל/מתחת שערים(2.5) - בייג'ינג קוגו/דליאן טרנסקנדנסה סינית שניה 00
1.50 1.85
16:00 33 טובול קוסטנאי - סמטרדיה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.20 4.10 6.25
16:00 34 טובול קוסטנאי - סמטרדיה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 2.90 2.80
16:00 35 מעל/מתחת שערים(2.5) - טובול קוסטנאי/סמטרדיה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 1.80
16:00 36 מחצית ראשונה - טובול קוסטנאי/סמטרדיה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 2.15 6.50
16:00 37 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טובול קוסטנאי/סמטרדיה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.25 1.80
16:00 38 קיירט אלמאטי - אנגורדני(1+) מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.15 4.50 6.25
16:00 39 מעל/מתחת שערים(2.5) - קיירט אלמאטי/אנגורדני מוקדמות הליגה האירופית 00
1.10 3.15
16:00 40 מחצית ראשונה - קיירט אלמאטי/אנגורדני מוקדמות הליגה האירופית 00
1.20 3.05 10.25
16:00 41 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קיירט אלמאטי/אנגורדני מוקדמות הליגה האירופית 00
2.50 3.85 1.70
18:00 50 אירטיש פבלודאר - טראקיי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.20 4.15
18:00 51 אירטיש פבלודאר - טראקיי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.40 2.90 2.05
18:00 52 מעל/מתחת שערים(2.5) - אירטיש פבלודאר/טראקיי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 1.50
18:00 53 מחצית ראשונה - אירטיש פבלודאר/טראקיי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.95 1.85 4.80
18:00 54 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אירטיש פבלודאר/טראקיי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.95 1.85
18:00 55 גנדסאר קאפאן - לך פוזנן מוקדמות הליגה האירופית S,D
5.25 3.35 1.30
18:00 56 גנדסאר קאפאן(1+) - לך פוזנן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.35 3.35 1.90
18:00 57 מעל/מתחת שערים(2.5) - גנדסאר קאפאן/לך פוזנן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.45 1.90
18:00 58 מחצית ראשונה - גנדסאר קאפאן/לך פוזנן מוקדמות הליגה האירופית 00
5.25 2.20 1.65
18:00 59 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גנדסאר קאפאן/לך פוזנן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.10 1.85
18:00 60 דינמו מינסק - דרי סיטי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.15 4.10 7.25
18:00 61 דינמו מינסק - דרי סיטי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 3.10 3.35
18:00 62 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו מינסק/דרי סיטי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 1.80
18:00 63 מחצית ראשונה - דינמו מינסק/דרי סיטי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 2.15 7.50
18:00 64 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו מינסק/דרי סיטי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.20 1.80
18:00 65 לאקי - אנורת'וסיס פמגוסטה מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.85 2.85 1.80
18:00 66 לאקי(1+) - אנורת'וסיס פמגוסטה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 3.25 3.30
18:00 67 מעל/מתחת שערים(2.5) - לאקי/אנורת'וסיס פמגוסטה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 1.55
18:00 68 מחצית ראשונה - לאקי/אנורת'וסיס פמגוסטה מוקדמות הליגה האירופית 00
3.40 1.85 2.30
18:00 69 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לאקי/אנורת'וסיס פמגוסטה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.95 1.85
18:00 70 קונסטנצה - ראסינג יוניון לוקסמבורג(1+) מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.15 4.10
18:00 71 מעל/מתחת שערים(2.5) - קונסטנצה/ראסינג יוניון לוקסמבורג מוקדמות הליגה האירופית 00
1.45 1.90
18:00 72 מחצית ראשונה - קונסטנצה/ראסינג יוניון לוקסמבורג מוקדמות הליגה האירופית 00
1.45 2.25 8.25
18:00 73 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קונסטנצה/ראסינג יוניון לוקסמבורג מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.40 1.75
18:30 74 פינלנד - נורבגיה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א S,D
2.75 3.00 1.80
18:30 75 פינלנד(1+) - נורבגיה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א 00
1.55 3.45 3.10
18:30 76 מעל/מתחת שערים(2.5) - פינלנד/נורבגיה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א 00
1.50 1.85
18:30 77 מחצית ראשונה - פינלנד/נורבגיה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א 00
3.15 2.00 2.20
19:00 84 גזירה - רדניצקי מוקדמות הליגה האירופית S,D
3.65 3.20 1.50
19:00 85 גזירה - רדניצקי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
7.00 4.60 1.10
19:00 86 מעל/מתחת שערים(2.5) - גזירה/רדניצקי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.00
19:00 87 מחצית ראשונה - גזירה/רדניצקי מוקדמות הליגה האירופית 00
3.85 2.15 1.90
19:00 88 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גזירה/רדניצקי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.20 1.80
19:00 89 מולדה - גלנבון מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.10 4.85 7.75
19:00 90 מולדה - גלנבון(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 3.25 3.65
19:00 91 מעל/מתחת שערים(2.5) - מולדה/גלנבון מוקדמות הליגה האירופית 00
1.30 2.20
19:00 92 מחצית ראשונה - מולדה/גלנבון מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.45 7.75
19:00 93 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מולדה/גלנבון מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.50 1.75
19:00 94 סלביה סופיה - אילבס מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.00 3.80
19:00 95 סלביה סופיה - אילבס(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.65 2.80 1.85
19:00 96 מעל/מתחת שערים(2.5) - סלביה סופיה/אילבס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 1.45
19:00 97 מחצית ראשונה - סלביה סופיה/אילבס מוקדמות הליגה האירופית 00
2.05 1.80 4.45
19:00 98 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סלביה סופיה/אילבס מוקדמות הליגה האירופית 00
2.75 2.85 1.85
19:00 99 קאליו - סטיארנן מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.60 3.10 1.85
19:00 100 קאליו(1+) - סטיארנן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 3.45 3.15
19:00 101 מעל/מתחת שערים(2.5) - קאליו/סטיארנן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 1.85
19:00 102 מחצית ראשונה - קאליו/סטיארנן מוקדמות הליגה האירופית 00
3.10 2.00 2.25
19:00 103 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קאליו/סטיארנן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.65 3.20 1.80
19:30 104 סלובן ברטיסלבה - מילסמי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.30 3.55 5.50
19:30 105 סלובן ברטיסלבה - מילסמי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.90 2.75 2.35
19:30 106 מעל/מתחת שערים(2.5) - סלובן ברטיסלבה/מילסמי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 1.60
19:30 107 מחצית ראשונה - סלובן ברטיסלבה/מילסמי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.75 2.00 6.00
19:30 108 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סלובן ברטיסלבה/מילסמי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.65 3.00 1.85
19:30 109 ריגה - צסק"א סופיה מוקדמות הליגה האירופית S,D
3.10 2.80 1.75
19:30 110 ריגה(1+) - צסק"א סופיה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 3.05 3.00
19:30 111 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריגה/צסק"א סופיה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.80 1.55
19:30 112 מחצית ראשונה - ריגה/צסק"א סופיה מוקדמות הליגה האירופית 00
3.65 1.85 2.25
19:30 113 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ריגה/צסק"א סופיה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.75 2.85 1.85
20:00 115 אפולון לימסול - שטומברס קובנה(1+) מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.35 3.50 4.60
20:00 116 מעל/מתחת שערים(2.5) - אפולון לימסול/שטומברס קובנה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.30 2.20
20:00 117 מחצית ראשונה - אפולון לימסול/שטומברס קובנה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.45 8.50
20:00 118 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אפולון לימסול/שטומברס קובנה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.55 1.75
20:00 119 דינמו טביליסי - דונייסקה סטרדה מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.15 2.80 2.35
20:00 120 דינמו טביליסי - דונייסקה סטרדה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
4.35 3.35 1.40
20:00 121 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו טביליסי/דונייסקה סטרדה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 1.50
20:00 122 מחצית ראשונה - דינמו טביליסי/דונייסקה סטרדה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.80 1.80 3.00
20:00 123 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו טביליסי/דונייסקה סטרדה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.80 2.85 1.85
20:00 124 האקן - לייפיה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.25 3.55 6.00
20:00 125 האקן - לייפיה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.75 3.30 2.65
20:00 126 מעל/מתחת שערים(2.5) - האקן/לייפיה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.45 1.90
20:00 127 מחצית ראשונה - האקן/לייפיה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 2.20 5.75
20:00 128 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - האקן/לייפיה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.15 1.85
20:00 129 ורדאר סקופייה - פיוניק ירבאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.40 3.20 4.40
20:00 130 ורדאר סקופייה - פיוניק ירבאן(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.35 2.85 2.10
20:00 131 מעל/מתחת שערים(2.5) - ורדאר סקופייה/פיוניק ירבאן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.90 1.45
20:00 132 מחצית ראשונה - ורדאר סקופייה/פיוניק ירבאן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.95 1.85 5.25
20:00 133 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ורדאר סקופייה/פיוניק ירבאן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.90 1.85
20:00 134 ז'לגיריס וילנה - קלאסוויק מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.20 3.85 7.00
20:00 135 ז'לגיריס וילנה - קלאסוויק(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 3.00 3.10
20:00 136 מעל/מתחת שערים(2.5) - ז'לגיריס וילנה/קלאסוויק מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 1.65
20:00 137 מחצית ראשונה - ז'לגיריס וילנה/קלאסוויק מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 2.10 7.25
20:00 138 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ז'לגיריס וילנה/קלאסוויק מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.10 1.85
20:00 139 זריה בלטי - גורניק מוקדמות הליגה האירופית S,D
5.00 3.45 1.30
20:00 140 זריה בלטי(1+) - גורניק מוקדמות הליגה האירופית 00
2.40 3.10 1.95
20:00 141 מעל/מתחת שערים(2.5) - זריה בלטי/גורניק מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 1.75
20:00 142 מחצית ראשונה - זריה בלטי/גורניק מוקדמות הליגה האירופית 00
5.25 2.10 1.70
20:00 143 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - זריה בלטי/גורניק מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.10 1.85
20:00 144 מכבי תל אביב - פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.30 4.40
20:00 145 מכבי תל אביב - פרנצוארוש(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.40 2.90 2.05
20:00 146 סך הכל שערים(2-3) - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.40 1.80 3.30
20:00 147 מחצית ראשונה - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
1.95 1.85 5.00
20:00 148 מחצית שנייה - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
1.75 2.15 4.65
20:00 149 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.10 2.35 2.65
20:00 150 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.75 2.40 3.40
20:00 151 יותר קרנות עם יתרון - מכבי תל אביב/פרנצוארוש(1.5+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 1.65
20:00 152 קרן ראשונה - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 50.00 2.00
20:00 153 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.85 1.90
20:00 154 וידאר קיארטנסון (מכבי תל אביב) - ארון שונפלד (מכבי תל אביב) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.85 1.50 3.85
20:00 155 סארפסבורג - איי.בי.וי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.20 3.85 6.50
20:00 156 סארפסבורג - איי.בי.וי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 3.30 2.95
20:00 157 מעל/מתחת שערים(2.5) - סארפסבורג/איי.בי.וי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 1.95
20:00 158 מחצית ראשונה - סארפסבורג/איי.בי.וי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 2.25 6.25
20:00 159 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סארפסבורג/איי.בי.וי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.20 1.80
20:00 160 סולנה - שמרוק רוברס מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.15 3.70 8.50
20:00 161 סולנה - שמרוק רוברס(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 3.10 3.25
20:00 162 מעל/מתחת שערים(2.5) - סולנה/שמרוק רוברס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 1.65
20:00 163 מחצית ראשונה - סולנה/שמרוק רוברס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 2.10 8.50
20:00 164 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סולנה/שמרוק רוברס מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.00 1.90
20:00 165 פרישטינה - פולה אש מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.60 3.00 3.40
20:00 166 פרישטינה - פולה אש(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.95 2.90 1.75
20:00 167 מעל/מתחת שערים(2.5) - פרישטינה/פולה אש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.00 1.40
20:00 168 מחצית ראשונה - פרישטינה/פולה אש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.20 1.75 4.25
20:00 169 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פרישטינה/פולה אש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.80 2.85 1.85
20:00 170 קשלה - באלזאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.00 3.80
20:00 171 קשלה - באלזאן(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.95 1.85
20:00 172 מעל/מתחת שערים(2.5) - קשלה/באלזאן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.90 1.45
20:00 173 מחצית ראשונה - קשלה/באלזאן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.10 1.80 4.50
20:00 174 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קשלה/באלזאן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.75 2.85 1.85
20:00 175 שחטיאר סוליגורסק - Connah'S Quay Nomads FC מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.20 3.80 7.25
20:00 176 שחטיאר סוליגורסק - Connah'S Quay Nomads FC(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 3.05 3.15
20:00 177 מעל/מתחת שערים(2.5) - שחטיאר סוליגורסק/Connah'S Quay Nomads FC מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 1.70
20:00 178 מחצית ראשונה - שחטיאר סוליגורסק/Connah'S Quay Nomads FC מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 2.10 7.50
20:00 179 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - שחטיאר סוליגורסק/Connah'S Quay Nomads FC מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.05 1.85
20:00 180 אטבידאברגס - גרבסטאדס שבדית שלישית, דרום S,D
2.30 2.85 2.15
20:00 181 אטבידאברגס(1+) - גרבסטאדס שבדית שלישית, דרום 00
1.40 3.60 3.95
20:00 182 מעל/מתחת שערים(2.5) - אטבידאברגס/גרבסטאדס שבדית שלישית, דרום 00
1.55 1.75
20:00 183 מחצית ראשונה - אטבידאברגס/גרבסטאדס שבדית שלישית, דרום 00
2.80 1.95 2.65
20:00 184 סולנטונה - ארמייסקה סיריאנסקה שבדית שלישית, צפון S,D
1.35 3.60 4.20
20:00 185 סולנטונה - ארמייסקה סיריאנסקה(1+) שבדית שלישית, צפון 00
1.95 3.40 2.25
20:00 186 מעל/מתחת שערים(2.5) - סולנטונה/ארמייסקה סיריאנסקה שבדית שלישית, צפון 00
1.35 2.20
20:00 187 מחצית ראשונה - סולנטונה/ארמייסקה סיריאנסקה שבדית שלישית, צפון 00
1.70 2.25 4.30
20:30 188 פורטוגל - איטליה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א S,D
1.80 2.80 2.95
20:30 189 פורטוגל - איטליה(1+) אליפות אירופה עד גיל 19 בית א 00
3.15 3.30 1.60
20:30 190 מעל/מתחת שערים(2.5) - פורטוגל/איטליה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א 00
1.65 1.65
20:30 191 מחצית ראשונה - פורטוגל/איטליה אליפות אירופה עד גיל 19 בית א 00
2.25 1.90 3.45
20:30 193 נורדסלנד - קליפטונוויל(1+) מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.30 3.70 5.00
20:30 194 מעל/מתחת שערים(2.5) - נורדסלנד/קליפטונוויל מוקדמות הליגה האירופית 00
1.20 2.50
20:30 195 מחצית ראשונה - נורדסלנד/קליפטונוויל מוקדמות הליגה האירופית 00
1.35 2.60 8.50
20:30 196 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - נורדסלנד/קליפטונוויל מוקדמות הליגה האירופית 00
2.50 3.70 1.70
20:30 197 פרוגרס נידרקורן - גבאלה מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.65 2.85 1.90
20:30 198 פרוגרס נידרקורן(1+) - גבאלה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 3.50 3.35
20:30 199 מעל/מתחת שערים(2.5) - פרוגרס נידרקורן/גבאלה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 1.75
20:30 200 מחצית ראשונה - פרוגרס נידרקורן/גבאלה מוקדמות הליגה האירופית 00
3.10 1.95 2.30
20:30 201 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פרוגרס נידרקורן/גבאלה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 3.05 1.80
20:45 202 בית"ר ירושלים - צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.55 4.90
20:45 203 בית"ר ירושלים - צ'יקורה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.50 3.05 1.90
20:45 204 סך הכל שערים(2-3) - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 1.75 3.10
20:45 205 מחצית ראשונה - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.00 1.90 4.40
20:45 206 מחצית שנייה - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.80 2.25 4.05
20:45 207 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.90 2.35 3.05
20:45 208 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.65 2.45 3.75
20:45 209 יותר קרנות עם יתרון - בית"ר ירושלים/צ'יקורה(1.5+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 1.65
20:45 210 קרן ראשונה - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 50.00 2.00
20:45 211 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.95 1.85
20:45 212 מעל/מתחת שערים (1) - יאקוב סילבסטר (בית"ר ירושלים) מוקדמות הליגה האירופית 00
5.80 2.55 1.40
21:00 213 ת'ור אקוריירי - האוקאר איסלנדית שנייה S,D
1.65 3.35 2.85
21:00 214 ת'ור אקוריירי - האוקאר(1+) איסלנדית שנייה 00
2.60 3.60 1.70
21:00 215 מעל/מתחת שערים(2.5) - ת'ור אקוריירי/האוקאר איסלנדית שנייה 00
1.30 2.30
21:00 216 מחצית ראשונה - ת'ור אקוריירי/האוקאר איסלנדית שנייה 00
2.00 2.20 3.20
21:00 217 לופטטרי - ונטספילס מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.20 3.10 2.15
21:00 218 לופטטרי(1+) - ונטספילס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 3.55 4.00
21:00 219 מעל/מתחת שערים(2.5) - לופטטרי/ונטספילס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 1.75
21:00 220 מחצית ראשונה - לופטטרי/ונטספילס מוקדמות הליגה האירופית 00
2.75 1.95 2.70
21:00 221 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לופטטרי/ונטספילס מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 3.15 1.80
21:00 222 פ.צ. קופנהגן - קופס מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.10 4.40 9.50
21:00 223 פ.צ. קופנהגן - קופס(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 3.45 4.20
21:00 224 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. קופנהגן/קופס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.00
21:00 225 מחצית ראשונה - פ.צ. קופנהגן/קופס מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.40 9.25
21:00 226 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פ.צ. קופנהגן/קופס מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.30 1.80
21:15 233 אפ.קיי. סרייבו - בנאנטס ירבאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.25 3.60 5.75
21:15 234 אפ.קיי. סרייבו - בנאנטס ירבאן(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 3.05 2.65
21:15 235 מעל/מתחת שערים(2.5) - אפ.קיי. סרייבו/בנאנטס ירבאן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 1.65
21:15 236 מחצית ראשונה - אפ.קיי. סרייבו/בנאנטס ירבאן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 2.05 6.00
21:15 237 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אפ.קיי. סרייבו/בנאנטס ירבאן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.05 1.85
21:15 238 מאריבור - פרטיזני טירנה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.20 3.85 6.75
21:15 239 מאריבור - פרטיזני טירנה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.65 3.15 3.00
21:15 240 מעל/מתחת שערים(2.5) - מאריבור/פרטיזני טירנה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 1.80
21:15 241 מחצית ראשונה - מאריבור/פרטיזני טירנה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 2.15 6.75
21:15 242 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מאריבור/פרטיזני טירנה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.15 1.85
21:30 243 טיטוגרד פודגוריצה - ת'ורשאבן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.10 4.30
21:30 244 טיטוגרד פודגוריצה - ת'ורשאבן(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.40 2.90 2.00
21:30 245 מעל/מתחת שערים(2.5) - טיטוגרד פודגוריצה/ת'ורשאבן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 1.50
21:30 246 מחצית ראשונה - טיטוגרד פודגוריצה/ת'ורשאבן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.95 1.85 4.95
21:30 247 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טיטוגרד פודגוריצה/ת'ורשאבן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.85 1.90
21:30 248 טרנצין - בודוצ'נוסט פודגוריצה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.50 3.10 4.00
21:30 249 טרנצין - בודוצ'נוסט פודגוריצה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.30 3.30 1.95
21:30 250 מעל/מתחת שערים(2.5) - טרנצין/בודוצ'נוסט פודגוריצה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 1.80
21:30 251 מחצית ראשונה - טרנצין/בודוצ'נוסט פודגוריצה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 2.05 4.20
21:30 252 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טרנצין/בודוצ'נוסט פודגוריצה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.65 3.10 1.85
21:30 253 פרטיזן בלגרד - רודאר פלייבליה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.15 4.40 7.25
21:30 254 פרטיזן בלגרד - רודאר פלייבליה(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 3.30 3.50
21:30 255 מעל/מתחת שערים(2.5) - פרטיזן בלגרד/רודאר פלייבליה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.05
21:30 256 מחצית ראשונה - פרטיזן בלגרד/רודאר פלייבליה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 2.30 7.00
21:30 257 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פרטיזן בלגרד/רודאר פלייבליה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.35 1.80
21:45 258 אוסייק - פטרוקאב מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.15 4.10 7.25
21:45 259 אוסייק - פטרוקאב(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.60 3.10 3.35
21:45 260 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוסייק/פטרוקאב מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 1.75
21:45 261 מחצית ראשונה - אוסייק/פטרוקאב מוקדמות הליגה האירופית 00
1.55 2.15 7.50
21:45 262 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אוסייק/פטרוקאב מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.20 1.80
21:45 263 דונדלק - לבאדיה טאלין מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.30 3.45 5.00
21:45 264 דונדלק - לבאדיה טאלין(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
1.95 3.20 2.35
21:45 265 מעל/מתחת שערים(2.5) - דונדלק/לבאדיה טאלין מוקדמות הליגה האירופית 00
1.50 1.85
21:45 266 מחצית ראשונה - דונדלק/לבאדיה טאלין מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 2.15 5.00
21:45 267 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דונדלק/לבאדיה טאלין מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.10 1.85
21:45 268 טרה פיורי - רודאר מוקדמות הליגה האירופית S,D
6.75 4.25 1.15
21:45 269 טרה פיורי(1+) - רודאר מוקדמות הליגה האירופית 00
3.25 3.25 1.55
21:45 270 מעל/מתחת שערים(2.5) - טרה פיורי/רודאר מוקדמות הליגה האירופית 00
1.40 2.00
01:30 270 סארה - ספורט רסיפה ברזילאית ראשונה S,D
2.30 2.95 2.10
01:30 271 סארה - ספורט רסיפה(1+) ברזילאית ראשונה 00
4.05 3.20 1.40
21:45 271 מחצית ראשונה - טרה פיורי/רודאר מוקדמות הליגה האירופית 00
6.75 2.25 1.50
21:45 272 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טרה פיורי/רודאר מוקדמות הליגה האירופית 00
2.55 3.35 1.80
01:30 272 מעל/מתחת שערים(2.5) - סארה/ספורט רסיפה ברזילאית ראשונה 00
2.00 1.40
01:30 273 דיפנסה ג'סטיסיה - אל נאסיונל קיטו סוד אמריקנה S,D
1.20 3.20 6.50
21:45 273 קולריין - ספרטק סובוטיצה מוקדמות הליגה האירופית S,D
3.85 3.00 1.55
01:30 274 דיפנסה ג'סטיסיה - אל נאסיונל קיטו(1+) סוד אמריקנה 00
1.85 2.85 2.60
21:45 274 קולריין(1+) - ספרטק סובוטיצה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 3.05 2.60
21:45 275 מעל/מתחת שערים(2.5) - קולריין/ספרטק סובוטיצה מוקדמות הליגה האירופית 00
1.75 1.50
01:30 275 מעל/מתחת שערים(2.5) - דיפנסה ג'סטיסיה/אל נאסיונל קיטו סוד אמריקנה 00
1.80 1.50
01:30 276 מחצית ראשונה - דיפנסה ג'סטיסיה/אל נאסיונל קיטו סוד אמריקנה 00
1.65 1.90 6.75
21:45 276 מחצית ראשונה - קולריין/ספרטק סובוטיצה מוקדמות הליגה האירופית 00
4.40 1.85 2.00
21:45 277 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - קולריין/ספרטק סובוטיצה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.90 1.85
02:00 277 פילדלפיה - אורלנדו סיטי גביע ארה"ב S,D
1.40 3.40 3.85
02:00 278 פילדלפיה - אורלנדו סיטי(1+) גביע ארה"ב 00
2.00 3.35 2.10
21:45 278 רונאביק - היברניאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
5.00 3.95 1.25
21:45 279 רונאביק(1+) - היברניאן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.15 1.80
02:00 279 מעל/מתחת שערים(2.5) - פילדלפיה/אורלנדו סיטי גביע ארה"ב 00
1.30 2.25
21:45 280 מעל/מתחת שערים(2.5) - רונאביק/היברניאן מוקדמות הליגה האירופית 00
1.45 1.90
21:45 281 מחצית ראשונה - רונאביק/היברניאן מוקדמות הליגה האירופית 00
5.25 2.15 1.65
21:45 282 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - רונאביק/היברניאן מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 3.30 1.80
22:00 283 אויפשט - נפטצ'י באקו מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.90 2.80 2.70
02:00 283 אינדפנדיינטה - סרו פורטנו פרגוואית ראשונה קלאסורה S,D
4.35 3.10 1.35
02:00 284 אינדפנדיינטה(1+) - סרו פורטנו פרגוואית ראשונה קלאסורה 00
2.10 2.95 2.15
22:00 284 אויפשט - נפטצ'י באקו(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
3.45 3.35 1.50
22:00 285 מעל/מתחת שערים(2.5) - אויפשט/נפטצ'י באקו מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 1.60
02:00 285 מעל/מתחת שערים(2.5) - אינדפנדיינטה/סרו פורטנו פרגוואית ראשונה קלאסורה 00
1.70 1.60
22:00 286 מחצית ראשונה - אויפשט/נפטצ'י באקו מוקדמות הליגה האירופית 00
2.35 1.90 3.25
22:00 287 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אויפשט/נפטצ'י באקו מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.95 1.85
22:00 288 דומז'לה - שירוקי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.50 3.00 4.10
22:00 289 דומז'לה - שירוקי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.50 2.95 1.95
03:00 289 מינסוטה יונייטד - ניו אינגלנד MLS S,D
1.80 3.05 2.50
22:00 290 מעל/מתחת שערים(2.5) - דומז'לה/שירוקי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.85 1.45
03:00 290 מינסוטה יונייטד - ניו אינגלנד(1+) MLS 00
3.00 3.50 1.50
03:00 291 מעל/מתחת שערים(2.5) - מינסוטה יונייטד/ניו אינגלנד MLS 00
1.35 2.10
22:00 291 מחצית ראשונה - דומז'לה/שירוקי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.00 1.85 4.75
22:00 292 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דומז'לה/שירוקי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.75 2.85 1.85
03:00 292 ויטוריה באהיה - פאראנה ברזילאית ראשונה S,D
1.65 2.65 3.40
03:00 293 ויטוריה באהיה - פאראנה(1+) ברזילאית ראשונה 00
2.90 3.00 1.65
22:15 293 לייקניר רקיאוויק - אקרנס איסלנדית שנייה S,D
4.20 3.30 1.40
22:15 294 לייקניר רקיאוויק(1+) - אקרנס איסלנדית שנייה 00
2.10 3.25 2.15
03:00 294 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויטוריה באהיה/פאראנה ברזילאית ראשונה 00
1.90 1.45
03:30 295 יוסטון - קנזס סיטי גביע ארה"ב S,D
1.80 2.90 2.60
22:15 295 מעל/מתחת שערים(2.5) - לייקניר רקיאוויק/אקרנס איסלנדית שנייה 00
1.50 1.85
22:15 296 מחצית ראשונה - לייקניר רקיאוויק/אקרנס איסלנדית שנייה 00
4.40 2.10 1.80
03:30 296 יוסטון - קנזס סיטי(1+) גביע ארה"ב 00
3.05 3.40 1.50
03:30 297 מעל/מתחת שערים(2.5) - יוסטון/קנזס סיטי גביע ארה"ב 00
1.45 1.90
22:15 297 סלפוס - פראם איסלנדית שנייה S,D
2.15 3.20 2.10
22:15 298 סלפוס(1+) - פראם איסלנדית שנייה 00
1.40 3.75 3.70
03:30 298 שיקגו - לואיסוויל גביע ארה"ב S,D
1.30 3.50 4.50
03:30 299 שיקגו - לואיסוויל(1+) גביע ארה"ב 00
1.85 3.25 2.30
22:15 299 מעל/מתחת שערים(2.5) - סלפוס/פראם איסלנדית שנייה 00
1.40 2.05
22:15 300 מחצית ראשונה - סלפוס/פראם איסלנדית שנייה 00
2.60 2.10 2.55
03:30 300 מעל/מתחת שערים(2.5) - שיקגו/לואיסוויל גביע ארה"ב 00
1.35 2.05
03:45 304 גרמיו - אתלטיקו מיניירו ברזילאית ראשונה S,D
1.45 2.85 4.35
03:45 305 גרמיו - אתלטיקו מיניירו(1+) ברזילאית ראשונה 00
2.35 2.85 1.95
22:15 305 אף.אייג' - להאטי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.60 3.00 3.45
22:15 306 אף.אייג' - להאטי(1+) מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 3.15 1.75
03:45 306 מעל/מתחת שערים(2.5) - גרמיו/אתלטיקו מיניירו ברזילאית ראשונה 00
1.90 1.45
03:45 307 פלמנגו - סאו פאולו ברזילאית ראשונה S,D
1.75 2.65 3.05
22:15 307 מעל/מתחת שערים(2.5) - אף.אייג'/להאטי מוקדמות הליגה האירופית 00
1.70 1.60
22:15 308 מחצית ראשונה - אף.אייג'/להאטי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.10 1.90 4.00
03:45 308 פלמנגו - סאו פאולו(1+) ברזילאית ראשונה 00
3.10 3.05 1.60
03:45 309 מעל/מתחת שערים(2.5) - פלמנגו/סאו פאולו ברזילאית ראשונה 00
1.90 1.45
22:15 309 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אף.אייג'/להאטי מוקדמות הליגה האירופית 00
2.70 2.95 1.85
03:45 310 קורינתיאנס - בוטאפוגו ברזילאית ראשונה S,D
1.65 2.65 3.45
03:45 311 קורינתיאנס - בוטאפוגו(1+) ברזילאית ראשונה 00
2.90 2.95 1.70
03:45 312 מעל/מתחת שערים(2.5) - קורינתיאנס/בוטאפוגו ברזילאית ראשונה 00
1.95 1.45
03:45 313 דפורטיבו קאלי - קלאב בוליבאר סוד אמריקנה S,D
1.25 3.20 6.25
03:45 314 דפורטיבו קאלי - קלאב בוליבאר(1+) סוד אמריקנה 00
1.85 2.90 2.55
03:45 315 מעל/מתחת שערים(2.5) - דפורטיבו קאלי/קלאב בוליבאר סוד אמריקנה 00
1.80 1.55
03:45 316 מחצית ראשונה - דפורטיבו קאלי/קלאב בוליבאר סוד אמריקנה 00
1.65 1.95 6.50
03:45 317 סול דה אמריקה - נאסיונל סוד אמריקנה S,D
2.35 2.40 2.30
03:45 318 סול דה אמריקה(1+) - נאסיונל סוד אמריקנה 00
1.30 3.25 4.90
03:45 319 מעל/מתחת שערים(2.5) - סול דה אמריקה/נאסיונל סוד אמריקנה 00
2.20 1.30
03:45 320 מחצית ראשונה - סול דה אמריקה/נאסיונל סוד אמריקנה 00
3.00 1.65 3.00
05:30 321 לוס אנג'לס אפ.סי - פורטלנד גביע ארה"ב S,D
1.45 3.20 3.45
05:30 322 לוס אנג'לס אפ.סי - פורטלנד(1+) גביע ארה"ב 00
2.20 3.35 1.90
05:30 323 מעל/מתחת שערים(2.5) - לוס אנג'לס אפ.סי/פורטלנד גביע ארה"ב 00
1.35 2.10
18:00 324 אירטיש פבלודאר - טראקיי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.20 4.15
18:00 325 גנדסאר קאפאן - לך פוזנן מוקדמות הליגה האירופית S,D
5.25 3.35 1.30
18:00 326 לאקי - אנורת'וסיס פמגוסטה מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.85 2.85 1.80
19:00 327 גזירה - רדניצקי מוקדמות הליגה האירופית S,D
3.65 3.20 1.50
19:00 328 סלביה סופיה - אילבס מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.00 3.80
19:00 329 קאליו - סטיארנן מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.60 3.10 1.85
19:30 330 סלובן ברטיסלבה - מילסמי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.30 3.55 5.50
19:30 331 ריגה - צסק"א סופיה מוקדמות הליגה האירופית S,D
3.10 2.80 1.75
20:00 332 דינמו טביליסי - דונייסקה סטרדה מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.15 2.80 2.35
20:00 333 האקן - לייפיה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.25 3.55 6.00
20:00 334 ורדאר סקופייה - פיוניק ירבאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.40 3.20 4.40
20:00 335 זריה בלטי - גורניק מוקדמות הליגה האירופית S,D
5.00 3.45 1.30
20:00 336 מכבי תל אביב - פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.30 4.40
20:00 337 סך הכל שערים(2-3) - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.40 1.80 3.30
20:00 338 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.10 2.35 2.65
20:00 339 סארפסבורג - איי.בי.וי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.20 3.85 6.50
20:00 340 פרישטינה - פולה אש מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.60 3.00 3.40
20:00 341 קשלה - באלזאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.00 3.80
20:30 342 נורדסלנד - קליפטונוויל(1+) מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.30 3.70 5.00
20:30 343 פרוגרס נידרקורן - גבאלה מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.65 2.85 1.90
20:45 344 בית"ר ירושלים - צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.55 4.90
20:45 345 סך הכל שערים(2-3) - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 1.75 3.10
20:45 346 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.90 2.35 3.05
21:00 347 לופטטרי - ונטספילס מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.20 3.10 2.15
21:15 348 אפ.קיי. סרייבו - בנאנטס ירבאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.25 3.60 5.75
21:30 349 טיטוגרד פודגוריצה - ת'ורשאבן מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.10 4.30
21:30 350 טרנצין - בודוצ'נוסט פודגוריצה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.50 3.10 4.00
21:45 351 אוסייק - פטרוקאב מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.15 4.10 7.25
21:45 352 דונדלק - לבאדיה טאלין מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.30 3.45 5.00
20:00 353 מכבי תל אביב - פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.55 3.30 4.40
21:45 353 טרה פיורי - רודאר מוקדמות הליגה האירופית S,D
6.75 4.25 1.15
21:45 354 קולריין - ספרטק סובוטיצה מוקדמות הליגה האירופית S,D
3.85 3.00 1.55
20:00 354 סך הכל שערים(2-3) - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 1.80 2.95
20:00 355 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מכבי תל אביב/פרנצוארוש מוקדמות הליגה האירופית S,D
2.10 2.35 2.65
21:45 355 רונאביק - היברניאן מוקדמות הליגה האירופית S,D
5.00 3.95 1.25
20:45 356 בית"ר ירושלים - צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.45 3.55 4.90
22:00 356 אויפשט - נפטצ'י באקו מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.90 2.80 2.70
22:00 357 דומז'לה - שירוקי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.50 3.00 4.10
20:45 357 סך הכל שערים(2-3) - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית 00
2.60 1.75 3.10
20:45 358 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בית"ר ירושלים/צ'יקורה מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.90 2.35 3.05
22:15 358 אף.אייג' - להאטי מוקדמות הליגה האירופית S,D
1.60 3.00 3.45